// Вие четете...

Поведенчески модели

Неразбирателства между мъжа и жената.

Stres34„Който вярва на жена си, се лъже, който не вярва е излъган.“

Неразбирателства между мъжа и жената.

Съществуват много поводи за неразбирателство между мъжа и жената, но следните пет недоразумения са най-често срещаните, а именно:
1. Когато тя каже: „Ти не ме слушаш“, а той: „Какво искаш да кажеш с това? Мога да ти повторя всичко, което ми каза.“
Когато мъжът е в стрес, той може да запомни онова, което тя му казва само с една малка част от съзнанието си, с която я слуша. Според него това означава, че я слуша напълно внимателно. Това, което тя иска обаче, е пълното му не раздвоено внимание, а всъщност това е невъзможно.
2. Когато тя каже: „Чувствам, че мислите ти не са тук“, а той: „Какво имаш предвид? Разбира се, че съм тук. Не ме ли виждаш?“
Той смята, че ако присъства тялом, тя няма основание да казва, че него го няма. Въпреки че присъства физически, тя обаче не чувства присъствието му и именно това иска да му внуши. Според нея, той трябва да показва постоянно и ако е възможно непрекъснато, че е обекта на неговото внимание.
3. Когато тя каже: „Не те е грижа за мен“, а той: „Разбира се, че ме е грижа. Защо тогава се опитвам да реша този проблем?“
Той смята, че щом се е заел с проблем, решаването на който по някакъв начин ще облагодетелства и нея, тя трябва да разбере, че я обича. Тя обаче има нужда непосредствено да почувства неговото внимание и обич и точно такъв е смисълът на думите й.
4. Когато тя каже: „Чувствам, че не съм от значение за теб“, а той: „Не ставай смешна. Разбира се, че имаш значение за мен.“
Той смята нейните чувства за маловажни, защото се занимава с проблеми, решаването на които ще бъде от полза и за нея. Той не разбира, че когато се съсредоточава върху един проблем и пренебрегва останалите, които я безпокоят, всяка жена ще реагира по същия начин, тоест ще го изтълкува като лична обида и израз на пренебрежение.
5. Когато тя каже: „Ти нямаш никакви чувства. Напълно си се затворил в мислите си“, а той: „Какво лошо има в това? Какво друго мога да направя, за да реша този проблем?“
Той смята, че тя е твърде критична и взискателна, защото не проявява разбиране към неговия принос за решаването на проблемите им. Чувства се неоценен. Освен това той не се съобразява с нейните чувства. Обикновено мъжете не осъзнават колко бързо могат да преминат от една крайност в друга, как от сърдечни и състрадателни се превръщат в неотзивчиви и отчуждени. Когато мъжът се затвори в себе си, той е зает с решаването на своя проблем и не съзнава как безразличието му може да се отрази на другите.
За да подобрят сътрудничеството помежду си, мъжете и жените трябва по-добре да се разбират един друг. Когато мъжът започне да пренебрегва жена си, тя най-често възприема поведението му съвсем лично. Разбирането, че той преодолява стреса си по свой начин, е изключително полезно, но невинаги облекчава болката й.
В такива моменти тя може да почувства нужда да разговаря за чувствата си. Именно тогава мъжът трябва да признае значението на чувствата й. Той трябва да разбере, че тя има право да сподели с него разочарованието си, че е пренебрегната и че й липсва подкрепа, тъй както той има право да се оттегли и да остане сам със себе си, като престане да разговаря с нея. Ако не получи разбиране, тя трудно ще може да се освободи от горестните си мисли.
Когато жената е подложена на стрес, тя инстинктивно чувства необходимост да разговаря за чувствата си и за всички възможни проблеми, свързани с тях. А започне ли да говори, тя не подрежда проблемите си по важност. Ако е потисната, то се дължи на всичките проблеми, както големи, така и по-малки. Първата й грижа е не да намери решение на проблемите си, а по-скоро облекчение, като даде израз на чувствата си и получи най-вече разбиране. Тя говори без особена цел за проблемите си и притеснението й намалява.
Жената, която е подложена на стрес, не се стреми да намери незабавното решение на проблемите си, а по-скоро облекчение, като даде израз на чувствата си и получи разбиране. Мъжът, подложен на стрес, е склонен да се съсредоточи върху един проблем и да забрави за останалите. В подобно състояние жената обикновено е обсебена от всички проблеми. Разговорите за всички възможни проблеми, без да се съсредоточава върху решаването им, я карат да съчувства по-добре. Като изучава чувствата си в този процес, тя започва да осъзнава по-добре какво в действителност я безпокои и след това внезапно започва да се чувства не толкова потисната.
За да се почувстват по-добре, жените разговарят за минали проблеми, за бъдещи проблеми, за потенциални проблеми и дори за проблеми, които не могат да бъдат решени. Колкото повече те говорят и изучават тези проблеми, толкова по-добре се чувстват. Така действат жените. Да се очаква друго от тях, би означавало да се отрече женската им същност.
Когато жената е потисната, тя намира облекчение, като говори подробно за различните си проблеми. Ако почувства, че я разбират, стресът й постепенно изчезва. След като изчерпи една тема, тя прави малка пауза и преминава към следващата. По този начин тя продължава да се разпростира върху своите проблеми, тревоги, разочарования и притеснения. Не е необходимо тези теми да бъдат подредени в някаква последователност, те често дори не са логически свързани. Ако не намери разбиране, жената може да се разпростре и върху други проблеми, които ще започнат да я тревожат.
Така както мъжът, прикован в собственото си мислене, се нуждае от незначителни проблеми, които да го разсеят, така и жената, когато не намери разбиране, изпитва потребност да разговаря за други проблеми, които не са толкова спешни, за да почувства облекчение. За да забрави собствените си болезнени чувства, тя може да бъде емоционално завладяна от проблемите на другите. Освен това тя може да намери облекчение, като обсъжда проблемите на своите приятели, роднини и колеги. Независимо дали тя разговаря за своите или за проблемите на другите, разговорът е естествената и здравословна реакция на жената към стреса. За да забрави собствените си болезнени чувства, жената може да бъде емоционално завладяна от проблемите на другите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар