// Вие четете...

Поведенчески модели

Много функционалност или едно по едно?

W&M„Мъжът вкъщи е главата, а жената – корона на главата.“

Много функционалност или едно по едно?

В своята еволюция мъжа и жената са придобили различни способности, таланти и умения. На мъжете се наложило да развият своите способности не само за преследване на плячката при ловуване, но също така и да усъвършенстват своите умения за безпогрешното й улучване. На тях не им се е налагало да умеят да разговарят добре, нито пък да бъдат чувствителни към нечии емоционални нужди и точно затова те не са развили своите възможности за личностно общуване, така добре, както при жените.
За разлика от тях, жените е трябвало да развият своите способности за ориентация на близки разстояния, да имат по-широко периферно зрение, както и да умеят да вършат няколко дейности едновременно, при това активно и ефективно да общуват.
В резултат на тези специфични нужди мъжът и жената са развили съответните способности и умения.
Казват, че „старите навици трудно умирали“, но в действителност това се дължи на генетичната ни памет. Генетичната памет е част от нашето инстинктивно поведение и това е съвсем естествено. Ясно е, че десетките хиляди години, през които човешките същества са се грижили за своето оцеляване, са оставили сериозен отпечатък върху моделите им на поведение.
Достатъчно е да наблюдаваме поведението на хората в някакво заведение, примерно ресторант, за да се убедим, че повечето мъже предпочитат да сядат с гръб към стената и с лице към входа на „пещерата“. Това им помага да се чувстват удобно и сигурно, защото са уверени, че няма да бъдат изненадани. Така никой няма да може да се промъкне незабелязано към тях, макар че в днешно време едва ли някой би ги „цапардосал“ с нещо друго, освен с някоя особено надута сметка.
От своя страна, жените нямат нищо против да седят с гръб към откритото пространство, освен когато са сами с децата си, защото тогава те обикновено заемат мястото на мъжа, с гръб към стената. В дома си мъжът също постъпва инстинктивно, като например ляга от онази страна на леглото, която е по-близо до вратата на спалнята, тоест да защитава входа на „пещерата“. Това в действителност е чисто инстинктивно поведение на защитник на семейството. Но какво става когато мъжът отсъства от дома, тогава жената подсъзнателно поема неговата роля на закрилник и заема неговото място.
Нощем, колкото и дълбоко да спи, жената се събужда веднага щом чуе някой по-особен звук или плача на бебето. В такива случаи, обаче мъжът продължава да спи непробудно, но затова пък той долавя специфични шумове, свързани с движение или евентуално нападение на дома. В този случай жената ще спи непробудно, освен ако мъжът отсъства от дома, защото тя поема неговата роля и ще чува всеки шум и ще усеща всяко движение, заплашващо семейното гнездо.
Съвременните изследвания показват, че мъжът се е специализирал. При него задачите са строго класифицирани и разделени по групи. Устроен е така, че във всеки момент да се съсредоточава само и единствено върху една специфична първостепенна задача. Затова мъжете често се ядосват, когато трябва да извършават едновременно повече неща. Често от тях можете да чуете „не мога да правя сто неща наведнъж!“ или че нещата трябва да се правят „едно по едно“.
Повечето жени просто не могат да разберат това поведение на мъжете, та нали те могат, например едновременно да четат, да слушат и даже да разговарят! Защо и мъжете да не могат? Защо, например когато звъни телефонът, мъжът намаля звука на телевизора, защото той просто не може да чуе какво му говорят? Отговорът е, че мъжът е устроен да върши различните дейности „едно по едно“.
Жената е устроена за многофункционално действие. Тя е способна да извършва различни, несвързани помежду си дейности по едно и също време, а що се отнася до нейната активност, тя просто никога не бездейства. Жената е в състояние да разговаря по телефона и едновременно с това да готви по някоя нова рецепта от книга, дори и да гледа телевизия. Тя може да шофира, като едновременно с това се гримира, слуша радио и разговаря по телефона. За успокоение на мъжете ще посочим, че ако мъж се е заел да готви, то бъдете сигурни, че неговото ястие ще е равносилно на шедьовър, докато жената ще претупа работата. Такива жени, които се отнасят пренебрежително към готвенето на храната, нашият народ ги нарича гальовно „загори тенджера“.
Интересното е, че повечето от жените трудно правят разлика между лявата и дясната си ръка. Около 50% от тях не могат веднага да кажат коя ръка е лява и коя е дясна, а първо поглеждат към пръстен, часовник или друг ориентир. Мъжете по-лесно и по-бързо различават лявото от дясното. В резултат на тази съществена разлика жените биват обвинявани, че бъркат посоките и не само. Например, счита се, че жените не са подходящи да служат в армията, по простата причина, че бъркат изпълнението на определени команди.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар