// Вие четете...

Поведенчески модели

Моногамия или полигамия.

Stres13„Бялото петно на ярето е от баща му, а ако не е от него, е от майка му.“

Моногамия или полигамия.

Полигамия означава, че едно мъжко или женско животно имат повече от един любовен партньор по едно и също време. Човешкият вид по природа не е моногамен. Преди да се разпространят идеологиите на юдеизма и християнството, почти всички човешки общества са били полигамни, като главната причина за това е било оцеляването на вида.
Моногамия означава, че един мъж живее в постоянна двойка с една жена. Това е естествено състояние за голям брой животински видове, например лисиците, гъските, щъркелите, орлите и др. Обикновено моногамните мъжки и женски животни са почти еднакви по големина, родителските задължения са разделени стриктно по равно.
При полигамните видове, мъжките животни са по-едри, по-пъстро оцветени, по-агресивни и почти не участват в отглеждането на малките. Мъжките полигамни животни съзряват полово много по-късно от женските, благодарение на което се избягват конкурентните конфликти между по-възрастните и по-младите мъжкари, чиито по-малък опит ги прави уязвими за оцеляване при битка. По физическите си показатели, мъжките човешки животни имат спецификациите на полигамните видове, затова няма нищо чудно, че с мъжете трябва постоянно да се воюва, за да остават моногамни.
Въпросът е, защо мъжете са склонни към безразборен любовни връзки, дали има друг животински вид, чиито мъжки представители са биологично предопределени за безразборни контакти, но при все това живеят в моногамен „брак“ с женската?
Безразборните полови контакти на човека са като наследство от миналото му еволюционно развитие. През цялата човешка история войните чувствително са намалили броя на мъжете, затова от еволюционна гледна точка било необходимо оцелелите да допринасят за увеличаването на племето колкото се може повече и по-често. След края на битката мъжете били много по-малко, отколкото в началото й. Тоест, винаги имало голям брой вдовици, затова и за племето печелившата стратегия за оцеляване била завръщащите се от война мъже да живеят в харем.
Раждането на момчета било посрещано като забележително и радостно събитие, защото винаги имало глад за допълнителен брой мъже, които да защитават общността. Раждането на момичета пораждало разочарование, защото в племето обикновено винаги имало излишък от жени. И така стотици хиляди години наред. А да не забравяме, че съвременният мъж все още има голям хипоталамус и огромни количества тестостерон в организма си, наследство от древната необходимост да опложда непрекъснато. Истината е, че мъжете, както повечето примати и други млекопитаещи, биологично не са склонни да живеят в моногамна връзка.
Най-убедителното доказателство за това твърдение е ориентираната главно към мъжа разцъфтяваща любовна индустрия. На практика цялата тази продукция е предназначена за мъжете, а това показва, че дори да живеят в моногамно съжителство, мозъчната ориентация на повечето мъже изисква полигамно умствено стимулиране. Необходимо е все пак да се подчертае, че когато се обсъждат заложения в мъжете стремеж към безразборни контакти, става въпрос за биологични наклонности. С това не се защитава и не се оправдава безразборния любовен живот при мъжете, нито пък им се дава удобно извинение за изневерите им. Днес живеем в свят, който е коренно различен от света в миналото, а собствената ни човешка биология често се разминава напълно с нашите очаквания и изисквания.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар