// Вие четете...

Роли в живота

Медицината – духовна, природна, резонантна.

Stres26„Най-добрите лекари в света са диетата, светлината, въздухът, движението и водата.“

Медицината – духовна, природна, резонантна.

Проблемът за здравето на човека в края на XX в. става все по-важен. Замърсяването на въздуха, водата и храната, както и нарастващото социално и психично напрежение, превърнало се в постоянен стрес, вече надхвърлят възможностите на организма да се съпротивлява и поради всичко това се явяват нови болести, връщат се стари в нова форма, организмът и официалната медицина вече не могат да се справят с тях.
Какъв е изходът?
В едно разумно, просветено и морално общество здравеопазването е една от най-важните области. То има за задача да предпазва, поддържа и възстановява здравето на човека в неговото интегрално триединство: тяло – психика – съзнание или тяло – душа – дух. Поради сложността на това единство здравето не е дълг само на определена институция и отговарящата й мрежа от различни заведения, то е грижа на цялото общество, в частност на образованието, масмедиите, икономиката, културата, науката и правото.
Днес ускорено се формира едно ново и интегрално познание за човека, за микро и макро вселената, за пълната им взаимна обвързаност, зависимост и обусловеност. Новата научна революция, синтез на древното и съвременното знание и мъдрост доказа, че болестите на тялото, душата и духа са следствие на две основни неща: нарушенията от наша страна на истинските природни и морални закони на битието; скритите отрицателни въздействия върху нас в сегашния и миналите ни животи. Тук влизат моралът, кармата и прераждането като обективни вселенски закони.
Натрупаното интегрално знание вече недвусмислено доказа, че съвременната официална медицина е повърхностна и сляпа за истинските причини за болестите, че тя лекува последиците, а не причините, че водещи в нея вече са печалбата, властта и славата, а не здравето на хората. Стана ясно, че вътрешните възможности на човека са огромни и могат да се справят с всички заболявания, но ако не им пречим с невежеството, мързела и слепотата си. Стана ясно още, че древното медицинско знание е познавало тези наши възможности и ги е използвало за здравето ни. Това знание и мъдрост, остатък от предците ни, говори, че в крайна сметка основната причина за болестите ни от всякакъв вид е невежеството. Това незнание на природните, физическите, психическите, моралните и духовните закони ни води до техните нарушения, до дисхармонизиране на връзките между организма и средата, включително космоса, до възникването на едни или други заболявания. Ако човекът знаеше тези закони, щеше да ги види концентрирани в един закон, законът за любовта, законът за вярата. Ако човек е пропит от тази любов, от тази вяра, неговият цялостен организъм щеше да бъде една абсолютно кохерентна система, свързана чрез безброй резонанси с всички равнища на цялата Вселена, придобила елмазена твърдост и непроницаемост за всички и всякакви отрицателни въздействия, но мека и топла за всичко добро.
Така днес е съвършено ясно, че ако човекът е морален, ако е изпълнен с любов, ако е обединен от вярата, той няма да допуска никакви заболявания, известни и неизвестни днес. Ако човек разбере и приеме кармата, любовта и вярата, той ще премахва и кармично предопределените си заболявания. Ако човек преодолее невежеството си, той ще може да използва естествените фактори на средата и себе си за отстраняване на всички заболявания по пътя на знанието или по пътя на любовта.
С други думи, най-мощните оздравителни фактори са известни: изпълненост с любов, лечебно хранене, не смесване на храните, лечебно гладуване, изчистване външно и вътрешно с вода, соколечение, билколечение, медолечение, чисти храна, вода и въздух, не преяждане, не гладуване, пълно дъвчене на храната, умерено физическо натоварване, хомеопатия, биоенерготерапия, въздействия върху акупунктурните точки и меридиани, йоголечение, лечение с молитва, с връщане към кармичните причини на болестите, реагиране без забавяне на болестните симптоми, пълно, не частично, излекуване на болестите, редовна профилактика, психическа устойчивост, недопускане на преумори и преохлаждания на организма.
Всичко това означава, че утрешната медицина вече се ражда. Тя ще има три главни характеристики: преди всичко ще бъде духовна, чрез вътрешно и външно изживяване и прилагане на любовта, вярата, доброто, морала; след това тя ще бъде природна, ще се използват природни и чисти средства за хранене и живот изобщо; тя ще бъде и резонантна на използваните средства за здравословен живот, профилактика и лечение ще бъдат индивидуализирани, тоест ще са в резонанс с процесите и структурите на дадения човек.
Посочените неща разкриват предателството на медицинските работници на всички нива днес. Те се самозабравиха от повърхностните си успехи чрез фармацията и хирургията, те свикнаха да имат огромни печалби от болестите на хората, те отказват да започнат постепенно преминаване към посочените и естествени здравословни фактори, знания и умения, като цяло те не приемат кармата, прераждането, магията, геопатогенните зони, те презират любовта и вярата като обективни и основни здравни фактори, те лекуват частите, макар че боледува първо цялото, а после те.
Новата медицина идва необратимо! България има всички обективни условия да даде пример на света за съзнателен преход към новите знания, новия морал, към новата медицина. Те трябва да влязат в образователната система, в масмедиите, в грижите на политиците, бизнесмените и гражданското общество. Сега само ще предупредим, че както започнаха болестите на дълбоката аморалност – спин и др., така вече са налице наченките на предстоящи епидемии от различни заболявания и то смъртоносни – на лошите хора, тоест на егоистите, безлюбците, безверниците, мафиотите, корумпираните и т.п.
България може да стане водеща лечебница на света, преди всичко духовна, а след това и природна, на базата на духовни и физически резонанси. Водещи трябва да бъдат духовната интелигенция, жените, загрижените за България.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар