// Вие четете...

Атмосфера

Озонът в атмосферата.

„Ако приятелят ти е от мед, не го изяждай наведнъж.“

Озонът в атмосферата.

Три атомният кислород, наричан озон, не обръщайки внимание на нищожно малкото му количество, играе важна роля в физичните процеси, протичащи във високите слоеве на атмосферата. Озонът се наблюдава от земната повърхност до височини около 70 км, но неговото основно количество се намира в слоя 20 – 55 км.
Той силно поглъща ултравиолетовата радиация с дължина на вълната 0,22 – 0,29 мкм. Коефициентът на поглъщане на озона в този участък на спектъра е толкова голям, че енергията от слънчевите лъчи напълно се поглъща още в най-високите части от слоя озон, на височина 50 – 45 км. Благодарение на това на указаните височини температурата на въздуха се повишава до значения близки до нулата.
Ултравиолетовите лъчи притежават висока биологична активност, като те убиват бактериите от много видове, предизвикват загар и даже изгаряне на нашата кожа, съдействуват за образуването в организма на витамин D, способстващ растежа и предпазващ от рахита. Но полезни се оказват само не големи дози от ултравиолетовите лъчи.
Известни са вредните последствия на неумерения загар и това при условие, че до земната повърхност достига само малка част от биологично активните лъчи. Ако озонът не съществуваше, то биологично активните ултравиолетовите лъчи биха изменили всички биологични процеси, а може би и като цяло органичния живот на Земята.
Физичните и химични процеси под влияние на които се образува озонът в атмосферата имат сложна природа. В атмосферата едновременно протичат процеси на образуване и разпадане на озона. Равновесната концентрация на озона зависи от температурата и колкото тя е по-ниска, толкова е по-голямо равновесието на концентрацията на озона и обратно.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар