// Вие четете...

Чувства и власт

Начини за упражняване на властта.

„Ако стопанинът обича да свири, домашните ще се научат да танцуват.“

Начини за упражняване на властта.

Още като деца придобиваме вкус към властта. Забелязваме, как родителите ни скачат, при всеки наш повик и автоматично започваме да се възползваме от тази своя способност да ги командваме, като ставаме все по-настойчиви и все по-лакоми за власт над тях и над другите хора. Когато навлезем в юношеска възраст, желанието за власт ни тласка далеч отвъд онова, което бихме направили, ако единствената ни мотивация беше да оцелеем и да бъдем обичани. Тласкани от желанието за власт, хората са създали и създават строга йерархия почти във всичко, чрез изграждането на взаимоотношения на принципа на родство, тайна, идеология и т.н. Почти всичко, за което можете да се сетите е превърнато в яростна битка за надмощие и власт, например, като позиция в обществото, престиж на квартала, облекло, успех в училище, богатство, красота, сила, физически облик, размер на бюст или бицепси, автомобили, храна, мебели, телевизионен рейтинг и т.н. За много членове на нашето общество издигането в йерархията, независимо каква ще е тя, означава изблъскване с лакти, дори прегазване на съперниците и получаване на власт с цената на всичко.
В нашето общество почти всички имат някаква властта, но има хората, които се стремят към властта с амбицията да станат политици, като се докопат до нея за да натрупат богатства, а богатствата, освен че носят власт те са средство за получаване на удоволствия. За това богатите са на власт, а власт имащите са богати и винаги имат правото на последна дума, да определят модела на обществото. Тези хора със сигурност знаят, как да прилагат модела на принудата за да бъдат на власт, те не се интересуват от модела на свободния избор, защото трябва да се лишат от удоволствията към които се стремят.
В личните взаимоотношения принудата е средство, което действа еднакво добре и при представителя на властта, и при обикновения човек. Но власт имащият го използва много по-често и това оказва отрицателно въздействие върху личните му контакти, най-често в брака и семейството. Обикновено мъжете, облечени във власт, запазват семействата си, но рядко са верни на жените си. Въпросът е защо жените им търпят, въпреки болката и страданията, които тези хора им причиняват с пренебрежението си към тях, те не се развеждат. Отговорът е отново в чувствата, от една страна стоят чувствата на страх за тяхното оцеляване, а от друга стоят надеждата и стремежа към споделяне на властта и удоволствията. Разривът на техните отношения настъпва тогава, когато пред жената се появят нови по-големи възможности, стига тя да съумее правилно да се само оцени.
Днес нещата се променят и много от тях предпочитат развода, когато чашата на тяхното търпение прелее пред фалшивото семейно благополучие, но това е поради факта, че в днешно време законите закрилят много по-добре жените. В голямата си част от тези, които предпочетат развода с власт имащите или богати съпрузи излизат от битката за надмощие с огромни печалби, власт, пари и свобода.
Може би е илюзия, ако се надяваме, че власт имащите също могат да приложат модела на свободния избор, както го правят обикновените хора, но благодарение на тяхната власт хората стават все по-бедни, както материално, така и духовно, а те все по-богати материално, но духовно изключително бедни. Няма как да използваш модела на принудата и да си в същото време духовно богат. Духовно богатите хора не се стремят към властта, но тяхното духовно богатство по един или друг начин се ползва от власт имащите.
В общество, което прилага модела на свободния избор, ударението несъмнено ще се постави на взаимното разбирателство и принудата, чрез власт ще отстъпи на заден план. По-малко ще бъдат основанията да се обвиняваме взаимно, а за преодоляване на различията помежду ни ще бъдат положени далеч повече усилия. Хората желаещи да придобият власт ще разберат, че могат да получат много повече власт, ако се опитват да се разбират с околните, а не да им налагат своето мнение.
Уважавай, за да бъдеш уважаван, обичай, за да бъдеш обичан, не прави това, което не искаш другите да правят на теб.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар