// Вие четете...

Мистика и манипулации

Небесната йерархия.

„Забавленията на богатите са грях за бедните.“

Небесната йерархия.

Небесната йерархия се състои от три лика. Всеки лик има три чина. Висшия лик се състои от серафими, херувими и престоли; средния – от господство, сила и власт; нисшия – от начало, архангели и ангели.
Серафимите се явяват най-височайшите ангелски ликове. Тяхното име значи пламенно, огнено. Непосредствено и непрекъснато предстои Онзи, който има любов, Който живее в светлината непристъпна, чиито престол е в пламък и огън, серафимите горят с висшата любов към Бога, и този огън от любов възпламенява и други. За серафимите ни разказва пророк Исаия в 6-та глава за следното: «Видех аз Господ, седящ на висок и възвисен престол, и полите му изпълваха храма. Около Него стояха серафими, и всеки от тях имаше по шест крила: с две закриваха лицето си, с две – нозете си, и с две летяха. И се зовяха един към друг и говореха: Свят, свят, свят е Господ, цялата земя е пълна с неговата слава».
Вторият чин на старшия лика са херувимите, чиито име означава разбиране и управление. По тази причина тях ги наричат всевиждащи. Наблюдавайки славата Божия и владеейки висше управление и мъдрост, те другиму преливат премъдростта Божия. В Свещеното Писание на много места се говори за херувимите, например «И Бог изгонил Адам, и поставил на изток в Едемската градина херувима и огнен меч да обикаля и да охранява пътя към дървото на живота» Многократно се говори за херувими в книгата на пророка Иезекиля: «И беше видно у херувимите подобие на човешки ръце из под техните криле. И видях аз: ето четири колела близо до херувимите, по едно колело до всеки херувим, и колелата изглеждаха – като направени от камък топаз».
Третият чин на старшия лик – престола, наричан богоносим, на които Бог благодатно и непостижимо си почива. Чрез този лик Бог показва своето величие и правосъдие.
Сега да преминем към средния лик на небесната йерархия. Неговият Старши чин представлява господството, което господства над нисшите ангели. Весели и радостни да служат на Бога, те съобщават и дават сили на живеещите на земята да водят мъдър и благоразумен живот, учат ги да владеят чувствата си, да бъдат безчинно смирени в своите въжделения и страсти, плътта да се подчинява на духа, волята да доминира и да преодолеят изкушенията.
За господство в средния лик има сили, чрез които Бог сътворява знамения и чудеса за слава Божия, за помощ и укрепване на нуждаещите се и обременените. За този чин ни провъзгласява апостол Петър, като ни казва, че на възнеслият се на небето Христос, се покорили ангелите, и властта, и силата.
Към низшият чин на средния лик принадлежат властите, които имат голяма власт над дявола, побеждават го, предпазват човека от неговите изкушения и го подкрепят в делата благочестиви. Някои свети отци вярват, че ангела – хранител на апостол Петър, който го е извел от тъмницата е принадлежал към този ангелски чин.
В нисшият лик на небесната йерархия се намират в първия начален чин ангели, които началстват над младшите, назначават ги в длъжности, разпределят службите между тях, управляват царства и човешките общности.
Предпоследният чин са архангели, благо вестители и просветени в тайните Божии, и оповестители на волята Божия на хората.
Последният чин се нарича просто ангели, близки до хората, безплътни духове. Това са те, именно преимуществено които се изпращат в нашия свят в качеството на наши ангели – хранители. Ето това е, което се знае за чиновете и ликовете на небесната йерархия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар