// Вие четете...

Черно море

Особености на колебанията на нивото в Черно море.

„Героят, ученият и красавицата навсякъде могат да намерят подслон. Ласкавото агне от две майки суче.“

Особености на колебанията на нивото в Черно море.

Всички колебания на нивото на морето можем да подразделим на два типа, периодични и непериодични.
Периодичните колебания са тези, които се повтарят системно, при което величината на колебанията им имат правилни периодични изменения (приливно отливни колебания).
Непериодични колебания са тези, чиито величина, а също и продължителността на ръст и падение не са подчинени на правилна периодичност (ветрови, сгонни и нагонни).
Както е известно, Черно море е вътрешно море и периодичните колебания на нивото са почти незначителни. При не периодичните колебания в течение на денонощието могат да се наблюдават или само спад на нивото или подем.
Като най-характерен пример на непериодични кратковременни колебания на нивото на морето са ветровият сгон и нагон на нивото.
Когато вятърът духа по протежение на морския басейн, то след определено време ще се наблюдава: – надлъжна циркулация на водните маси, част от която се явява повърхностното течение от наветрения бряг на басейна към под ветрения; – надлъжния наклон на нивото, предизвикан от преместването на водните маси по протежение на басейна; – вследствие на което наклона на нивото при наветрения бряг ще се понижи (сгон), а при под ветрения ще се повиши (нагон); – напречна циркулация на водните маси, като следствие, отклоняване в дясно на преместващите се водни маси по протежение на басейна под действието на силата на Кориолис и накрая; – напречния наклон на нивото, възникващ благодарение на преместването на водните маси напречно на басейна.
Като сумарен резултат от всички явления ще се наблюдава максимален сгон на водата в левия ъгъл на басейна при наветрения бряг, а максималния нагон ще е в десния ъгъл при под ветрения бряг.
Когато вятърът е с направление под някакъв ъгъл към бреговата линия така, че брегът да се намира в дясно от него, такъв вятър ще предизвиква дрейфуви поток, като една от съставляващите ще бъде насочена към брега и следователно такъв вятър ще предизвиква нагон. Нагонът на повърхностните води ще предизвика повишение на нивото по направление към брега, вследствие на което ще възникне градиентно налягане. Създаденото градиентно налягане ще предизвика градиентно течение, което ще е насочено по протежение на брега, тоест в дясно, ако гледаме от брега към морето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар