// Вие четете...

Човешката душа

Методът на поглъщането.

„Гарван от проклятие не умира.“

Методът на поглъщането.

Ще опишем методът на поглъщането за онези, които биха искали да опитат. Като постигне хармония със себе си чрез медитация върху Христос и стабилизира своите собствени вибрации, адептът започва да призовава на астрално ниво образа, който възнамерява да унищожи. Той го визуализира ясно с всички подробности и определя неговата природа; дали е проводник на злонамереност или похотливост, или е действие на вампир: това са трите най-често срещани типа и той може да е почти сигурен, че ще се сблъска с един от тях. След установяване на типа сила, с която трябва да се справи, адептът започва да медитира върху нейната противоположност. Ако се сблъска с похотливост, той се концентрира върху чистотата и непорочността; при злонамереност – върху съчувствието и любовта; при вампиризъм – върху Бог като творец и създател на всичко живо.
Той продължава да медитира, докато почувства, че е достигнал до самата същност на силата, върху която въздейства; докато се почувства толкова преизпълнен с чистота и непорочност, че похотливостта поражда у него само съжаление; злонамереността – съчувствие; а по отношение на вампиризма, той става убеден, че неговият живот е закрилян от Христос до степен, до която той ще остави вампира да довърши своето пиршество, ако по този начин ще помогне. В действителност адептът, който решава да извърши магическо поглъщане трябва да достигне ниво на ясно осъзнаване, че злото, което трябва да погълне, е нищо, и да почувства към него само съжаление за невежеството му да си мисли, че може да постигне нещо по този начин. Адептът желае да издигне, образова и освободи заблудената душа от нейните окови. Ако не постигне всичко това, за него не е безопасно да предприеме поглъщане.
След като се убеди, че е готов за действие, адептът започва да дърпа мисло-формата към себе си посредством сребърната нишка, която я свързва с неговия слънчев сплит, ако това е мисло-форма на вампир, или да разтваря своята аура към нея и я обгърне, ако е един от другите два типа. Той буквално я всмуква. Това действие трябва да се извърши бавно и постепенно, поне в продължение на няколко минути. Ако се извърши бързо, адептът може да не успее да запази своите вибрации стабилни и тогава изпада в наистина неприятна ситуация.
След като погълне мисло-формата, адептът чувства реакция в себе си, която отговаря на съответния тип мисло-форма. Ако силата е похотливост, той ще почувства зараждане на желание; ако е злонамереност, ще изпита гняв; а ако е вампир, ще почувства жажда за кръв. Той трябва незабавно да преодолее това чувство и да се върне към медитацията върху неговата противоположност, докато не почувства отново хармония. Тогава той ще осъзнае, че злонамерената сила е неутрализирана и че по света злото е намаляло. Адептът ще изпита прилив на сили и чувство за духовна мощ, като че ли може да повдигне планина. Точно това чувство на духовна екзалтация и сила показва, че работата е успешно свършена. Добре е обаче медитацията да се повтори на интервали в продължение на два – три дни, в случай, че друга мисло-форма е изпратена след първата.
Що се отнася до източника на мисло-формата, при поглъщането той ще почувства умора и може почти да загуби съзнание. Навярно скоро след това ще се възстанови, но неговата сила за причиняване на злини от съответния тип ще бъде значително намалена. А ако той има способността да променя природата си, може дори да бъде освободен от този вид зло завинаги.
Голямото предимство на този метод е, че той действително унищожава злото и неговите корени, докато обикновеното разрушаване на мисло-форма е като да се откъсне само върха на плевела. От друга страна, този метод може да се приложи от опитен окултист със съответната нагласа. Ако някой е обезпокоен или лесно губи равновесие, по-добре да не опитва.
Ако психичната връзка се възприема като лъч светлинна нишка или някаква подобна форма, прикрепена към слънчевия сплит, челото или някаква друга част от тялото, най-добрият начин е да бъде прекъсната с магическо оръжие. Всъщност, ако почувствате такава връзка, първото нещо е да визуализирате нишката и да видите къде е прикрепена тя – най-често това е слънчевият сплит.
След това визуализирайте меч, чиято дръжка е с формата на кръст, и призовете Божията благословия. После си представете пламтяща факла й инвокирайте силата на Светия Дух, чийто символ е тя. Сега разсечете с меча нишката или лъча и продължавайте така, докато прекъснете и най-тясната ивичка. След това обгорете с факлата, докато и последните останки изчезнат.
След осъществяването на такова прекъсване трябва да се вземат необходимите предпазни мерки срещу повторното образуване на такава връзка. Отбягвайте източника на връзката и дори не му изпращайте и не получавайте писма от него. Преустановете напълно всякаква физическа връзка поне за няколко месеца, точно както сте прекъснали астралната връзка.
Има случаи, когато човек е обсебен до такава степен, че не може да извърши тази операция сам. Тогава той може да приложи магическата операция на Замяната и да се обърне към някой свой приятел да прекъсне връзката.
Двамата приятели се споразумяват за извършване на това действие, но човекът, който трябва да извърши замяната, не трябва да казва на жертвата кога ще се извърши действието, тъй като тя може неволно да издаде това на силата, която я е обсебила.
Приятелят избира време, когато е сигурен, че жертвата спи, концентрира се и си представя, че стои до нея. Той визуализира нишката или лъча на връзката, която се простира в пространството от жертвата. Ако той може да си представи и крайната точка на връзката – още по-добре.
След това той визуализира меча и факлата, които описахме по-горе, и като ги държи в ръце, си представя, че пристъпва през нишката на връзката, така че да я разруши с тялото си. Той не бива да използва за това меча или факлата, а трябва да я прекъсне със собствената си плът. След като я откъсне по този начин от жертвата, той трябва да я унищожи с меча и факлата, като използва цялата си сила, тъй като тя ще се опита да го обвие като пипала на октопод. Той трябва да се бори срещу нея с всички сили и да компенсира с жар своето незнание, докато нишката започне да се извива и отдръпва. Двубоят, разбира се, се осъществява във въображението, но той ще бъде резултатен, ако се постигне ясен и жив образ.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар