// Вие четете...

Управлението

Може ли да се построи Небесното Царство на Земята?

Soc7„Учението създава ума, възпитанието – нравите.“

Може ли да се построи Небесното Царство на Земята?

Стремежът към безсмъртие е ключът към създаването и поддържането на тайните общества, защото тайното, езотерично знание е било и е пазено и предавано само на един тесен кръг от хора. Те, посветените вярват, че тълпата не трябва да се докосва до скритото познание, което отключва пътя към отвъдното и безсмъртието, защото откакто човек съществува на Земята се тревожи най-много за смъртта. Тези хората все по-често приемат последиците от грехопадението не като Божие предопределение, а като обстоятелство, което може да бъде надхитрено, че Божията промисъл може да се елиминира и да се излъже Бог, и в резултат да се построи на Земята Царството Небесно.
От Библията се знае, че падналия ангел Сатанаил е получил възможност, работейки върху човешките души, да ги отклонява от пътя им към Бога, тоест да вярват, че могат да станат богове. Всъщност за „посветените” Сатанаил става Луцифер, който е носител на светлината на познанието. Всички научни и технически постижения, които улесняват земния, материалния живот на човека затвърждават във все повече хора чувството, че се приближават до Бога и най-важното, че могат да се конкурират с него. „Да се постигне тържество на човека над Бога” е призива на всички тайни общества и учения, които воюват с Христовата църква, може да се каже, че тази битка е от както тя съществува и продължава до ден днешен.
Технологичния прогрес е факт, но той замъглява съзнанието на хората, дава им чувството, че могат всичко. Въпросът е в това, че той не им решава моралните проблеми. Достатъчно е обаче човек да загърби морала и пред него ще се открият безкраен брой възможности, при това положение, как човек да не повярва, че е Бог. Ако един човек е министър председател и е оставил настрана своя морал, то той непременно ще повярва в това, че е Бог, и че съдбите на милиони хора са в краката му.
След всичкия този технологичен прогрес, постиженията на медицината, много хора си задават въпроса, дали не е възможно, ако все пак човек има душа, то не е ли възможно тя да бъде коригирана, поправена и да остане и да не се отделя от него. Все повече и повече са хората, които си задават подобни въпроси и винаги се намира някой, който да каже, че такъв начин има, просто човек трябва да стане посветен, да се присъедини към тях и ще получи първо истината, после това което го интересува, а именно безсмъртието.
В политически план това е философията на „избраните”, на елита, за които е предначертано да управляват масите, както и да притежават основната част от материалните богатства, за да ги държат под пълен контрол. Да си избран е чест и примамка, която вкарва повечето изявени люде в масонските ложи. Голяма част от богатите хора влизат в масонските ложи за да станат още по-богати, като се надяват, че ще получат още повече власт и контрол. И те наистина ги получават, но с това се превръщат в зависими за цял живот, защото колкото и да са високо в йерархията, винаги ще има поне едни над тях.
Няма нормален човек, който да не си задава най-важния въпрос, а какво става с него след смъртта? Наистина ли всичко приключва със смъртта, нима всичко което съм постигнал в живота и всичко постигнато от него е било напразно? Има ли смисъл човек да полага усилия, след като нищо не може да отнесе със себе си? И наистина изглежда абсурдно, чудото на живота, в един миг да изчезне, все едно никога не го е имало. Какво да каже за материалните богатства? Човек цял живот се е старал да направи кариера, натрупал е богатства и накрая всичко остава в разпореждането на друг, който може да прави с него, каквото си пожелае. Замисляйки се над всичко това, не е възможно човек да не стигне до извода и да му се прииска да получи безсмъртие.
Всички тези въпроси за неизбежната смърт и невъзможността човек да постигне безсмъртие на преден план излиза проблемът с човешката душа, която има три възможности. Душите на високо интелигентите хора, които търсят изход от ситуацията на неизбежната смърт, но не искащи да приемат Бога, поемат пътя на фарисеите и стават жертва на „посветените”, на жреците на окултното и луциферианското познание. Тези хора стават част от финансово – политическия елит, който стои зад повечето глобални събития, насочени към управление на света. Хората, които се присъединяват към този елит, са готови на всичко, защото те нямат морални скрупули. Те си позволяват да променят съдбата на цели народи.
Каква е мотивацията на тези хора? Те са приели, че за тях истинския бог е самият Луцифер. Именно той им е показал, как да станат богати и властни, тук на земята, тоест Богове. Тези хора вярват, че всъщност има двама, бога на доброто и бога на злото, и че техният бог Луцифер е бога на доброто, на светлината, а този в когото вярват християните е бога на злото, тоест лошия. Вярвайки в Луцифер, тези хора смятат, че са решили проблема със своето безсмъртие.
Най-голяма е групата на хората – материалисти. Те смятат, че всичко приключва тук на земята, че каквото си изконсумирал приживе е всичко. Те вярват, че ако си решат икономическите проблеми ще постигнат щастието. Тези хората са общата маса народ, които трябва да бъдат използвани докрай. Те са най-удобната почва за социални експерименти. Те могат да бъдат лесно манипулирани от посветени хора, които срещу даденото им доверие ще им обещаят, че ще работят за тяхно добро. Тук при тези хора не могат да бъдат намерени никакви морални измерения, защото няма душа, всичко е груба материя. От тези хора излизат най-големите престъпници, политици и финансови играчи.
Има и такава група хора, които приемат, че душата е безсмъртна и подлежи на Божи съд. Тези хора приемат Христос в сърцето си и следват Неговия завет, което означава, че те живеят така щото да са достойни да застанат до Бога, когато му дойде времето. За християните икономическото им състояние, богатството, техническите постижения не са най-важното нещо, по-важното за тях е за какво и на кого служат.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар