// Вие четете...

Управлението

Отмъщението на богоизбраните.

CBor16„Който веднъж излъже, нему не вярват и когато казва истината.“

Отмъщението на богоизбраните.

Със своите победи над рицарите кръстоносци Цар Калоян ускорява възстановяването на Византия и ликвидирането на Латинската империя.
Независимо от противоречията, независимо от поредицата военни конфликти, ръководителите на двете държави са осъзнали, че основният враг на източното православие е римокатолическата църква. Целта на организираните кръстоносни походи след като турците завладяват териториите на Византия и България, е за възстановяването на Латинската империя, а не за спасяване на източното православие.
След като Западна Европа предава Източното Православие на исляма, то намира убежище в Русия. В потвърждение на това е историческият факт, когато през 1444 г. полския крал Владислав Яголо прави наистина последен опит да отблъсне мюсюлманските орди на селджукските турци. Именно венецианските кораби, срещу един златен дукат на войник са тези, които пренасят турските войски до българския град Варна, където се води и решаващата битка. При тази битка Християнските войски губят сражението, където пада убит и самия Владислав.
Интересен е факта, че два века преди това именно Венеция е тази, която финансира кръстоносните походи, които се отправят да освободят гроба Господен от мюсюлманите, но всъщност истинската им цел е унищожението на Православието. Рицарите – кръстоносци, финансирани от венецианските търговци и благословени от Папа Йнокентий Трети, през 1202 – 1204 г. провеждат Четвъртия си кръстоносен поход. Резултатите са, опустошени български и византийски земи. Не са пожалени дори такива православни места, като Атон, например. Историческите факти сочат дори за такива зверства, като тези които са се случили в Зографския манастир, в който кръстоносците изгарят живи намиращите се в него монаси.
За разлика от католическите пратеници, българския цар Иван Асен Втори, царувал от 1217 до 1241 г., издал Ватопедската грамота, с която е поставил под своя закрила и влияние Атон. С тази грамота българския цар забранява на държавната администрация да се разпорежда с владенията на Атонските манастири и в същото време той ги подпомага и финансира. Традицията да се закрилят православните манастири по българските земи продължават и следващите български царе в лицето на Иван Александър и Иван Шишман.
Разбиването на Православна Византия е съпроводено със създаването на редица ордени, които по-късно ще се окажат в основата на масонските тайни общества. Именно тези действия на Запада отварят пътя на селджукските турци, които ще покрият с мрак православните държави за векове.
Какво дразни толкова много богоизбраните, за да се стигне до тази вековна и непрекъсната омраза към християнските православни народи? Може би защото някои живеят с чувството, че са богоизбрани, защото тази привилегия им е била отнета и те се опитват да си я върнат. Има достатъчно данни за подобно мислене у някои тайни общества, които основно са организирани на базата на кръвната връзка и тайната. Подобно мислене е заложено още от древността според някои религиозни идеологии, които не признават равенството на човека, които насаждат омраза и ненавист срещу хората изповядващи друга религия. В тези религии властва омразата, а не човеколюбието.
Всъщност тези общности най-много ги боли за това, че се оспорва „правото” им да бъдат богоизбрани. Това се случва в момента, когато Христос казва на юдеите, че това което им е било дадено, ще им се отнеме и ще бъде дадено на други. Това преобръща концепцията на юдеизма в противоположна посока, тоест че Божието им благоволение няма да бъде само върху тях. Исус Христос казва още, че всеки който Го приеме в сърцето си, може да влезе в Царството небесно, без значение на неговия етнос.
И наистина, след сключването на Първия завет с юдеите Бог се отвръща от тях, тъй като са се оказали недостойни за него. Това е показано достатъчно подробно в Стария Завет. Просто трябва да се отвори Писанието за да се види, че докато Мойсей е още на планината Синай, за да получи свещените скрижали с Божиите заповеди, неговото племе си прави златен идол, на който започва да се кланя и почита.
И след като са се отвърнали от Него, той ги изоставя, тоест юдеите вече не са богоизбран народ. В книгата „Езикил” Господ ги нарича „бунтовен дом” и че ще ги отпъди между народите, заради техните престъпления и небогоугоден живот. Също така става ясно, че пророкът Езикил се е ужасил от това което Господ му е показал, как юдейските първосвещеници се кланят на грозни идоли, смятайки че Господ не ги вижда и че Той изобщо не е на Земята.
„Това е Ерусалим, но той се възбунтува против съдбите им, като извърши беззакония повече от народите и против повеленията ми, повече от страните, които са около него”, това казва Господ и още „Горко поради всички тези мерзости на Израилевия дом!”; „Златото и среброто им не ще могат да ги избавят!”; „Той се е оттеглил от тях, те се отнесоха коварно към Господ”. И точно защото юдеите са отхвърлили Бог Отец те отхвърлят и Спасителя Христос.
Юдеите, разчитайки на силата на неговия противник – Дявола, продължават да се считат за свръх естествена общност, което и пропагандира тяхната идеология, която е развита в техните свещени книги наречени Талмуда. След Христа именно в Талмуда са развити идеите за тяхната свръх дозволеност и че останалите народи могат да бъдат само роби и слуги. Нещо повече, те привличат хора към своята идеология не само от техния етнос, но и такива, които да приемат анти християнската им идеология и идеята им за властването на малък кръг „богоизбрани” над останалите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар