// Вие четете...

Приложни науки

Ориентиране на местността, без карта.

DSC_0103„Който не умее да ходи по равно място, по стълба няма да се изкачи.“

Същност и способи за ориентиране на местността.

Ориентирането на местността има важно значение за воденето на бойна дейност. То е необходимо при поставянето на задачите, удържане на направлението на движение, определяне на достигнатия рубеж и местоположението на обектите, а също така и целеуказване и управление на подразделенията. Времената загуба на ориентировка води към нарушения в управлението и взаимодействието между подразделенията. Грешките в ориентирането, а следователно, и в определянето на достигнатите рубежи, както и в разположението на обектите могат да доведат до рязко снижаване на ефективността от използването на оръжията и бойната техника. Поради това умението за бързо и безпогрешно ориентиране в непозната местност във условията на всякаква обстановка се явява важен елемент от успешното управление.
Ориентирането на местността включва определяне на посоките на хоризонта и своето местоположение относно обкръжаващите местни предмети и форми на релефа, а също така и удържане на посоката на движение.
Способи за ориентиране на местността.
Ориентирането на местността може да се извърши по топографска карта, аерофото снимки и с помощта на навигационна апаратура. Широко се използват и по-прости способи за ориентиране: по компас, небесни светила и признаци по местни предмети.
Основен способ за ориентиране на местността е преимуществено използване на карта и компас. На местността, където има малко ориентири или са станали съществени изменения, а също и в големи градове ориентирането е по-добре да се извършва по аерофото снимки. Подробното изображение на снимките на местните предмети и малки детайли не нанесени на картата, позволяват бързо да се определи своето местоположение и точно да се удържа направлението на движение. При действия през нощта или на местност, бедна на ориентири, движението се извършва, като правило, по азимут, предварително подготвени по карта или аерофото снимка. Това е достатъчно надежден и общодостъпен способ за ориентиране.

Lin14За надеждно и точно ориентиране в сложни условия на местността и при лоша видимост се използва навигационна апаратура. Тя позволява във всеки момент да се знаят координатите на своето местоположение на местността и дирекционния ъгъл на направлението към крайния пункт на маршрута.
По-опростени способи за ориентиране – по компас, небесни светила и признаците по местните предмети се използват при определяне на посоките на хоризонта и удържането на направлението на движение.
Ориентирането на местността може да бъде общо и детайлно.
Общото ориентиране се заключава в приблизително определяне на своето местоположение, направлението на движение и времето необходимо за достигане на крайния пункт на движение. Такова ориентиране преди всичко се използва за маршрут, когато екипажа няма карта, а използва предварително подготвена схема на маршрута (рис. 9.1) или списък с населените пунктове или други ориентири с указани разстояния между тях. При движение в този случай трябва постоянно да се следи за времето на движение, изминатото разстояние и да се контролира по схемата преминаването през населените пунктове и другите набелязани ориентири.
Детайлното ориентиране се заключава в точното определение на своето местоположение, положението на различните обекти и направлението на движение. То се използва при нанасяне на карта на резултатите от разузнаването за обектите на местността, определяне на достигнатите рубежи, целеуказване, движение по азимут и други. Точното ориентиране се изпълнява на карта, аерофото снимка и с помощта на навигационна апаратура.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар