// Вие четете...

Въпроси за времето

Наистина ли зимата настъпва при…?

Наистина ли зимата настъпва при поредното отдалечаване на Земята от Слънцето, а лятото – при нейното приближаване?

За южното полукълбо това действително е така, но причина за смяна на годишните времена на нашата планета не е в изменение на разстоянието между Слънцето и Земята при движение по нейната елипсовидна орбита. (рис.2)

Рис.2 Положения на Земята по отношение на Слънцето

Истинската причина за съществуването на различните сезони на Земята е наклонът на земната ос към плоскостта на земната орбита. Благодарение на този наклон (23,5º), както по време на денонощното въртене на Земята около своята ос, така и по време на годишното въртене около Слънцето, се създават различни условия на облъчване на земната повърхност. Шест месеца северното полукълбо е с наклон към Слънцето и слънчевите лъчи достигат земната повърхност по-продължително и отвесно, отколкото в южното полукълбо. Това е лятното полугодие за северното полукълбо. Вторите шест месеца от годината в такива условия ще се окаже южното полукълбо, а повърхността на северното – обратно, обърната към противоположната страна на Слънцето. Тя ще получава по-малко слънчеви лъчи и те ще падат на нея полегато, под наклон, отколкото в южното полукълбо. За северното полукълбо това ще е зимното полугодие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар