// Вие четете...

Поведенчески модели

Отношенията между половете.

D88„Този, който си търси жена, не говори пренебрежително за жените.“

Отношенията между половете.

Въпреки че почти всички биха се съгласили, че мъжете и жените са различни, повечето хора не могат да осъзнаят колко големи са тези различия. Преобладаващото мнение е, че единият пол става жертва на другия. Нужен е нов подход, който да ни убеди ясно колко различни са нормалните мъже и жени.
За да се подобрят отношенията между половете е необходимо, да се създаде такова разбиране за различията между тях и най-вече за моделите им на поведение, което да увеличи самоуважението и личното им достойнство, като внушава взаимно доверие, лична отговорност, повече внимание и любов. Когато започнем да разбираме тези различия ще почувстваме, как се стопяват преградите от неприязън и недоверие към другия пол.
Ако открием сърцето си ще можем по-лесно да прощаваме, да даваме и получаваме много повече любов и подкрепа. Да се надяваме, че това ново съзнание ще ни изведе извън рамките на внушенията и ще ни подтикне да открием нови начини за проява на обич към другия пол.
Взаимоотношенията между мъжете и жените не трябва да се свеждат до борба между двата пола. Липсата на разбиране към нуждите на другия поражда напрежение, неприязън и конфликти.
Взаимоотношенията на толкова много хора днес са разстроени. Те обичат партньорите си, но когато възникне напрежение между тях, не знаят как да го преодолеят. След като осъзнаем, колко различни са мъжете и жените, ние ще знаем, как успешно да си взаимодействаме, да се изслушваме и да подкрепяме другия пол. Ще знаем, как да сътворим любовта, която заслужаваме и от която се нуждаем. Въпросът е, дали без нея изобщо е възможно да се изградят успешни взаимоотношения.
Разкривайки големите различия между мъжете и жените във всички области на техния живот ще успеем да разберем, че те не само общуват по различен начин, но и мислят, усещат, възприемат, реагират, откликват, обичат, нуждаят се един от друг и преценяват постъпките си различно. Сякаш са същества от различни светове, говорят на различни езици и дори се нуждаят от различна храна.
Такова широко разбиране за нашите различия ще ни помогне много да преодолеем отчуждението в отношенията си, да разберем и да бъдем разбрани от другия пол. Тогава недоразуменията могат бързо да изчезнат или да бъдат избегнати. Погрешните очаквания могат лесно да се коригират. Само ако не забравяме, че партньорът ни е толкова различен от нас, че сякаш е от друг свят, ще можем да се отпуснем и да се примирим с различията, вместо да им се противопоставяме или да се опитваме да ги променим.
Разбира се, понякога пътят към създаване на отношения на обич може да се окаже труден. Проблемите са неизбежни и могат да бъдат източник, както на неприязън и отблъскване, така и да задълбочат близостта и да засилят любовта, вниманието и доверието. Прозренията ни за различията между мъжа и жената не са магическа пръчка, която ще премахне всички проблеми. Те предлагат нов поглед за взаимоотношенията ни, който ще ни помогнат да решим проблемите в живота си още при тяхното възникване. Това ново съзнание ще ни помогне да овладеем инструментите, чрез които ще спечелим любовта, която заслужаваме, и ще дадем на партньора си онази любов и подкрепа, която той или тя заслужават.
Понякога в живота ролите са разменени, но за това си има причини, които не са предмет на направените обобщения за различията в моделите на поведение на мъжете и жените. Мъжът свързва себе си с описанията за жените, а жената с описанията за мъжете. Това се нарича смяна на ролите. Много мъже се отказват от някои чисто мъжки характерни черти, за да станат по-нежни и грижовни към другия пол. По същия начин много жени потискат някои женски качества, за да си изкарат прехраната в едно обкръжение, което цени мъжките достойнства.
Въпросът, защо мъжете и жените са различни в моделите си на поведение е сложен въпрос, който има много отговори. Той е свързан с биологични различия, родителско влияние, образование, брой на децата в семейството, както и с културната обусловеност от обществото, средствата за масова информация и историята.
Дори ако миналото ни е било наситено с взаимоотношения на любов и внимание, времената сега са други и е необходим нов подход към отношенията между половете. От съществено значение е да се научат нови и здравословни начини на общуване и изграждане на добри взаимоотношения между мъжете и жените.
Никога не е твърде късно да увеличим любовта в живота си, само трябва да се научим как, дано са повече хората които ще си кажат „По-добре сега, отколкото никога”. Нека мъдростта и любовта ни се увеличат. Нека разводите да намалеят, а щастливите бракове да бъдат повече. Децата ни заслужават един, по-добър свят.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар