// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Опасните явления – хидрометеорологически бюлетин.

„За риболов в дълбока вода са нужни умели риболовци.“

Щормовите предупреждения и оповестяване за ОЯ се явяват съставна част от морския хидрометеорологичен бюлетин. Но, ако по прогноза се очаква ОЯ, то щормовото предупреждение трябва да бъде предавано незабавно, като не се дочаква поредното излъчване на бюлетина.

Щормовите предупреждения трябва да се издават за: – тропически циклони и свързаните с тях явления; – щормови ветрове и силно вълнение; – силно ветрово вълнение и зиб; – мъгли; – обледеняване; – явлението „тягун”; – щормови нагон и сгон; – цунами; – екстремални ледови явления; – ниска видимост.

Кратките обзори и прогнози, помествани в бюлетините, трябва да имат следното съдържание: – кратко описание за времето и състоянието на повърхността на морето с указания за преместването на баричните системи, далечината на видимост, скоростта и направлението на вятъра и вълнението; – период на действие на прогнозата; – название и обозначение на районите на прогнозата.

Специализираното МХМО на брега и в крайбрежните райони на морето е насочено към осигуряване на: – корабоплаването в подходите към заливите и по протежение на крайбрежието; – крайбрежната дейност на човека; – крайбрежната защита, включва провеждането на инженерни работи и крайбрежната индустрия; – морските операции по търсене и спасяване; – каботажното плаване; – фиксираните и подвижните сондажни установки на море; – крайбрежното риболовство; – аквакултурите; – операции по мониторинга за замърсяването и почистването; – спорта и отдиха на вода.

В крайбрежните води на морето голямо внимание се отделя на обслужването на специалните превози. Това обслужване е свързано с широк кръг крайбрежни операции, такива като: – буксировка и установка на производствени съоръжения и оборудване на пристанищата; – полагането на тръбопроводи и кабели; – извършването на удълбочителни и очистителни работи; – спасяване на претърпели авария кораби; – ветроходни състезания; – поставянето на буйове и т.н.

В болшинството от случаите на СМХМО се осъществява в течение на ограничен период от време, уговорен в договорите за обслужване. При това най-исканата информация се явява: – за направлението и скоростта на вятъра на височина 10 м; – за височината и периода на ветровото вълнение и зиб, и направленията на тяхното разпространение; – за теченията и температурата на повърхността на морето; – за видимостта; – за облачността; – за ледовите условия.

При осъществяване на морските превози в ледови условия, допълнително се изисква информация за положението на границата на леда, дебелината на леда, сплотеността на леда и т.н.

За СМХМО на крайбрежната индустрия (сондажни платформи, добиващи установки, терминали и други) се изискват диагностична и прогностична информация за: – направление и скорост на вятъра на височина 10 м и на височината на въртолетните площадки с точност до 2,5 м/с; – направлението и височината на ветровите вълни и зиб с точност до 0,1м; – период на ветровите вълни и зиба с точност до 1 с; – теченията и температурата на водата на различни дълбочини; – текущото време; – видимост; – облачност; – температура на въздуха, информация за обледеняване на конструкциите; – отклонение на височината на нивото от приливния ход.

Праговите значения на хидрометеорологичните елементи могат да се изменят в различните етапи от работата. Като правило, информация за времето и състоянието на морето в района на работа се предава два пъти в денонощието, което се явява достатъчно за осигуряване на нормалния ход на морските работи.

При осъществяване на по-сложни и опасни работи могат да бъдат съставяни договори за временно специализирано обслужване, включващо особено праговите значения на хидрометеорологичните елементи, а също съдържанието, формите и способите за разпространение на прогнозите.

В допълнение към прогнозите по райони на местонахождението на платформите трябва също да се издават прогнози за въртолетите и катерите, осигуряващи връзката на бреговите служби с сондажните платформи.

Риболовството в крайбрежните води се води с не големи кораби или лодки и силно зависи от хидрометеорологичните условия, от особеностите на вятъра, ветровото вълнение и зиб (мъртво вълнение). Забележимо влияние на крайбрежния риболов оказва ниската видимост, особено в зоните на интензивно корабоплаване.

За осигуряване на безопасността на крайбрежната дейност обикновено се издава два пъти в денонощието на бюлетин с прогноза за времето и състоянието на повърхността на морето. Специално се издават прогнози за времето с голям предварителен период за целите на планирането на работите до два дена предварително, а понякога и ориентировъчни прогнози за развитие на времето, предварителния период на които превишава този срок. За получаване на прогностична информация рибарите използват всяка фискална свръзка, ако на кораба има съответната апаратура, телефона връзка с помощта на мобилен телефон. Но някои съдове, на които няма никакви средства за свръзка, могат да се възползват от сигналите за щормови предупреждения на входа на пристанището.

През летния период важно значение има СМХМО за отдиха на море. За отдиха обикновено се използват малки плавателни средства, които силно зависят от състоянието на времето и вълнението. Поради това за осигуряване на безопасността на отдиха на море трябва да се издават ежедневни бюлетини с прогноза за времето и при необходимост, с предупреждения за силен вятър, за шквалове при бури или при преминаване на фронтове, а също за силно вълнение, което представлява най-голяма опасност за почиващите. При обслужването на ветроходни регати се предоставят специални консултации за характера на времето за вятъра и вълнението. Тази информация трябва да носи максимално подробен характер, както по време, така и по акваторията, където се провежда регатата.

За обслужване на отдиха на море в Държавно учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия” функционира единна информационно технологична среда за хидрометеорологично осигуряване на курортните комплекси, разположени в крайморските райони (Каспийско, Черно, Азовско, Балтийско и други морета).

Ползватели се явяват ситуационните центрове на президента, Съвета за безопасност, Правителството. Обекти за обслужване: федералните и регионалните органи на държавната власт, спортните, обществено политическите, застрахователните и туристическите организации, населените места.

Представяната информационна продукция съдържа:

– постоянно обновявана в денонощния режим средно денонощните, максималните и минималните значения на параметрите за текущото състояние на морската среда (температура на въздуха и водата, вятър, налягане, облачност, валежи, вълнение);

– описание на климата на крайбрежните райони на морето и прилежащите към него райони (статистическа информация);

– регулярно предоставяна прогноза за температурата на въздуха и водата, налягането, облачност за 1-3, 5-7 денонощия;

– щормови предупреждения за ОЯ и опасно ниво на замърсяване на морето.

На сайтовете на държаните органи денонощно се извършва обновяване на метеорологичните и океанографските параметри за курортите. На страниците се организира:

– търсене на изходни данни за всички параметри за всяка станция;

– търсене на прогностична информация за курортните градове;

– представяне на климатични данни;

– списък на ОЯ от началото на сезона и някой от най-аномалните явления (смерч, щорм през летния период и други) за исторически период.

Освен това, за обслужване на отдиха на море се предоставят различни видове други услуги в формата на консултации, справки, експертни заключения и т.н.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар