// Вие четете...

Приложни науки

Определяне на направленията по компас.

DSC_0106„Незнаещият пътя, задържа знаещия.“

Определяне на направленията по компас.

Направленията по хоризонта са взаимно свързани по между си. (рис.9.2).
Ако е известно поне едно от тях, например, посока север, то в противоположното направление ще е посока юг, от дясно – ще е изток, а от ляво – запад. В някои случаи при указване на направлението на движение, описанието на местоположението и направлението на линейните обекти или граници се използват промеждутъчни направления между основните посоки.
Най-често направленията по хоризонта се определят по компаса, небесните светила и някои признаци от местните предмети.
Устройство на магнитния компас. При ориентиране на местността най-широко се използва магнитния компас на Андрианов и артилерийски компас АК.
Компасът на Андрианов се състои от корпус в центъра на който на острието на игла е поставена магнитна стрелка. В не работно състояние магнитната стрелка е притисната към стъкления капак от стопер. При не застопорено състояние на стрелката нейния северен край се установява по посока към Северния магнитен полюс, а южния – по посока към Южния магнитен полюс.
Кръглата скала е разделена на 120 деления като цената на едно деление е 3º.

Lin15За визиране на предмети от местността и вземане на отчет по скалата на компаса е закрепено приспособление за оптично прицелване и указател за отчета. Северния край на магнитната стрелка, указателя на отчета и деленията на скалата през 90º са покрити светеща в тъмното боя, което облекчава ползването на компаса през нощта.
При спортно ориентиране често се използват спортни компаси. Кутията на този компас е запълнена със специална течност, поради което магнитната стрелка бързо се успокоява и почти не се колебае при тичане на спортиста. Деленията на отчетната скала на компаса са, като правило, в градуси.
За да бъде установена пригодността на компаса, трябва да бъде проверена чувствителността на магнитната стрелка. За целта към компаса в работно състояние се поднася някакъв железен предмет и след това се отстранява. Ако магнитната стрелка след всяко въздействие се установява на предишния си отчет, то тя е достатъчно чувствителна. При работа с компас трябва винаги да се помни, че под влияние на силни електромагнитни полета или близо разположени железни предмети стрелката се отклонява от магнитния меридиан. Поради това при определяне на посоките по хоризонта е необходимо да няма в близост (на разстояние 40 – 50 м) електропроводи, железопътни линии, крупни железни предмети.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар