// Вие четете...

Нашето самочувствие

Могат ли възрастните хора да предсказват времето?

„Любовта не можеш да скриеш. На голямата любов и мъките са големи.“

Могат ли възрастните и болни хора да предсказват времето?

В редица случаи могат, но такава способност притежават не всички възрастни и болни хора. Освен това, умението да се предсказва времето не се разпростира над всички негови изменения, а само на някои, които са свързани с рязкото му влошаване. Обикновено такова изменения на времето се предшества от силно и бързо падане на налягането, промяна на направлението на вятъра, колебания на температурата и влажност на въздуха. Различните болежки на хората реагират на различните изменения и подсказват, че предстои влошаване на времето.

Каква е силата, която издига морската вода към небето при смерч?

Смерч, това е вихър, който изсмуква вода, а понякога заедно с нея риба и жаби. Това се случва защото в централната част на вихъра, образуващ смерча, налягането силно се понижава, а голямата скорост на въртене на въздуха в смерча създава възходящо движение, увличащо нагоре капки вода и различни предмети намиращи се на повърхността на сушата или водата.
Понякога заедно с дъжда падат и дребни предмети. Това може да се случи, ако смерчът е преминал над места с разпръснати изработени от човека предмети, както и предмети сътворени от природата. По такъв начин от небето могат да падат всички ония неща, които облачния вихър (смерч или торнадо) е успял да повдигне от земната повърхност във въздуха.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар