// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Моретата на Арктика – осигуряване.

„В училището на живота няма ваканции.“

Държавно учреждение „ААНИИ” подготвя и издава следните видове информационни процедури:

– фонови дългосрочни метеорологични прогнози и уточнения към тях;

– дългосрочни ледови прогнози (мартенски за първата половина на навигацията и августовски – за втората половина на навигацията) и едно уточнение (през юни) за арктическите морета (приложение 21);

– дългосрочни специализирани метеорологични прогнози за отделни райони на Арктика и замръзващите морета;

– дългосрочни ледови прогнози за арктическите морета;

– дългосрочни ледови прогнози за устията на реките басейните на моретата;

– средносрочни ледови прогнози за устията на сибирските реки

– краткосрочни и средносрочни прогнози за дрейфа на леда;

– краткосрочни и средносрочни прогнози за морското вълнение на акваториите на арктическите морета и моретата от атлантическия сектор;

– бюлетини за времето по райони на арктическите морета;

– прогностични бюлетини за дългосрочните ледови прогнози (мартенски и августовски) и за тяхното уточнение за максималната дебелина на леда, срока на размразяване и замръзване на устията на реките на Сибир;

– обзорни и детайлизирани ледови карти за моретата.

Приложение 21

Дългосрочни прогнози за ледовите условия

В настоящия сборник са включени ледови прогнози, съдържащи общи сведения за очакваните ледови условия във втората половина на навигация през 2007 година (септември – октомври). За оценка на фона на ледовите условия прогнозите се сравняват със средно многогодишните значения (норми). Границата на моретата и техните райони са приведени на рис. 1.

Рис. 1 Карта- схема на границите и положенията на основните ледови масиви.

Уточнения на прогнозите, а също и по-подробна и детайлизирана информация за очакваните ледови условия може да бъде представена на заинтересованите потребители по заявка.

Баренцово море

Като цяло в морето се очаква благоприятен фон на ледовите условия (рис. 2).

Ледовитост на морето като цяло през август – октомври се очаква на 5-7% по-малко от средното многогодишно значение: август -4%, норма 11%, септември – 3%, норма 8%, октомври – 10%, норма 15%.

Ледовитост на западния район на морето се очаква на 5-10% по-малко от средното многогодишно значение: август – 7%, норма 20%, септември – 8%, норма 15%, октомври – 20%, норма 27%.

Рис. 2. Обща оценка на очакваните ледови условия във втората половина на навигация през 2007 г.

Ледовитост на североизточния район на морето се очаква на 7-13% по-малко от средно многогодишното значение: август – 7%, норма 20%, септември – 8%, норма 15%, октомври – 20%, норма 27%.

В югозападния район на морето през август – октомври се очаква пълно отсъствия на дрейфуващи ледове.

Карско море.

Като цяло в морето се очаква благоприятен фон на ледовите условия (рис. 2).

През септември се очаква пълно отсъствие на сплотени ледове от Новоземленския леден масив в югозападната част на морето.

Площта на Севроземленския ледови масив през първата декада на септември се очаква 10% (норма 17%), през третата декада на септември – 5% (норма 11%).

Площта на Северния Карски леден масив през втората декада на септември се очаква на 10% (норма 39%).

Начало на ледообразуването в морето се очаква с 2-4 денонощия по-рано от средното многогодишно срокове: о. Белий – 17 октомври (норма 13 октомври), о. Диксон – 10 октомври (норма 6 октомври), о. Руски – 29 септември (норма 27 септември), н. Челюскин – 24 септември (норма 22 септември).

Достигането на млад лед с дебелина 20-25 см се очаква през следващите срокове: о. Белий – 8 ноември (норма 7 ноември), о. Диксон – 22 октомври (норма 21 октомври), о. Руски – 18 октомври (норма 17 октомври), н. Челюскин – 13 октомври (норма 13 октомври).

По такъв начин през втората половината за навигация през 2007 година във арктическите морета се очаква благоприятен фон на ледовите условия (рис. 2)

В края на всяка текуща година ДУ „ААНИИ” издават бюлетин „Ледови и хидрометеорологични условия в Арктика”. Бюлетинът съдържа обзор на ледовите условия в арктическите морета за период от началото на замръзване до периода на топенето на леденото покритие и очистването на моретата от лед. Бюлетинът също включва обзор на метеорологичните процеси за всеки месец от годината и особеностите на колебание на нивото в източните части на Баренцово море.

Важно място в дейността на прогностичните служби заемат научно оперативно осигуряване на навигацията по СМП. Състава и обема на информационните продукти, предоставяни на потребителите се определят от условията на договорите на СМХМО на мореплаването по СМП. Издаваната информационна продукция включва:

– обзорни ледови карти за западните и източните райони на СМП (генерално разпределение на ледовете с различна плътност и форми, положението на крупни разриви);

– детайлизирани ледови карти за зададени локални райони на морски операции (разпределението на ледовете с различна възраст, плътност и форми, положението на канали и цепнатини, положението на голям леден блок заседнал на плитчина);

– нивото на водата на лимитиращи участъци по трасето (значение на нивото на лимитиращите участъци корабоплавателното трасе);

– метеорологични прогнози с предварителен срок до 1 – 2 месеца с детайлизация по еднородни циркулационни периоди (средни за месец и за всеки период карти за налягането, температурата на въздуха, преобладаващите въздушни потоци);

– прогноза за пролетните ледови явления в арктическите морета с предварителен срок до 1 – 2 месеца (срок на разрушаването на крайбрежния лед);

– прогноза за есените ледови явления в арктическите морета с предварителен срок от 1 – 2 месеца (срок на устойчиво ледообразуване и достигане дебелина на леда 20 -25 см);

– прогноза за пролетните ледови явления в устията на реките с предварителен срок до 1 – 2 месеца (срок на размразяване и очистване на устията на реките);

– прогноза за есените ледови явления в устията на реките с предварителен срок от 1 – 2 месеца (срок на устойчиво ледообразуване и образуване на крайбрежен лед);

– метеорологични прогнози с различен предварителен срок с детайлизация по елементи на синоптичните процеси (средни карти за налягането, траекториите на циклоните и антициклоните, преобладаващите въздушни потоци, скорост на вятъра, температура на вятъра);

– прогноза за разпределение на леда с различен предварителен период с детайлизация на синоптичните процеси (обща и частна плътност на леда по възрастна градация, средна дебелина на леда, характеристики по закрепване на крайбрежния лед);

– навигационни препоръки с предварителен период до 5 денонощия (оптимални варианти за плаване, загуби на време на стандартните и препоръчаните маршрути);

– навигационни препоръки с предварителен срок до 1 месец (срок за начало и край на без ледоразбивно плаване).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар