// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Морско хидрометеорологично осигуряване в Световния океан.

„При буря всяко пристанище е добро.“

Териториалните управления на Хидрометеологичната служба (ХМС) осъществяват морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на Световния океан за пределите на своите зони на отговорност. Държавно учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия”, като главен институт в областта на хидрометеорологичните прогнози, подготвят и разпространяват диагностична и прогностична информация за хидрометеорологичната обстановка както от глобален, така и от регионален характер. Държавно учреждение „Хидрометеорологичен център на Русия” издава в реално време различни видове информационна продукция.

Метеорологична информация (диагнози):

– при водния вятър (на височина 10 м) – определя се два пъти в денонощието, за срок 00 и 12 часа по световната система за времето (ССВ);

– при водната температура на въздуха (на височина 2 м) – определя се за 00 и 12 часа ССВ;

– налягането, на нивото на морето (положението на баричните системи) – определя се два пъти в денонощието, по специална заявка – 4 пъти в денонощие, в срока на метеорологичните наблюдения.

Системата за обективен анализ (ОА) на хидрометеорологичните полета подготвят причислените видове продукция на основата на усвоени данни от синоптични наблюдения в мрежата и обработката за спътникова и друга информация. Резултатите ОА се предават по държавната система за телекомуникации, а също така се поместват на ftp сървъри.

Метеорологична информация (прогнози).

Прогностичната информация за бъдещото състояние на атмосферата над акваториите и прилежащите брегови зони се издават два пъти в денонощието. Тя включва продукция за:

– Глобалния модел на атмосферата (с пространствено разрешение 1º25х1º25, с максимален предварителен период от 240 часа и с дискретност 6 часа);

– налягането, на нивото на морето (прогноза за сместване на крупните циклони със съответните атмосферни явления);

– прогноза за температурата на въздуха на ниво 2 м;

– прогноза за вятъра по акваторията на Атлантическия и Тихия океан, включително крайбрежието на морето (продукцията позволява да се предскаже сместването на обширни зони с щормови ветрове и вълнение на близките три денонощия);

– прогноза за полето на фронтовите валежи и облачност.

Продукция за регионалния модел на атмосферата от Хидрометеорологичния център на Русия (с пространствено разрешение 75х75 км, с максимален предварителен период 48 часа, с дискретност на прогнозираното поле – 6 часа, по заявка времевата дискретност може да бъде намалена на 1 час) включва:

– атмосферно налягане;

– приземния/ приводния вятър;

– температура на въздуха на повърхността на сушата;

– влажност на въздуха и продължителни валежи.

Резултатите от прогнозите по регионалния модел могат да се използват за прогноза на океанографските величини (вълнение, течение, щормови нагон и други) за акваторията на вътрешните морета – Черно, Каспийско, Средиземно. Резултатите от разчетите по регионалния модел са поставени на ftp-сървърите за конкретни ползватели по заявки.

Океанографска информация:

– анализи, средносрочни и дългосрочни прогнози за ледовата обстановка по не арктическите морета;

– обзори за текущата хидрометеорологична обстановка по морета и океани;

– краткосрочни прогнози за полето на вятъра, нивото и теченията за Каспийско море с предварителен период до 2 денонощия;

– дългосрочни прогнози на по месечния ход на средното ниво на Каспийско море с предварителен период от година;

– препоръчителни курсове за корабите;

– глобална прогноза за ветровото вълнение (приложение 15).

Приложение 15

Пример за глобална прогноза за ветровото вълнение, по модела на ААНИИ.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар