// Вие четете...

Човешката душа

Обсебване и лечение.

„Който обвинява себе си, винаги има за какво.“

Обсебване и лечение.

Окултистите и техните невежи почитатели, суеверните, винаги са поддържали тезата, че безумието е свързано с демонично обсебване. Съвременната медицина оспорва това и твърди, че многообразните прояви на засегнатия разум са в резултат от субективни психологични процеси. В наши дни тези две мисловни школи са като два въоръжени лагера, настроени за битка и размахващи оръжие. Всяка една страна е прекалено убедена в своите твърдения, за да се вслуша в другата.
Със сигурност може да се намери обща основа за срещането на тези две противоположни гледни точки. Психологията демонстрира механизма на разума и може да обясни умствените процеси, чрез които идеите на умопомрачените възприемат своя завършен вид. Тя може да посочи връзката между тези идеи и сънищата на нормалния разум. Това, което психологията не може да обясни, е фундаменталната разлика между тези субективни състояния и нормалното будещо съзнание. Точно тук окултистите могат да кажат на психолозите нещо, което си заслужава да чуят, тъй като окултистите могат да покажат експериментално как се достигат тези видения – съвсем волево, със средствата на церемониалната магия. И още по-важно, окултистите могат да покажат на психолозите как се разсейват тези видения и как се спират и изолират психическите способности.
Това ни води до практическата страна на нашите Размишления: до каква степен могат да се прилагат методите на ритуалната магия за облекчаване на умственото заболяване? Те несъмнено носят успокоение, но не са изцяло целебни, ако не се открие произхода и причината за умственото разстройство. Ако не се направи това, още щом разсеем фантомите, те се формират отново, тъй като умственото състояние на самия пациент ги призовава и провокира. При такива обстоятелства нито един магически кръг не може да се задържи невредим. Веднага щом нарушим и скъсаме връзката с Бездната, пациентът я подновява. Но такива условия представляват порочен кръг. Силите на Клифите, с които е установен контакт, активно ще го развиват и ще се държат здраво за жертвата, когато се правят опити да бъдат прогонени. В тази рационална епоха ние сме склонни да забравяме, че съществува такова нещо като организирано и интелигентно зло. Ако се изяснят физическите причини за съответното разстройство, гнойното гнездо е изкоренено или туморът, който притиска ендокринната жлеза – изваден, а разумът не възвръща нормалното си състояние, екзорсизмът много често дава незабавни и забележителни резултати.
При невротичните случаи, където проблемите са изцяло в сферата на разума, екзорсизмът е от огромна важност, като предхождащ подходящо психотерапевтично лечение, тъй като той прочиства почвата и предпазва от повторно инфектиране, като дава на пациента възможност за ново начало. Възможно е демоните да оказват толкова мощно хипнотично влияние върху жертвата, че тя да е безпомощна да го разруши с каквито и да е усилия на собствената си воля, нито пък ортодоксалната психотерапия може да стигне до корените на болестта. Може да се наложи екзорсизмът да се повтори два или три пъти по време на лечението, тъй като въздействието може да бъде подновено. Но след като веднъж са прочистени комплексите на пациента, те няма да се върнат. Във всеки случай екзорсизмът има забележително преимущество – по време на затишието пациентът има възможност да се стегне и така злонамерените въздействия са подкопани. На един смел пациент, който сътрудничи интелигентно, няма да му се наложи да претърпи екзорсизъм повече от три пъти, ако са налице благоприятни материални условия.
Ние трябва да осъзнаем, че човешкото съзнание не е затворен съд, а както и тялото, непрекъснато приема и изхвърля неща. Космичните сили циркулират през него постоянно, както и морската вода през живия сюнгер. Каквото и емоционално състояние да се установи вътре в нас, то е подсилено отвън. Субективното его дава само подпалките, горивото доставя Космосът. Веднъж след като е запален огънят, космичните сили от подходящ тип ще го поддържат. Точно както набожният католик е вдъхновен от влиянието на своя светец – покровител, така и невротикът е жертва, измъчвана от своя обсебващ демон, призован от всепоглъщащия мрак на дисоциативното подсъзнание. Окултистите поддържат тезата, че обобщеният принцип на злото има своите интелигентни канали, точно както организираният Принцип на Доброто има своите духове – служители. Всеки един очевидец на феномените на умственото разстройство ще поддържа малко или много тази хипотеза.
Въпросът с обсебването е изключително важен. Понятието се използва твърде свободно в окултните кръгове и означава оттегляне на дадена душа от тялото и нейното заменяне с друга душа, но можем да се съмняваме дали така се представя вярно това, което става. При обсебването нямаме същинска замяна на една душа от друга, а пълно доминиране над дадената душа от друга. Това е хипнотично доминиране и ние можем да го обясним с терминологията на хипнозата, като в случая хипнотизаторът е астрално същество.
Има една магическа операция, наречена „приемане на бог – форма“, при която извършителят се идентифицира във въображението с бога и така става проводник на неговата сила. Това е един от специалните ритуали в Египетската магия, при който жреците винаги носели маска, представляваща главата на животното, което символично било израз на бога, който те представяли. Въображаемата идентификация е добре известен способ в окултизма, който често се прилага за навлизане във вътрешния живот на растение или кристал – едно упражнение за ума. Резултатите от него са забележителни и много специфични. Точно този метод, в съчетание с хипноза, използва обсебващото същество, което първо се идентифицира със своята жертва, а след това полага своята собствена личност върху нея. Така то получава средство за проявление. Също така само в анормални състояния, независимо дали са породени от болест на разума или на тялото, или от някои по-драстични методи на черната магия, става такова наслагване.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар