// Вие четете...

Океан и Атмосфера

МХМО на моретата в Атлантическия океан.

„Лошите вести летят, добрите спят.“

За морското хидрометеорологично осигуряване на този регион носят отговорност Северозападните управления на ХМС. Наред с издаваната хидрометеорологична информация с общо назначение тези управление подготвят и издават специализирана информация на договорна основа.

Северозападните УХМС изпълняват СМХМО на основата на стопански договори. Изпълняват се работи по привеждането на кораби по препоръчани курсове, хидрометеорологично обслужване на пристанищната администрация.

През зимния период съвместно с ДУ „ААНИИ” те издават ледови прогнози за акваторията на Балтийско море. Два пъти в денонощието се излъчват прогнози по системата НАВТЕКС.

Най-важен обект на СМХМО на Северозападните управления на ХМС се явява морското търговско пристанище в Санкт-Петербург, което представлява сложен комплекс от инженерни съоръжения, устройства, разнообразни техники. Той осъществява преработка на вносно износни стоки. Основния обем от товари се доставя по морски и речен път.

В пределите на областта на Санкт-Петербург се намират три речни пристанища от Северозападното речно параходство (СЗРП), осигуряващо приемането и обработката на минерално строителни материали, дървесина и пасажери. През зимния период в пристанището са установени цял ред ограничения за извършването на работи навън. Тук в условията на ниска видимост, ниски температури и силни ветрове се прекратяват дънно удълбочителните работи, швартовите операции, превозването на пасажери. За осигуряване на безаварийна и икономическа рационална дейност на пристанищата прогностичните служби на Северозападните УХМС подготвят и издават достатъчно подробна и разнообразна информация за времето и състоянието на повърхността на морето, включваща щормови предупреждения за ОЯ. Такова обслужване се осъществява от информационните центрове за времето с използването на всички канали за свръзка. Диспечерските служби на пристанищата също имат схеми за щормово оповестяване за ОЯ. В морското пристанище се предават различни видове дългосрочни и краткосрочни прогнози за времето и състоянието на повърхността на морето (вълнение, щормови нагони, ледови вълнения). Освен това, се съставят маршрутни прогнози за пасажерския речен флот, изпълняващи рейсове с кораби на подводни криле по Нева и Финския залив. Западното речно пристанище 4 пъти в денонощието получава часови прогнози за времето и вълнението в залива. Издава ежедневен бюлетин за времето с морски приложения. Деловите контакти на прогнозистите и работниците от пристанищата се поддържат по пътя на участие на специалистите от УХМС в регионални съвещания при капитана на морското пристанище и провеждане на специални разширени съвещания в бюрото за времето до началото на лятната навигация.

В условията на зимната навигация Северозападно УХМС осъществява сбора, обработката и довеждането до потребителите на информацията за ледовата обстановка в Балтийско море и ледовите прогнози по източните части на Финския залив. Основен източник на сведения за ледовата обстановка се явяват:

– телеграфните донесения за ледовите наблюдения от ХМС и постове;

– спътникови снимки;

– ледовите сводки по фарватерите, предавани текстуално;

– ледови карти, получавани по факсимиле.

Сведенията, получени от причислените по-горе източници се обобщават във вид на ежедневни ледови карти за Балтийско море. За осигуряване на зимната навигация в Балтийско море се издават следните материали с прогностичен и информационен характер:

– дългосрочни прогнози за устойчиво появяване на лед, замръзвания, първо разкъсване на неподвижния лед и очистване на източните части на Финския залив;

– приложения към „Ежедневния хидрометеорологичен бюлетин”, включващ карти и обзор на ледовата обстановка по цялата акватория на Балтийско море и прогнози за ледовата обстановка по Финския залив с три дневен предварителен срок. Тези приложения се разпращат като вътрешни ползватели, така и зад граница.

– консултации на потребители за ледовата обстановка в Финския залив по специални заявки;

– щормови предупреждения за очакваните опасни явления в ледовата обстановка;

– препоръки за най-благоприятните пътища за следване от корабите.

Държавно учреждение „Мурманско УХМС” осъществява СМХМО на акваторията на Северен Атлантик, Баренцово, Гренландско морета, крайбрежието на Норвегия, Мурманско морско пристанище, Колски и Кандилашки заливи. По заявка се осъществя ХМО на рейсове и морски работи, в това число буксировка на плаващи сондажни установки, а също и на администрацията на пристанищата и търговските структури, свързани с риболова, морските товаро пасажерски превози и разработки за полезни изкопаеми на континенталния шелф (в това число за нефт и газ).

Наред с традиционните видове информация учреждението широко използва спътниковата информация, получавана с помощта на комплексите „СканЕкс” и „Лиана”. Двата комплекса съвместно със системата ГисМетео разширяват възможностите за анализ и прогноза на синоптичната и ледовата обстановка в западния сектор на Арктика. За анализ на информацията за ледовете и температурата на повърхността на морето се използват данни от КА NOAA. Доколкото акваторията на Баренцово и Гренландско морета никога напълно не се закриват с лед, важен елемент от режима на морето се явява положението на границата на леда и нейното изменение. Положението на границата на леда постоянно се следи, за нея се натрупват значителни редове и се разчитат техните статистически характеристики.

За планиране и осигуряване на различни работи в морето учреждението издава анализи и консултации. Най-търсената информация се явява прогнозата за времето и вълнението за 1-5 денонощия, щормови предупреждение и информация за ледовата обстановка. При необходимост на потребителите също се предават спътниковите снимки с информация за ледовата обстановка.

Един от основните потребители на морска хидрометеорологична информация се явява Мурманското морско параходство. През последните години обслужването се е разширило за сметка на увеличаване на обема работи по прехвърлянето на нефт от заливите, транспортирането му с танкери по Бяло и Баренцово море.

Северното УХМС извърша СМХМО на Северното морско и Беломорско параходство и морските пристанища, администрацията на Архангелска област.

Важни обекти на обслужване се явяват Архангелския морски търговки порт. Обслужването се осъществява по пътя на издаване на прогнози и щормови предупреждения за ОЯ и комплекс от морски хидрологични прогнози. Важна съставна част на СМХМО се явява осигуряването на корабите с ледови прогнози във вид на комплексни ледови карти с указания за препоръчителните курсове за плаване, предавани по радио факсимилните свързочни канали. Осен това, се осъществява специализирано осигуряване на рейдови товарно разтоварни работи. В условията на интензивно усвояване на шелфа на арктическите морета този вид осигуряване придобива особена актуалност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар