// Вие четете...

Човешката душа

Методика за събиране на информация.

„Най-добре знае какво е добро, онзи който е изпитал зло.“

Методика за събиране на информация.

Има някои показатели, за които трябва да внимавате при навлизането в историята на случая и не бива да позволявате пациентът да се досети какво търсите, тъй като, ако сте спечелили доверието му, той ще е много склонен да възприеме вашата гледна точка и ако усети, че сте си оформили мнение, той несъзнателно ще опише инцидентите така, че те да паснат с това мнение. Не му позволявайте да се досети за целта и значението на въпросите ви и тогава ще получите от него непредубеден отговор. За да се предпазите той да не усети към какво го водите, не задавайте серия от въпроси относно извличане на конкретно важни за вас информации. Сигурно ще има няколко основни пункта, по които ще искате подробни сведения. Задайте въпроси върху първия и след това отвлечете вниманието му. Например, ако вие подозирате, че неприятностите идват от къщата, където живее пациентът, последното нещо, което искате е да събудите подозренията му в тази посока, за да не би да сте на погрешна следа. И дори ако трябва да докажете, че посоката е вярна, вие не трябва да разкривате фактите, докато не сте готови за действие, тъй като с повишаването на неговите опасения вие ще усилите и страданието му. Ако подозирате, че в проблема му играе роля любовната игра и той се досети за посоката на вашите въпроси, той ще заличи веднага следите си и вие много трудно ще се доберете до фактите. Докато, ако не са събудени подозренията му, той ще се разкрие пред един проницателен и опитен разпитващ, който подхожда към пациента индиректно и без той да осъзнава това. Като прилагате индиректен подход, вие не само стигате до реалните факти, но и щадите чувствата на пациента.
При навлизането в историята на даден случай, вие търсите свързващите звена между психичните изживявания на вашия пациент и обстоятелствата и фактите на неговия живот. Следователно трябва усърдно да се търсят дати и места. Кога започнаха безпокойствата и къде? Като получите възможно най-подробна информация относно тези два пункта, предприемете разглеждане дали в тях може да се открие някаква окултна значимост. Отбележете внимателно датите и ги обърнете в ефемериди на съответните години, като наблюдавате какво е било разположението на Луната и планетите по отношение на тях. Отбележете дали те съвпадат с или около равноденствието или слънцестоенето. Отбележете също и дните от седмицата, на които са се падали. Ако разкриете, че всички кризи в дадения случай са ставали в четвъртък или около пролетното равноденствие, или при пълнолуние, вие ще имате вече информация от значителна важност. Ще бъдете сигурни поне в едно – че се занимавате със случай, при който играят роля невидимите психични потоци.
Трябва да се търси информация и относно мястото или местата, където са станали обезпокоителните кризи и особено обстоятелствата, съпътстващи първия изблик.
Изключително полезно е, ако е възможно, да се посети мястото и се усети неговата атмосфера. Много може да се научи и от посещение на мястото, където живее пациентът.
Получавайки тази географска информация, внимателно я разучете върху едромащабна военнотопографска карта. Такива карти и необходимата информация можете да получите във всяка обществена библиотека. Обърнете внимание на наличието на исторически останки в околността и ако има, каква е връзката на къщата с тях. Вижте не само дали е в близост до тях, но дали също е по права линия между две от тях. Разгледайте историята на областта и вижте дали тя предоставя по-подробна информация. Много често в дъното на неприятностите се оказват руини от римско време, тъй като легионите са донесли със себе си някои много странни култове в дните на упадъка на Римската империя. Останки от древните келти също трябва да се вземат предвид, ако са в близост.
Разпитайте за всичко свързано с някои необикновени предмети в къщата, като образи на примитивни божества или варварски оръжия. Много е вероятно към тях да са привързани мощни елементали.
Попитайте дали безпокойството изчезва, когато пациентът отиде на друго място. Ако отговорът е положителен, може спокойно да се приеме, че локалните условия са в дъното на неприятностите. Но ако отговорът е отрицателен, това не означава непременно, че е точно обратното. Може тревогите да са свързани не със самото място, а с някой от неговите обитатели. Никога не забравяйте, че в повечето от случаите вредното влияние на този човек е плод на нещастно стечение на психични сили, а не на преднамерена злоупотреба с окултни познания. Не приемайте бързо последната хипотеза, тъй като нейното проявление е сравнително рядко. И дори ако подозираният човек има окултни познания и може да се докаже, че е враждебно настроен към пациента, това не значи непременно, че атаката е съзнателна и преднамерена. Тя може да е несъзнателна и рефлекторна. Истина е, че окултистът трябва да осъществява достатъчен контрол върху изразните средства, за да предотврати тяхното задействане, независимо от неговата воля и съзнание. Но не винаги е така. Различните хора са в различни стадии на развитие. Винаги има един труден период между пробуждането на висшите сили и тяхното пълно контролиране.
Трябва да разпитате и за естеството на сънищата и дали пациентът е спохождан от кошмари отделно от какъвто и да е въпрос за окултна атака. Също така дали някога е имал други психични изживявания и от какво естество.
Накрая, подробно трябва да се осведомите за колегите и близките на пациента, дали някой от тях е психик или изучава окултизъм. Внимавайте обаче да не хвърляте подозрение върху никого, докато нямате убедителни доказателства и то най-вече, за да пощадите пациента. Помнете, че винаги има вероятност да сгрешите.
Бъдете много предпазливи при изказването на своите подозрения, докато те не се докажат съвсем убедително. Когато всичко е казано и направено, главната цел е лечението, а не обяснението. За вашия пациент не е толкова важно да посочите виновните, а да изясните случая. За него е много по-лошо, ако подозренията му бъдат насочени към човек от неговото обкръжение, от който той не може да избяга, отколкото да бъде оставен да приписва неприятностите си на неопределени психични въздействия. Където невежеството е благословено, глупост е да бъдеш мъдър – това е по-вярно при психичните проблеми, отколкото където и да е другаде. Никога не разкривайте пред пациента опасност, срещу която не можете да му осигурите ефикасна защита. Хирургът, когато пристъпва към операция, покрива инструментите си, за да не ги види пациентът. Мъдрият окултист постъпва по същия начин. Не забравяйте, че непосветените винаги подозират Невидимото.
Като приключите със събирането на сведения по начина, посочен по-горе, вие трябва да сте си осигурили достатъчен материал за разследване. Прегледайте го внимателно за взаимовръзки между причина и следствие. Отбележете дали някакво изостряне на неприятностите редовно се свързва с инцидент, място или човек. Разгледайте и различните типични случаи и вижте дали ще откриете някой подобен на разследвания от вас случай. Вижте дали дадените обяснения ще хвърлят светлина върху проблема или предложете посоката, в която трябва да продължи събирането на сведения.
С този начин на работа вие трябва да съумеете да стигнете до предварителна диагноза. Ако тя се потвърди от откритията на психиците, на които сте изпратили образци за психометрични изследвания, може да сте убедени, че сте на правилна следа и смело да продължите напред.
Запомнете, че въпреки изискването психиците да са съгласни по главните точки на изследванията си, вие не можете да очаквате пълно съгласие в подробностите. Те изследват сложната картина на целия живот на пациента и никой отделен човек не може да види всичко. Нещата, по които те се потвърждават един друг, са установени, но проблемите и причините, които единият вижда, а другият – не, са неизбежно измамни и илюзорни.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар