// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Най-мощното оръжие на магьосника.

Маг„Който обича меда, трябва да търпи и ужилванията на пчелите.“

Най-мощното оръжие на магьосника.

Според Сатаниста една от най-важните съставки на магьосника е балансиращият фактор. Това е съставка, която се използва в практиката на ритуалната магия, касаеща повече заклинанията за страст или съчувствие, отколкото запращането на проклятия. Това е малка, но изключително важна съставка. Пълното знание и осъзнаване на този фактор е способност, която малцина вещици и вещери някога са постигали. Това, най-просто казано, е познаването на подходящия тип индивид и ситуация, върху които може да се направи магия с най-лесни и най-добри резултати.
Познаването на собствените ограничения би изглеждало малко странен вид самонаблюдение за човек, който би трябвало да е способен да извърши невъзможното. Но при много обстоятелства това би могло да се окаже разликата между успеха и провала. Ако при опит човек да постигне целите си, посредством голяма или малка магия открие, че постоянно се проваля, трябва да помисли върху следните няколко неща: не е ли жертва на едно подвеждащо, пренапомпано его, което го кара да иска нещо или някого, когато шансовете му за успех на практика не съществуват. Не е ли този човек бездарен, нямащ слух индивид, който се опитва чрез магия да получи голямо одобрение за немузикалния си глас? Не е ли всъщност една безлична, непривлекателна вещица с огромни стъпала, нос и его, съчетани с напреднала фаза на акне, която прави любовни заклинания, за да впримчи мъж, който е красива филмова звезда? Или може би е груб недодялан тъпак със щърбави зъби и цинична уста, който желае чувствена млада стрийптизьорка? Ако е така, то по-добре ще е този човек да се научи да използва балансиращия фактор или иначе трябва да очаква постоянен провал!
Способността за приспособяване на желанията към способностите е голям талант, а твърде много хора не успяват да осъзнаят, че ако не постигнат максимума, то за тях ще е „по-добре малко, отколкото нищо“. Хроничният неудачник винаги е човек, който нямайки нищо, щом не може да направи един милион долара, ще отхвърли с кисела усмивка всяка възможност да направи поне петдесет хиляди долара.
Едно от най-мощните оръжия на магьосника е да познава себе си, тоест своите таланти, способности, физическа привлекателност, недостатъци и т.н., и кога, къде и с кого да ги оползотвори! Този, който няма какво да предложи, а отива при успяващ човек с грандиозен съвет и обещания за голямо богатство, има усърдието на бълха, която се катери по крака на слон с цел изнасилване!
Амбициозната вещица, която се само заблуждава, че една достатъчно мощна магическа работа винаги ще успее, въпреки магическия дисбаланс, забравя едно съществено правило, че магията е като самата природа и успехът в магията изисква работа в хармония с природата, а не против нея.
Православието обаче залага основно на баланса чрез Осмата Божия заповед, в която се казва „Не кради”. Осмата заповед като цяло забранява кражбата, тоест присвояването по какъвто и да е начин на това, което принадлежи на друг. С тази заповед се забраняват следните особени и най-основни грехове: 1. Грабеж, или явно отнемане на чужда собственост чрез насилие. 2. Кражба, или тайно отмъкване на чужда собственост. 3. Измама, или присвояване на нещо чуждо чрез хитрост. 4. Светотатство, или присвояване на това, което е посветено на Бога и принадлежи на Църквата. 5. Духовно светотатство, когато едни предават, а други по нечестен начин приемат свещени длъжности не по достойнство, а от користни подбуди. 6. Подкуп, или рушвет, когато вземат подкуп от подчинените или подсъдимите, и по користни подбуди издигат недостойните, оправдават виновните, притесняват невинните. 7. Тунеядство, или готованство, когато получават възнаграждение или заплата за работа, а самата работа не изпълняват и по този начин крадат и възнаграждението или заплатата и ползата, която биха могли с труд да принесат за обществото или за този, за когото работят; а също така когато хора, които имат сили да си набавят прехрана чрез труд, живеят от милостиня. 8. Изнудване, или лихварство, когато под вид на някакво право, но в действителност при нарушаване на справедливостта и човеколюбието, обръщат в своя полза собствеността на ближния или чуждия труд, или бедственото положение на ближните, например: когато тези, които са дали заем, обременяват длъжниците си с лихва; когато собственици измъчват зависещите от тях с излишни данъци или работа; ако в гладно време продават хляб на прекалено висока цена. 9. Пилеене на времето, когато човек прекарва времето си без ползотворен труд и без работа върху собственото си усъвършенстване; такава празност е кражба от себе си и от другите на доброто, което би могло да бъде извършено при разумно използване на времето.
Тази заповед предписва следните добродетели: – Безкористие; – Вярност; – Правосъдие; – Милосърдие. Към бедните немилосърдния греши, защото при положение, че има с какво да им помогне, но не го прави. Всичко, което имаме, принадлежи собствено на Бога. Изобилието, излишъкът ни се дават по Божия промисъл, за да помагаме на бедните. Затова, ако ние не отделяме от излишъка си, значи крадем или скриваме това което принадлежи на бедните и е дар Божий.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар