// Вие четете...

Роли в живота

Манипулативната пазарна демокрация.

Talp18„Магарето ще си остане магаре дори да го натовариш с злато.“

Манипулативната пазарна демокрация.

Следващите публикации се посвещават на българския преход към светлото бъдеще на българския народ, на главния проблем на времето, в което живеем, а именно тоталната световна и българска криза и изхода от нея. Те могат да бъдат много полезни на всеки, който иска да разбере епохата, в която живеем, за всеки който иска да живее в съгласие със собствената си съвест и в устойчив и спокоен вътрешен мир, в навечерието на новата култура.
Става въпрос за това, как на фона на високите ценности на българина изпъква дейността на българските политици и парламента, нямаща нищо общо с тези ценности. Става въпрос за пълното нарушаване и на морала, и на конституцията, и на истинските интереси на българската икономиката. Всичко това води до дълбоко зомбиране на българите и гради едно нещастно бъдеще за страната ни.
Интересен е въпросът за най-големите предателства, отнасящи се, както за България, така и за света. Подредени по определен ред, те дават възможност да се разбере дълбочината на падението на съвременната цивилизация. Това падение довело досегашната цивилизация пред прага на нейното разрушаване и до раждането в недрата й на новата култура и цивилизация. Най-важният и най-големият проблем е, каква е цената която българския народ плаща за този прословут 26 годишен преход към светлото ни европейско бъдеще.
Всъщност, основния въпрос е, кой е виновен за предателствата и кой трябва да носи отговорността за разложението на ценностната система и морала на българския народ, виновен ли е всеки един от нас.
Къде се намира България след 26 годишния преход. България е член на НАТО и на Европейския съюз, а резултатът е: унищожена БА, сведена до критичния минимум по осигуряване на отбранителните си възможности; българското население е намалено с 20-25%; стандарта му на живот е сведен до най-бедната нация в ЕС. Накратко казано, България е поставена в най-страшното колониално робство!
След като българските политици и стоящите зад тях сили не желаят да видят главния проблем и опасност пред човечеството и България, след като силните на деня са се хванали на хорото, с което ни водят в най-страшното робство, след като управляващите у нас си въобразяват, че те управляват нещата, както си искат и не виждат неизбежния тотален крах в близкия край на този път. Кой, ако не виждащите и разбиращите ще каже истината? Кой, ако не гражданското общество ще удари камбаната на тревогата? Кой, ако не духовната интелигенция и жените ще започнат да изменят посоката на движението ни?
Необходима е нова култура на българското общество, нова трибуна и рупор за ново просвещение за възвръщане към истинската ценностна система и морал на българина, към българската конституцията и истинските интереси на българската икономиката. Нова култура, която да напомня непрекъснато, че гибелният дефект на съвременната цивилизация са потребителското отношение и бездуховността, егоизма и омразата. Те създадоха и доведоха пропастта между бедните и богатите, между грабителите и ограбваните на броени крачки от тоталното избухване на дълго натрупваното социално напрежение в света.
Българският преход основно се свързва с така наречената пазарна икономика, която:
– обрича хората на неадекватно огромни усилия за оцеляването им, а всичко истинско отива на далечен заден план;
– включва силните на деня и увлечените от тях във все по-бързо въртящото се безумно колело „работа – пари – харчене, повече работа – повече пари – повече харчене…”;
– чрез цените, данъците, експлоатацията, измислените противопоставяния и т.н. принуждава хората да забравят духовната си природа и същност.
България навлезе в дивата пазарна демокрация, в която личността е много свободна само в това как да се впише във вече мъртвото течение на стария живот. В него човекът не разбира, когато не го осъзнава, че всъщност е в най-тежкото си робство.
България навлезе в манипулативната пазарна демокрация:
– когато в недрата на човечеството се ражда новата култура, основана на сътрудничеството и взаимопомощта;
– когато пред очите на всички старото се съпротивлява отчаяно на необратимо идващото ново и с това налага огромен кървав данък, като цена за това ново.
Силните на деня, политици, делови среди, бюрокрация, мафии, конспирации, нашите братя и сестри, не разбират, че парите и силата няма да спасят никого в идващата кармична разплата за греховете ни в последните хилядолетия.
Силните на деня не разбират, че не могат да бъдат истински щастливи сред морето от страдания на своите братя и сестри.
Силните на деня не разбират и не признават единния ни небесен създател – бащата на всички хора, все едно дали той се нарича Бог или федерация на разумните космически цивилизации, който с твърда ръка води съдбините на Вселената и Човека към сътрудничество и взаимопомощ.
В България вече на висок глас се казва истината за най-страшното робство на човека – колониалното, което все още не се осъзнава!
България може да даде пример на света за съзнателен избор на истинските цели и средства при навлизането в новата ера на сътрудничеството и взаимопомощта! България може все още да поеме по истинския път напред!
Българите и българското общество вече разполагат с необходимата за България адекватна политическа и икономическа концепция; с информация за подземните богатства на България; с необходимия честен и професионален потенциал, който иска да служи за интересите на българския народ.
Въпросът е могат ли и ще се опомнят ли силните на деня в България?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар