// Вие четете...

Поведенчески модели

Могат ли мъжете и да говорят, и да слушат?

I122„Избирай си жена с ушите, а не с очите.“

Могат ли мъжете и да говорят, и да слушат?

Изреченията на мъжа са по-кратки от тези на жената, а също и по-добре построени и организирани. Обикновено те се състоят от простичък увод, ясно и точно изложение, последвано от кратко заключение. Човек лесно може да следи мисълта на мъжа и да разбере съвсем недвусмислено какво има предвид и какво иска да каже. Ако говорите с мъж и изведнъж превключите на типичното женско „многопистово“ излъчване на информация по няколко теми едновременно, той задължително ще се обърка и ще изгуби нишката на мисълта ви.
Изключително важно е, ако жената иска да бъде разбрана правилно и да спечели вниманието на някой мъж, както и да го убеди, то тя задължително трябва да представя мислите и идеите си една по една, ясно и недвусмислено, да речем на „на час по лъжичка“.
Какво е първото и основно правило при разговор с мъж? Проблемите да се излагат един по един по възможност с изключителна простота. Например, казваш каквото имаш да кажеш, но конкретно и ясно, за да има той време да го осмисли и възприеме.
Ако ви се налага да представите някоя идея пред смесена група от мъже и жени, по-безопасно и сигурно е да използваме мъжката структура на изречения, за да изложите мислите си. И двата пола са в състояние да следят мъжкия тип изразяване, докато за мъжете е трудно да следят женските многопистови разговори и това може бързо да ги умори и да ги накара да изгубят интерес към може би така важната за вас идея.
Повечето жени могат едновременно да разговарят по няколко теми, дори те могат и повече от това, понякога го правят и само в едно-единствено изречение. В края на разговора всяка жена е наясно с обсъдените теми, като със сигурност знае къде, кога, какво се е случило, същината и значението на станалите събития и мнението на останалите участнички в разговора. Тази женска способност за многопистово предаване и приемане на информация е буквално съсипваща за мъжа, понеже неговият мозък е едно пистов и може да приема и осмисля информацията само ако темите му се подават една по една. Ако в присъствието на мъже, група жени разговарят по няколко теми, мъжете се чувстват напълно объркани и престават да следят развитието на разговора.
Жената може да започне да говори по един въпрос, насред изречението да се прехвърли на друг, а после, без каквото и да било предупреждение, отново да се върне към първия, добавяйки мимоходом нещо малко, но коренно различно. Мъжете са смутени и тотално заплетени. В резултат те получават обвинения, като че са невнимателни, бавно загряват или че нищо не са разбрали.
Мъжете са способни да стигнат по най-бързия начин от тук до там, като безпогрешно се оправят сред плетеницата малки улички, но са напълно изгубени, ако попаднат сред група жени, обсъждащи няколко въпроса едновременно.
Сложното много лентово общуване е присъщо на всички жени и може би заради това професията секретарка се изпълнява изключително от жени. Самото естество на работата изисква от тях да извършват по няколко различни дейности едновременно. Жените просто владеят по-добре словото и имат по-добри организационни и многофункционални умения. Съвсем очевидно е, че навсякъде, където се изискват умения за общуване и словесна ефективност, жените имат водещо място. Може би има и друга причина, шефовете да си вземат секретарка, а не секретар, при това голяма рядкост е секретарката да е по-възрастна от шефа си, но като цяло жените са значително по-гъвкави, по-организирани и най-вече много функционални.
Жените могат да говорят и да слушат едновременно, а същевременно и да обвиняват мъжете, че те не могат нито да говорят, нито да слушат.
Жените са били за присмех от страна на мъжете с измисляните от тях вицове, например „колко много дрънкат жените“, „чуйте ги само тия жени, непрекъснато дрънкат една през друга, бъра, бъра, дава чадъра и никоя не слуша!“ Всъщност разликата е, че мъжете докато говорят, не могат нищо друго да чуят освен самите себе си, защото мъжете могат или да говорят, или да слушат, но не и двете едновременно.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар