// Вие четете...

Въпроси за времето

На къде духа вятърът?

„Когато народът е единен, той е непобедим. Когато няма водач, стадото се разпръсва.“

На къде духа вятърът?

Вятър – това е движение на въздуха. Както и водата, винаги течаща от по-високото място към по-ниското, въздуха също се движи от място с по-високо атмосферно налагане към място, където налягането е по-ниско. На движението на водата, както и на въздуха влияние оказва въртенето на Земята, заради което всички частици се отклоняват на дясно от тяхното първоначално направление на движение. Движението на водата е ограничено от брегове, при движението на въздуха такива ограничения няма и поради тази причина той не се движи от високото налягане право към ниското, а в страни и в дясно от него, като неговия център остава в ляво. В действителност вятърът не духа по направлението на правата, а по крива линията, приближаваща се до вида на окръжност. Около центъра на ниско налягане, циклона, вятърът духа срещу часовата стрелка, а около центъра за високо налягане, антициклона – по посока на часовата стрелка. Такива са направленията на вятъра в северното полукълбо, но в южното те са с точно обратни посоки. Тъй като циклоните и антициклоните са с огромни размери достигащи стотици и даже хиляди километри ние не можем да видим кривата по която вятъра духа.

Вярно ли е, че дъждът скоро ще спре, ако в локвите се образуват въздушни мехури?
При падането на капките във водата се образуват мехури по причина на това, че под изпръсканата вода попада въздух. За да бъдат мехурите достатъчно големи и добре забележими, и да се съхранят за достатъчно дълго време, капките трябва да са големи. Като правило, те могат да бъдат такива при проливен непродължителен дъжд, а проливният дъжд е силен, но е и кратък. Такъв дъжд пада от отделни, сравнително не големи, макар и силно развити по височина купесто дъждовни облаци. Предположението за скорошно спиране на дъжд, който образува мехури на повърхността на водата, че скоро ще спре е напълно логично и разбираемо.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар