// Вие четете...

Роли в живота

Морала на българските политици и икономисти.

Talp23„Когато кражбата е направила крадеца богат, той минава за джентълмен.“

Морала на българските политици и икономисти.

Без съмнение, както досегашните, така и сегашните управници на България, особено депутатите в Народно събрание и икономистите ще бъдат обект на многобройни анализи и оценки. Доколкото всички те доведоха с общи усилия, окончателно българския народ до просяшка тояга и гладна смърт, за тях очевидно оценките ще бъдат изключително отрицателни и анатемосващи. За тяхно частично оправдание, ако може да има въобще такова, все пак ще кажем, че те просто довършиха онова, което правеха у нас в предишен преходен период. Това, обаче е тема на съответни политически, икономически и юридически анализи, а ние тук ще наблегнем главно на моралния анализ. За него е важно отношението към човека като към човек, а не като към електорат, данъкоплатец, началник, подчинен и т.н.
За да разберем този анализ преди всичко, трябва да кажем че, мислейки за българското и световното време, ние трябва да сме напълно наясно с главната характеристика на това съвремие. А тя е, че човечеството се намира в тотална световна криза, дължаща се на достигналите критичните си граници на потребителско отношение, бездуховност, егоизъм и омраза. Това е следствие на максимата на нашата цивилизация: „Целта оправдава средствата!“ – една дълбоко аморална водеща идея. Поради всичко това кризата просто бележи края на досегашната цивилизация и раждането на новата. В последната ще се извърши корекция в йерархията на човешките ценности, висши ще станат духовно – моралните, а материалните и останалите ще имат подчинена, но не подценена роля.
От тази гледна точка моралният анализ става при оценката на всички и всякакви събития, хора и организации, необходим за един осъзнат и управляван преход, избягващ очертаващите се засега огромни жертви, страдания и разрушения.
Най-общо казано главните факти на нашия анализ са няколко различни групи: нарушения на законите и конституцията, пълно разминаване между обещания и дела, аморална и неефективна данъчна система, пълно манипулиране на хората чрез лъжи, измами и фалшификации чрез масмедиите, образованието, пълно блокиране на прокуратурата и съдебната система, разгул на мафиите, корупцията и бюрокрацията, скрита приватизация и ограбване на държавата, икономиката, както и не на последно място разрушаване на духа на българина.
В какво се състои нарушаването на конституцията? Тези нарушения се виждат най-ясно в многобройните законопроекти, връщани от Конституционния съд, някои по няколко пъти. И ако все пак тези се коригират, то многобройни други важни нарушения нито се премахват, нито някой бива наказан за тях:
– правото на народа като върховен суверен на държавната власт (приет беше закон, според който народът не може в референдум да си казва волята за държавното устройство на страната);
– равенството пред закона на всички граждани (изключителна не равнопоставеност на кандидатите в президентските избори у нас), което прави тези избори противоконституционни;
– правото на безплатно медицинско обслужване и образование, правото на труд, сигурност, достойнство и др.;
– и до днес има неприети закони, изисквани от Конституцията.
Всички правителства без изключение нарушат членове и алинеи от българската Конституция. Всичко това показва отношението на управляващите към народа и към човека като към роби, а не като към свободни граждани в една уж правова държава.
Нарушения на законите.
Това е масово явление: нарушават се закона за бюджета, този за отговорността на кредитните милионери и отпусналите им заеми, свободните престъпници със и без висящи дела, аморалността на данъчната политика и система, безнаказаност на олигарсите, за дълбоката криза в банковата система, за корупцията в администрацията и злоупотребата на чиновниците с властта им, нарушава се и закона за изборите от медийните прояви на партиите, безнаказаната спекула, нелоялната конкуренция.
Нарушаването на законите наистина е масово явление преди всичко от управляващите, после от администрацията, бизнеса и мафиите. Обикновеният човек идва накрая, той следва модела на поведение на управляващите, като пример за подражание!
Лъжи и лицемерие.
Тук може да се изредят почти безкраен брой примери: лъжите преди и след избори, и между тях, абсолютно не се изпълняват предизборните обещания, всички говорят за борба срещу престъпността и нищо не правят срещу главните престъпници, няма и не се готви закон за произхода на доходите и срещу прането на мръсните пари, непрекъснатата лъжа на всички партии, че професионалистите са при тях, манипулациите чрез невярната идея за не надеждността на АЕЦ „Козлодуй“ и „Белене”, главните политически сили получават инструкции от чужди столици и сили, съвършено целенасочено обедняване на хората поради лъжата за някакви мистични свойства на пазарната икономика, на практика само престъпниците имат права, а не честния данъкоплатец…
Очевидно е, че нарушенията на Конституцията и законите отиват в сферата на националното предателство и това трябва да се осъзнае, както от извършителите, така и от потърпевшите.
Национално предателство.
Става недвусмислено ясно, че ние сме жертва на политически и икономически игри на партиите и мафиите в тяхното единство. С това имаме отсъстваща държавност и изчезваща държава. Всичко това ще закръглим с още няколко изключително важни лъжи и предателства спрямо народа и държавата: изключително наглата лъжа за необходимата цена на горивата и електроенергията, разрешението на напусналите България турци да гласуват в изборите и свободата на турски емисари да правят каквото си искат в страната, допускането да съществува една очевидно етническа партия като ДПС, безнаказаност за престъпниците, депутати – скривани зад антиконституционния им имунитет („България е правова държава, управляваща се от конституцията и законите.“), липсата на мандатност за депутатите, въпреки доказаната им некадърност и нарушенията на законите и конституцията, явната манипулативност и безнаказаност на масмедиите.
Голямата лъжа за цените.
Каква е горчивата истина: няма икономическо оправдание и необходимост цените например на горивата, електроенергията и топлината, както и на много други стоки да станат като в ЕС! Няма! Да вземем за пример цената на литър бензин и не само. Според единодушното твърдение на нашите политици, лобиращи за не български компании, тази цена трябва да се изравни с цените в страните от ЕС, но не желаят да изравнят цените на труда на българите с тези на западния му събрат. В цената на съответния продукт влизат основни материали, консумативи, амортизации и други, но влизат и енергия, транспорт, труд, данъци и застраховки. Както знаем трудът, транспортът и енергията у нас не са толкова скъпи, както в Германия например, защото знаем какви са заплатите в България. Ако цените са равни в ЕС и България, то следва и доходите да са равни, иначе защо трябва България да е член на ЕС, нали всички политици ни обещаваха европейски стандарт на живот. Истината за ЕС е, че България плаща повече, отколкото получава, а това означава, че българите ще стават все по-бедни и по-бедни, а резултатът е, че България е най-бедната страна членка на ЕС.
Всичко това означава, че цялото това огромно и още по-голямо предстоящо обедняване на народа е цинично ограбване и издевателство над него от страна на управляващите политици и икономисти, без оглед на партийната им принадлежност. Просто една мафия с уж противопоставящи се кланове управлява страната и издевателства над целия народ, над интелигенцията, над всеки един от нас!
С всички тези лъжи на управляващите се стигна до там, че огромната част от българите да са под социалния минимум, даже да нямат пари само за хляб.
В тази трагична за българския народ ситуация има още един усилващ я елемент, а именно, не се предприемат никакви мерки от управляващите срещу невижданата до сега престъпност и корупция.
Избори в България.
Всички ние сме свидетели и участници в изборите у нас и помним театъра, който се разиграва на телевизионния екран: главните политически сили образуват група с много повече телевизионно време и използват всякакви други възможности за привличане на гласоподаватели за своите кандидатури, а останалите, да речем извън парламентарните партии, така наричаните малки партии, имат обикновено фрапиращо малко време и най-вече финансови възможности за своята агитация. Много от тях не се и явяват пред екрана, добре разбирайки манипулативната същност на изборния театър.
По повод на изборите могат да се кажат няколко важни неща. Преди всичко тук става въпрос за избора на личности с необходимите качества и на първо място за морал и професионализъм. Такива личности много често не са сред силните на деня, а сред малките партийки и даже извън политическите партии. В този смисъл количеството депутати и привърженици на една политическа сила не е гаранция за качеството на нейните кандидати. Така зад изборния театър се „крият“ именно ниският морал и слабият професионализъм на силните на деня, управляващи и опозиция в парламента на България.
Второто важно нещо е, че ако парламентарните сили са загрижени за намирането на най-качествените кандидати, те трябва да осигурят възможности и на малките партийки, както и на гражданското общество, в лицето на многобройните му организации, да предложат свои кандидати и да създадат условия за сблъсък на личности и техните концепции.
Третото основно нещо в случая е, че избирателният закон, с така разпределените възможности и условия за предизборна борба, особено в телевизията, просто нарушава Конституцията! Да напомним само, какво гласи чл.6, ал.2 „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние“. И други точки на Конституцията се нарушават перфидно. Да не коментираме тогава, на какво основание гласуват изселниците в Турция, за това, че по българското законодателство има двойно гражданство. Ако говорим за привилегии, защо те могат да живеят в Турция, а да определят, кои и какви хора да ни управляват. Коментарите са излишни!
Ограбването на България.
Факт е, че България се ограбва не само от страните от ЕС, но и от САЩ, които предлагат по-висок стандарт на живот. Става въпрос за нов „кръвен данък”. Да вземем за пример, зелената карта, която се предлага на младите и образованите българи. Само за една година (1996) 8000 българи са получили зелени карти и са заминали за САЩ. По признание на самите американци образованието на един добър специалист струва 100 000 щ. дол. Следователно, България подарява на САЩ (8000х100000) 800 млн. щ. дол. Това е само през 1996 г. и само по линията на зелените карти. Ами, ако добавим и тези, основно млади и образовани българи, които работят и дават своя принос за страни от ЕС, а са получили своето образование в България. Въпросът е, дали българските политици не трябва да отговарят за разпиляването на най-големия капитал и надежда на България – способните хора?
Не по-маловажен е въпросът за изнесените български валутни резерви някъде на запад. Защо управляващите не желаят да ги върнат на българите? Какво да кажем за рухналите пирамиди и банки? Защо няма виновни и наказани за най-големия банков обир в цялата българска история?
Знае се, че по цял свят се перат мръсни пари, от наркотици, оръжия, нелегална търговия, проституция, изнесена от бившите социалистически страни. Защо ли тогава Германия, САЩ и някои други не подписват конвенцията за борба с това пране? Защо ли България не си плати външните дългове, а взема нови, като чрез Международния съд в Хага издейства връщане на изнесените от България огромни суми, с малка част от които да си плати дълговете, а другата част да инвестира в икономиката, подпомагането на социално слабите и т.н.?
Колко ли изобретения, рационализации, нови продукти, стоки, услуги и т.н. са изнесени от чиновниците навън, продадени и парите прибрани от тях, а не от държавата и от авторите? Какви ли ужасни престъпления би разкрила прокуратурата, ако е честна и патриотична?
В папките на много умни българи лежат продукти, някои от които, сравнително лесно могат да се превърнат в пари и завладяване на международните пазари!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар