// Вие четете...

Приложни науки

Определяне на посоките по признаци на местните предмети.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Неизвестното е повече от известното.“

Определяне на посоките по признаци на местните предмети.

В някои случаи посоките на хоризонта могат да бъдат определени по признаци на местните предмети (рис. 9.9). Този способ е много по-неточен, отколкото разгледаните по-рано. Поради това за определяне на посоките на хоризонта е полезно да се използват при възможност няколко признака.
Много признаци са обусловени от разположението на местните предмети по отношението на Слънцето:
– мъхът и лишеите по кората на дърветата, на големи камъни, скали, стари дървени постройки е съсредоточен преимуществено на северната им страна. Ако мъхът расте по всички страни на ствола на дървото, то на северната му страна той е повече, особено около корена;
– кората на дърветата от северната страна обикновено е по-груба и по-тъмна, отколкото от южната. Особено добре това е видно при брезите;

Lin20– в топлото време от годината по стволовете на иглолистните дървета се отделя повече смола от южната страна;
– през есента на северните окрайнини на горските поляни тревата е по гъста, отколкото на южните; около отделни дървета, стълбове, големи камъни тревата расте по-гъста от южната страна;
– мравуняците, като правило, се намират от южната страна на близките дървета, като южната им страна е по-полегата, от северната;
– снегът по-бързо се разтопява на южните склонове, в резултат на топенето на снега се образуват назъбени места – шипове, които са насочени на юг.
На местността има и други признаци по които може да се определят направленията на хоризонта, например по господстващите ветрове в дадена местност, ако предварително са известни техните направления. В големите горски масиви обикновено просеките се прокарват по направленията север – юг и запад – изток.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар