// Вие четете...

Чувства и власт

Народните маси.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Благото на народа трябва да бъде върховен закон.“

Народните маси.

„Най-ужасната катастрофа, която може да постигне един народ е, той да изгуби своята национална душа.”
Сборът от общи черти на характера, наложени от средата и наследствеността на всички индивиди от даден народ, съставлява душата на този народ.
Тези характерни черти са изключително трайни, тъй като са потомствени, когато обаче, под различни влияния, определен брой хора се окажат събрани заедно в даден момент, наблюдението доказва, че към наследените им поведенчески модели се добавя цяла поредица от нови модели на поведение, понякога доста различни от тези на рода. Техният сбор образува една колективна душа – могъща, но нетрайна.
Този сбор от хора, често наричан тълпа, макар и нетраен, винаги е играл важна роля в историята, но никога толкова важна, колкото днес. Неосъзнатото им действие, подчинено на съзнателната дейност на отделните хора е една от характеристиките на настоящата епоха.
За да се види доколко е важна ролята на тълпите за човешкото общество трябва да се разгледа неговото развитието в исторически план.
На пръв поглед големите сътресения, които предшестват промените в човешките цивилизации, сякаш са предопределени от значителни политически преобразувания: военни нашествия, сваляне на правителства и диктатори, разпадане на общности. И все пак един внимателен анализ на тези събития зад видимите причини най-често се разкрива като реална причина наличието на дълбока промяна в мисленето на народите. Истинските исторически сътресения не са тези, които ни стряскат с измеренията и силата си. Единствените важни промени, на които се дължи обновяването на цивилизациите, се извършват в мненията, възгледите и вярванията, тоест в моделите на поведение на хората. Паметните събития са видимият ефект от невидимите изменения на човешките чувства. Ако се проявяват рядко, то е, защото наследственият фонд на чувствата на даден род съставлява неговия най-траен елемент.
Тази промяна се осъществява благодарение на два основни фактора. Първият е разрушаването на религиозните, политическите и социалните възгледи, от които произтичат всички елементи на нашата цивилизация. Вторият фактор е създаването на изцяло променени условия за съществуване и мислене, дължащи се на съвременните научни и технически открития.
На съвременния етап на развитие, в който се намира човешкото общество не може да ни подскаже върху какви фундаментални идеи то ще се изгражда утре? Може обаче да предвиди, че в организирането си то ще трябва да се съобразява с една нова сила, с един нов господар на съвременността – мощта на тълпата. Само допреди столетие основни фактори на събитията бяха традиционната политика на държавите и съперничествата на князете. Мнението на тълпите най-често е било без значение, то днес в действителност положението не е ли същото? Мощта и силата на тълпите не се ли използва за постигане целите на управляващите, като тълпите се манипулират и по този начин се направляват в „правилната посока”. Определящият гласът на тълпите се използва за да се постигне превъзходство на един кандидат държавник над друг.
Така или иначе тълпите се използват само за завземане на управлението, но те не се допускат да управляват, защото тяхната сила и мощ са краткотрайни, но в същото време и много разрушителни. Тълпите всъщност нямат съзидателна сила и мощ, други са тези който могат да дават идеи за развитие и организация на обществата. Съдбините на нациите не се решават от тълпите, а от тези които успяват да насочат тяхната сила и мощ в желаната от тях посока, тоест тълпите са само едно оръжие в ръцете на добрите манипулатори, така наричаните харизматични личности.
В нашето не далечно минало такива личности, колкото щеш. Идват на власт на гребена на вълната от народни вълнения, а след това успяват да превърнат същата тази държава, в която живеят тези хора, в една развалина.
Мощта на тълпите се ражда първо от разпространението на някои бавно проникващи в умовете идеи, а след това чрез постепенното обединяване на индивидите, довеждащо до реализирането на теоретични дотогава концепции. Обединяването позволява на тълпите да си изградят, ако не много правилни, то поне доста устойчиви представи за собствените си интереси, както и да осъзнаят силата си. Да, те образуват синдикални и не правителствени организации, пред които всички власти би трябвало да капитулират, но на практика избраните от тях ръководители на същите тези организации, вместо да защитават техните интереси, те доста бързо се продават, като в действителност измамват надеждите на масите за по-добър живот.
Както знаем количествените натрупвания водят до качествени промени, тоест днешните изисквания на тълпите стават все по-ясни, като основният им стремеж е да разрушат открай докрай обществото такова, каквото е, за да го доведат до онзи модел, заложен в идеята за промяна. Обществен модел, който би привел обществените отношения до нормално състояние, удовлетворяващ всички човешки групи, до балансиране даването и вземането според моралните норми на обществото, тоест до по-справедливото разпределение на общественото благо.
Интересното е, че тълпите трудно се поддават на разсъждения и заради това те са много податливи на действия, подтиквани от харизматичните личности. Те добиват огромна сила благодарение не само на сегашното устройство на обществото, но най-вече на новаторите, хората имащи идеи. Тълпата, обхваната от идеята за промяна на незавидното си положение може да събори всяка власт и в същото време да доведе на власт друг „народен изедник”, който да продължи да упражнява „божественото си право” да управлява.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар