// Вие четете...

Времето и Океана

Обекти на морското хидрометеорологично осигуряване.

„Дори признаците за добро време са приятни.“

Обекти на морското хидрометеорологично осигуряване.

Мореплаване и морски риболов – традиционни видове дейности на човека в морето и океана. През последните години е започнало активно да се експлоатират енергийните ресурси на шелфа на морето и океана – разузнаване на местата с залежи на газ и нефт, както и за други видове минерални суровини и тяхното добиване. Задачите за прогнозирането на хидрометеорологичните условия в това отношение са много широки. Покрай текущото оперативно обслужване на всекидневната дейност на хората на море с прогнози за времето и хидрологичното състояние се е появила и актуалността на климатическото обслужване.
Информацията, която е необходима за обслужването на потребителите, включва:
– анализ и прогноза на параметрите на вълнението (височина, период, направление на разпространението на вълните и други), а също така редица други характеристики на вълнението (прибой на вълните и други);
– анализ и прогноза на крайбрежните течения;
– приливи и отливи;
– океанографски параметри, влияещи на успеха на рибно промишлените операции;
– мезомащабни метеорологични прогнози на явления, влияещи на дейността на намиращите се в морето платформи за разузнаване и добиване на нефт и газ, на работата на крайбрежната промишленост и крайбрежното строителство;
– прогноза за движението на опасни вещества (например, разливи на нефт при аварии на сондажните отвори, при аварии на кораби);
– анализи и прогнози на ледови явления, прогнози за обледеняване на риболовните кораби и морските конструкции.
Влиянието на хидрометеорологичните фактори на морските дейности може да бъде показано на отделни обекти на морската дейност, разположени в крайбрежните и открити води на морето и океана. Основни обекти на МХМО се явяват:
– морско риболовство и морско рибно стопанство;
– разузнаване и добив на полезни изкопаеми, лежащи в недрата и на дъното в зоните на континенталния шелф, както и зад границите на неговите предели;
– инженерна индустрия (проектиране, строителство на хидротехнически съоръжения, защита на крайбрежните територии);
– пристанищна дейност;
– контрол за замърсяване на морската среда и мероприятия по ликвидацията на последствията от него;
– морски туризъм и спорт, морско курортно дело;
– използване на енергията на морето;
– марикултура.
Морския транспорт винаги е бил един от съществените източници на икономическото и социалното развитие на страната. Поради това той се явява един от главните обекти на МХМО. При осъществяване на морските транспортни операции, включително операциите по търсене и спасяване, както и корабоподемните операции, имат значение два фактора: безопасност и икономическа ефективност, които в значителна степен зависят от характера на времето и от състоянието на повърхността на морето. Известно е, че около 30% от всички кораби понасят загуби от атмосферните условия.
Корабите, изпълняващи рейсове с различно назначение в моретата и океаните, винаги са били и ще бъдат уязвими от към неблагоприятни атмосферни условия и от състоянието на повърхността на морето и океана. Морските съдове са най-чувствителни към ветро вълновите условия. Екстремалните значения на скоростта на вятъра и вълнението и височината на вълните увеличават риска за корабите и екипажите. По-малко екстремалните условия за вятъра и вълнението, макар и да не съдържат пряка заплаха за корабите, те обаче снижават икономическите показатели на флота за сметка на увеличаване на разхода на гориво, и косвена вреда на товарите и корабите. Статистиката показва, че почти половината от експлоатационното време кораба работи в условията на морско вълнение, снижаващо неговата скорост на хода на 10-15%.
Изборът на най-благоприятния маршрут на плаване се явява един от най-важните решения, вземани от капитана преди излизането на кораба на море, и зависи от решаваните задачи за конкретния рейс. Оптималния курс, по който следва да се насочи кораба, зависи от много фактори:
– времето и състоянието на морето по пътя на плаване;
– тактико техническите данни на кораба (водоизместване, техническа скорост на хода, положението на метацентричната височина и други);
– вида и състоянието на товара (течен товар, насипни, контейнери и други);
– характера на натоварването (товар, разместен в трюма, на палубата и кораба се намира под баласт).
Всички тези фактори трябва да се отчитат при избора на препоръчителния курс.
Така например, управлението на кораб с крупногабаритен товар, поместен на палубата, има за цел да избере курс, изключващ силно бордово клатене, а управлението на океански пасажерски лайнер има за цел да осигури максимален комфорт и безопасност на пасажерите.
Във всеки случай изборът на препоръчителен маршрут се основава на детайлен анализ на текущите и прогнозираните елементи на времето и състоянието на повърхността на морето.
За корабите, намиращи се в открити и крайбрежни води при ниски ширини, сериозна опасност представляват тропическите циклони (ураганите в Атлантическия и тайфуните в Тихия океан). На действието на тайфуните е подложено крайбрежието на Далечния Изток, където те се случват от два до пет пъти в година. За избягване на срещи с тях се използват добре известни на моряците правила за разминаване на кораба с тропическите циклони. Тези правила са поместени в справочниците по навигационна метеорология. За това капитанът използва прогнозна информация за местоположението и направлението на преместване на тропическия циклон, предоставена от прогностичните органи. Такава информация дава на капитана възможност за своевременно вземане на предупредителни мерки, за да избегне срещата с щорма и да направи във връзка с това съответните оценки на очакваното време за пребиваване на кораба в назначеното пристанището.
На избора на курса голямо влияние оказва видимостта. Ниската видимост представлява сериозна опасност за всички типове кораби, дотолкова доколкото заплахата от сблъсък се увеличава в зоните на интензивно движение. Рискът от сблъсък на корабите е особено голям за маломерните кораби, които, като правило, те не са оборудвани с радари. Ниската видимост се явява също така голямо препятствие при търсене и спасяване на кораби, търпящи бедствие. Поради това прогнозата за видимостта е много важна за мореплаването.
Необходимото предварително време за прогноза за видимостта трябва да бъде не по-малка от 6 часа. За корабите на въздушна възглавница, корабите на подводни криле, за супер танкерите и за корабите, превозващи натрупани, неукрепени товари, инерцията на които не позволява бързо да се забави скоростта на хода са необходими по-високи значения на далечината на видимост, превишаваща 6 км.
Айсбергите представляват опасност за всички типове кораби, намиращи се в зоната на тяхното разпространение. За предупреждение за възможна среща с айсберги е необходимо да се знае тяхното местоположение в определен момент от време, размера, скоростта и направлението на преместване. Една от най-опасните зони за среща с айсберги е разположена близо до Нюфаундлендската банка в Северен Атлантик. С информирането на корабите, преминаващи в близост до границите на опасната зона се занимава международната ледова патрулна служба, дейността на която се регламентира от Положения на международната конвенция по осигуряване на безопасност на живота на море (известна като Конвенцията СОЛАС).
Маломерния флот, плаващ в близост до брега (корабчета за разходка, катери, лодки и т.п.) са особено уязвим от внезапни изменения на времето, свързани с бури и студени фронтове, съпровождани от смерч и тромб. Бързото развитие и преместване на тези явления ги прави извънредно опасни, особено в местата на масов отдих на населението.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар