// Вие четете...

Черно море

От какво зависи режима на теченията в Черно море?

„Колкото и да е всезнаещ човек, ако не е съобразителен ще остане в задънена улица навсякъде, където и да отиде.“

Незначителния външен водообмен на Черно море, през Босфора и Керченския проливи нямат кой знае какво съществено значение за създаването на съществуващите в него течения. Поради тази причина процесът на образуване на обща циркулация на неговите водни маси, като резултатно движение под съвкупното влияние на всички сили и на отделните видове постоянни, временни, и периодични течения, притежават всички особености на образуване на теченията в изолирано от океана море.
В Черно море съществуват всички известни морски течения, макар и тяхното зараждане и характера на взаимосвързаност да зависят от различни хидрометеорологични фактори и хидрографски местни условия.
Основно значение имат създаваните в резултат на атмосферната циркулация и относително кратковременно действуващи ветрове, стационарни, дрейфуви и ветрови течения, винаги съпровождани, в зависимост от топографската обстановка, достатъчно сложна по своята вертикална и хоризонтална структура, градиентни течения.
В Черно море през хладната половина на годината преобладават северни и североизточни ветрове, в топлата те основно са югозападни и западни, средно за годината – северни и североизточни. Заедно с това при наличие на нееднородно ветрово поле в северната част на Черно море преобладават северни, североизточни и източни ветрове, а в южната преобладават западните и югозападните. Поради това създаваната от тях циклонална система дрейфуви течения, притежават годишен ход на скоростта, но като цяло имат устойчив характер.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар