// Вие четете...

Управлението

Окултната йерархия.

„Където има пари, там и дяволът е наблизо.“

Окултната йерархия.

През 1957 г. основателката на Световния Гудуил и „Луцистръст“ издаде своята книга „The Externalization of the Hierarchy“, в която разкриваше съществуването на тайна група свръх хора под название „нова група на световни слуги“. През 1934 г., пише Бейли, започна монументалната задача „да се организират мъжете и жените“ и „работните групи на Новия ред“. В книгата си Бейли използва шифрованите определения „работата на Братството“ и „Сили на светлината“. Използва и неясния израз „Светлинни точки“, който през 80-те години стана лозунг на по-умерената и благожелателна политика на Джордж Буш.
Бейли твърдеше също, че цивилизацията се намирала тогава на прага на нов период в историята, който авторката нарече „опустошение“, руини и унищожение. Интересно е, че го е забелязала, тъй като по онова време Хитлер и привържениците му още не бяха започнали първите кървави битки на Втората световна война. Те ги започнаха едва през 1939 г.., когато съветските Войски също нападнаха Полша. Може би Бейли и нейните другари от „Новия ред“ са имали по-ранна информация, тъй като Бейли писа „че чрез опустошението на всички съществуващи култури и цивилизации трябва да бъде изграден Новият световен ред. “
Обикновеният масон, особено низшият: от първа, втора и трета степен, може би трудно ще повярва, че масонството отдавна възнамерява да създаде световно правителство, което да се ръководи от малка елитарна групичка. Но ако масоните четяха собствената си литература, а повечето от тях не я четат, можеха да научат за необикновения план на „Илюминатите“. Този план, макар и написан на езотеричен език, не е много добре скрит и замаскиран. В действителност планът на световната революция стана всъщност „открит заговор“.
Би било достатъчно, ако излъганите масони биха прочели съчинението на починалия Менли П. Хол, масон от 33-та степен, който отдавна е смятан за най-големия философ на спекулативното масонство на всички времена. Хол пише: „Днес съществува и е съществувала хиляди години група просветени хора, обединени в нещо като Орден на търсенията. Тя се състои от тези, които благодарение на интелектуална и духовна същност, разбраха, че цивилизацията има тайна цел – казваме тайна, защото тази висша цел е неизвестна за много хора; големи човешки маси продължават да живеят, без изобщо да си дават сметка, че са част от универсалното движение.
Усилието да се създаде Световен ред, надзираван от „илюминираните“ хора-богове не е нищо ново, казва Хол. Това е неизменната мечта на тайните сдружения от векове. Хол пише за това и в книгата си „Тайното предназначение на Америка“, в която разглежда масонската и илюминатска история на човечеството. Тази история няма да я намерите в справочниците, тя не се учи в училищата и университета. Но членовете от тайните сдружения са убедени в съществуването и. Хол прави равносметката на тази нова, мистична история на човечеството.
Древните вярваха, че мъдреците принадлежат към особена раса и че за да се родиш в такава раса, трябва да издигнеш разума си до състояние на просветена интелигентност. Именно тази голяма, изгряваща раса ще наследи някога земята… и повторно ще настъпи Златният век.
Менли П. Хол разглежда също еволюцията на окултния план. Твърди, че целта му е построяване на Новия свят, който ще бъде управляван от хора с „озарена интелигентност“. Авторът се позовава на картината на идеалния свят управляван от висша класа хора, изобразена от Френсис Бейкън в романа му „Новата Атлантида“ и в съчинението на Платон „Утопия“.
Хол пише също, че крайната цел е не само създаването на система, в която просветените ще управляват идеалното общество. Планът предполага избиране на крал, днес бихме могли да го наречем президент, премиер на света, или генерален секретар на ООН. Ето как Менли П. Хол описва водача, който някога ще ръководи проблемите на човечеството: „Този крал е потомък на божествена раса, което означава, че принадлежи към Ордена на посветените. Понеже тези, които събират мъдрост, принадлежат на семейството на героите-съвършените човешки същества.“
Дали е „Нова Атлантида“ на Бейкън, дали е „Утопия“ на Платон, дали е комунистическото общество и „новия човек“ на Маркс или Новият световен ред на Джордж Буш, заговорническата мрежа е мощна и ненарушена. Светът трябва да върби напред, постепенно, но непрестанно към Златния век. Когато дойде този слънчев ден, непросветените и непохватни човешки маси ще изпитват и полза от управлението на Ордена на озарените хора. Това са героите, великаните на този свят, „Илюминатите“. Това е Тайното братство.
Фостър Бейли, масон от 33-та степен, автор на книгата „Духът на масонството“, в която подробно описва окултните основи на масонството, твърди, че зад конкретните, просветлени хора, организирани в „Новата група на световни слуги“ стои най-могъща групичка. Тя се състои от членовете на окултната йерархия. В реферата „Размяна на езотерични ценности“, прочетен в Лондон през 1954 г., Бейли описа функционирането на окултната йерархия. От реферата му се вижда, че окултната йерархия контролира властта на финансистите, бизнесмените и служителите от образованието, които са несравними в умението за организация и управление: „Окултната йерархия на Земята действа подобно на днешните големи международни и мощни корпорации… Когато международен концерн реши да разшири експанзията си и да инвестира в нов район на света, той трябва да има капитал и работници, трябва да познава свързаните с това проблеми, трябва да изработи план, който ще му позволи да спечели голяма печалба за определено време, за да оправдае милионите разходи. Окултната йерархия трябва да съгласува развитието си със съществуващото управление, добро или лошо, и с тази част от света, където възнамерява да работи. Изучава хората и езика, изследва изворите на суровини, вида и качеството на работата, както и транспортните проблеми. Изпраща разузнавачи и проверява реакцията на плановете си, и когато е готова, тя се хвърля в бой. Така действа йерархията.“
Фостър Бейли е висш чиновник в „Луцистръст“ и работите му се публикуват от издателството на тази организация. Една от книгите му „Задвижването на божия план“, ни обяснява какво ще стане с тези, които се противопоставят на приближаващия се нов световен ред и сдружаването на просветлените хора и власти. Авторът съобщава, че тези, които не са в състояние да приемат необратимите промени, ще станат „вечни отрепки“. В ерата на Водолея ще настъпи времето за разправа със съмняващите се, скептиците и съпротивляващите си.
Друга книга „От Витлеем до Калвария“, издадена от „Луцистръст“, също критикува хората, които затрудняват напредъка на Новия ред. От нея научаваме, че окултната йерархия и „илюминатите“ са божествено творение. В книгата пише, че озареният човек е преживял „ново раждане“ и е станал, „озарен носител на светлина, която може да освети пътя на другите“. Такъв човек е преминал през същата инициация като Христос. Той е бил символично разпънат и пречистен в огъня. Готов е да ни поведе към обновяване и преустройство. Станал е пълен член на „илюминатите“.
„Илюминатите“ винаги са водели човешката раса. Тези, които знаят, мистиците и светците, винаги са откривали пред нас висините на човешките възможности на цялото човечество и на отделните индивиди.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар