// Вие четете...

Приложни науки

Определяне на височината на дърветата.

AA90„Книгите и жените не бива да даваш в заем.“

Определяне на височината на дърветата, тяхната дебелина и гъстотата на горите.

Височината на дърветата може да се определи по неговата ъглова величина (виж. темата Измерване на разстояния), прилагайки известната зависимост (формулата за хилядните):
В = ДУ/1000,
Например, дърво, намиращо се от наблюдателя на разстояние 250 м, ще се вижда под ъгъл 0-45. Неговата височина ще е равна на
В= 250*45/1000 ≈ 11м.
Височината на дърво може да се определи също по величината на неговата сянка. За това е необходимо на равна повърхност да се измери дължината на своята сянка d (рис. 2.12) и дължината на сянката Д на дървото.

Разт

Тъй като триъгълниците са подобни, то височината на дървото В се изчислява по формулата
В = в*Д/d,
където в – ръст на човека (наблюдателя).
По този начин, височината на дървото ще е толкова пъти по-голяма от ръста на наблюдателя, на колкото сянката на дървото е по-дълга от неговата сянка.
Например, дължината на сянката на наблюдателя е 3,2 м, а сянката на дървото е 22,4 м, тоест седем пъти по-дълга. Ако ръстът на наблюдателя е 1,75 то височината на дървото ще е 1,75*7 = 12 м.
Точността на определяне на височината на дърво по този способ зависи от точността на измерване на разстоянието до него или дължината на неговата сянка.

Гъстотата на гората при оценка на нейните маскировъчни свойства се характеризира с величината на сгъстяване на короните на дърветата, а при оценка на проходимостта – средното разстояние между дърветата се определя по пътя на преброяването на няколко характерни участъка от горския масив. Не големите дървета и храсти, не влияещи на проходимостта на техниката не се отчитат.
Средното разстояние между дърветата се определя по формулата

Разф

където L – средно разстояние между дърветата;
n – количеството дървета на площ 100 м2;
10 – постоянен коефициент.
Например, на площадка 400 м2 има 10 крупни дървета. Средното разстояние между тях
L = 10/1,5 ≈ 6,7 м.

Коментари

Един коментар към “Определяне на височината на дърветата.”

  1. Има и друг начин. С гледане под 45 градуса към върха на дървото спрямо перпендикуляра към стеблото, който перппендикуляр е успореден на земята, тогава според правилото на правоъгланика равнобедрен следва разстоянието от окото по перпендикуляра към дървото да е част от реалната височина на дървото и като прибавим към нея разстояниеото от окото до земята под дървото, получаваме височината, цялата.

    Posted by Димитър | 29.05.2015, 18:35

Публикувай коментар