// Вие четете...

Атмосфера

Нощно светене на атмосферата.

T26„Където няма орли, и бухала е орел.“

Нощно  светене на атмосферата.

Луната се явява, като основен източник на осветяване на земната повърхност през нощта. Осветеността, която създава пълната Луна на перпендикулярна към лъчите площ, разположена на горната граница на земната атмосфера е от порядъка на 0,34 лк. Максимална осветеност на земната повърхност, която може да създаде пълната Луна, намираща се в зенита на хоризонтална площ при средна прозрачност на атмосферата е около 0,25 лк. В първа и последна четвърт осветеността, създавана от Луната е около 0,03 – 0,04 лк.
Общата светлина, постъпваща на земната повърхност от нощното небе (при отсъствие на Луната) се нарича светене на нощното небе. Светенето на нощното небе включва: – собствено светене на атмосферните газове, нарича се нощно светене на атмосферата, излъчване на полярното сияние, а също и слънчевата светлина, разсейвана от горните слоеве на атмосферата; – светлината от звездите; – светлината, разсейвана от междупланетния (зодиакалния) и между звездния (галактическия) прах.
Нощното светене на атмосферата, това е светене на газовете, влизащи в състава на въздуха на височини от 80 – 100 км до 250 – 300 км. Спектърът на светене се състои от голямо брой линии и полоси във видимия и близкия до инфрачервената област спектър. Най-яркия във видимата част на спектъра са линиите на атомния кислород и линиите на натрия.
Нощното светене на атмосферата се предизвиква от фото химични процеси, протичащи на указаните височини.
През деня под действие на ултравиолетовата радиация на Слънцето протича дисоциация на молекулите на кислорода в атоми, а в сумрака и през нощта този процес се прекратява и започва процес на съединяване на атомите в молекули с отделяне на квантова енергия. Тази отделена енергия се изразходва за възбуждане светенето на атомите и молекулите на въздуха на тази височина.
В мрачно и дъждовно време осветеността се намалява в десет пъти и повече.
Приносът на основните съставляващи за светенето на нощното небе и осветяване на земната повърхност се разпределя, като 45% се падат на нощното светене на атмосферата, 30% на звездите и 25% на зодиакалното и галактическо светене.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар