// Вие четете...

Приложни науки

Особености на ориентирането в полет през нощта.

V60„Където е учението, там е и умението.“

Особености на ориентирането в полет през нощта.

При общата ориентировка картата се ориентира по посоките на хоризонта и се следи линията на маршрута по нея да е паралелна на надлъжната ос на летателното средство, тоест по посока на курса. Наблюдението обикновено се води напред и в страни. Това позволява да се преглежда голяма площ, което облекчава сравняването на картата с местността. В полет се следи за крупни линейни ориентири, чиито направление съвпада с курса, като се отмятат на картата прелетените и достоверно опознатите площни ориентири, видими в страни от маршрута.
При визуална ориентировка на местността често се срещат ориентири, приличащи си един на друг. Такива ориентири се разпознават по главните им признаци: размери, оцветяване и конфигурация.
Детайлна ориентировка се води с някакво изпреварване. В началото се опознават право по курса, отдолу в зоната на видимост крупните ориентири, а след това малките в близост до летателния апарат. Местоположението на летателното средство се определя в момент на прелитане над ориентира. Мястото се отбелязва на картата с кръстче с размери 8 – 10 мм с указване на времето.
В случай на пълна загуба на ориентировка (заради недостатъчна подготовка за полета или влошаване на видимостта) се уточнява азимутът на направлението на полета (курса) и ориентировката на картата. По предварително отбелязаната на картата точка на местоположението по направление, време и скорост на полета се определя на картата вероятното местонахождение. Сравнявайки картата с местността, първо се опознават ориентирите под летателното средство, а след това и по-далече от него. По опознатите ориентири се уточнява местоположението на летателното средство.

Особености на ориентирането в полет през нощта.Lin37

В сумрак далечината на видимост на ориентирите рязко се ограничава. Появява се монотонност в оцветяването, прикриват се отделните детайли в конфигурацията.

В лунна нощ местните предмети лесно се опознават, макар и да изглеждат по различно, отколкото през деня. При ниско положение на Луната над хоризонта по-добре се виждат ориентирите в противоположната на нея страна.
В тъмна нощ очертанията на видимите ориентири обикновено са неясни. Лесно се опознават само крупните населени пунктове, реките и езерата. Пределната наклонена далечина на визуално наблюдение на някои ориентири в тъмната част на денонощието са приведени в следната таблица.

Наклонена далечина на видимост през нощта.

Lin38При подготовка за нощен полет детайлно се изучават „светещите” ориентири: крупни и средни населени пунктове и промишлени предприятия, гари, пристанища и други. Отличителните признаци за площни и линейни ориентири се изучават и се запомнят, за да могат да бъдат разпознати в полет без карта. През нощта важно значение придобиват точното удържане на курса и постоянното изчисляване на пътя по скорост и времето на полета.
С цел осигуряване на надеждно ориентиране и изключване на случаи на загуба на ориентировка по време на полета пилотиращият, чрез системата за връзка периодично се информира за положението на летателното средство относно ориентирите по маршрута, например, „преминаваме над ориентир №10”.

Lin39При необходимост за определяне на разстоянието до ориентира или някакъв обект се използва зависимостта между височината на полета H (рис 10.15) и вертикалния ъгъл на наблюдение на ориентира под указаните ъгли в посочената по-горе таблица.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар