// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Логика на управление на обществото.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“

Крушението на глобалната пирамида. От всичко изложено в предишни публикации по темата за управление на обществото следват много сериозни изводи. Ще отбележим най-главните:

1. В наше време всеки човек е принуден да се приспособява под непрестанно изменящите се условия на средата, в която той живее. Ако той не успее да направи това, уви – такива хора ще измират „като мамутите“. Спомнете си материала публикуван в предишните публикации.

2. За да умее да се приспособява, съвременният човек е длъжен да умее да усвоява, да овладява нови знания непрекъснато в течение на целия си живот. Сега е малко, че си се научил да работиш на някакъв стан или на персонален компютър. Ако се появят нови трябва да умееш да ги усвоиш. А за това, на първо място, трябва да си готов психологически, а на второ място, трябва да умееш да се учиш самостоятелно през целия си живот.

3. От т. 2 следва, че трябва да се измени цялата днешна съществуваща система на образование, която те учи на определена фактология, но не учи как да се самообразоваш в течение на целия си живот.

4. Закона на Времето довежда до крах тълпо –“елитарната“ система.

По-рано, за да живее по-добре, робовладелецът е принуден да дава на роба някаква една порция знания. Това се отнасяло също и за надзирателите („елитите“), на които знания давали малко повече, от колкото на робите. Робът и надзирателят на базата на тези знания добре изпълнявали своята работа, заедно с другите такива роби и надзиратели, като „всеки вършел своята работа“, обезпечавайки на робовладелеца безопасен, безгрижен живот.

Съвременният робовладелец, за да работят по-добре неговите роби и надзиратели и да му носят „приход“, трябва непрекъснато да дава на робите и надзирателите („елита“) нови знания. Но ако робите и надзирателите ще знаят и разбират все повече и повече, то те ще престанат да бъдат роби! А ако не дава на робите нови знания, робовладелеца не ще може да живее по-добре и все по-богато! Затова съвременните робовладелци са принудени да дават на робите и „елита“ все нови и нови знания! При това робите сами са се научили да овладяват нови знания. Получава се така, че системата на тълпо –“елитаризма“ сама е стигнала до задънена улица!

5. Това води до туй, че „пирамидата на знанието“ започва да се разтича надолу (както се топи фунийка със сладолед), защото на „долните слоеве на обществото“ трябва да се дават все нови и по-нови знания. Излиза, че и робите, и надзирателите започват да овладяват знания, които по-рано били достъпни само за „жреците“.

6. Но както се руши „пирамидата на знанието“, така се руши и „пирамидата на властта“, защото нейната устойчивост се е държала именно на монопола на знанието.

Толкоз! На Глобалната неволна цивилизация обективно й е дошъл краят. Законът на Времето издига необходимостта за създаване на нов модел на общество и такъв замисъл на жизнеустройство, които биха отговорили на обективно усложняващите се условия, тоест на това, което много хора наричат „повеля на времето“, „изисквания на живота“. Тоест Законът на Времето обективно не позволява на Глобалното правителство („световното задкулисие“) да управлява по старому.

8. Да се управлява нещо е възможно само при условие на това, че обекта (процеса) на управление се държи предсказуемо. Ако поведението на обекта (процеса) е непредсказуемо, то да се управлява той е невъзможно по принцип. Например, движението на пиян шофьор на автомобил. Да го управляват с помощта на светофари и регулировчици не е възможно, защото неговото поведение и действия са непредсказуеми. Но може да бъде и обратно, трезвен водач в сложна ситуация извършва правилно необходимото маневриране. Ако полицаят, не виждащ цялата сложност на ситуацията, се опитва да управлява такъв водач, това няма да доведе до нищо хубаво. Сега си представете на мястото на водача съвременния предприемач, когото складиращата се и често изменящата се по Закона на Времето ситуация заставя да „маневрира“ в определен вид. А на мястото на полицая регулировчик поставете банкера или някакъв инспектор, който не знае и не иска да разбере Закона на Времето и смяната на логиката на социалното поведение. Какво ще стане? „Има ли въпроси? Въпроси няма“. Вместо предприемача и банкера може да си представите премиера на страната, управител на област, на регион или някакъв началник от столицата. Такива ситуации са множество.

Общи изводи.

1. По отношение на държавното управление казаното означава, че властта, не чувстваща и не разбираща протичащата в обществото смяна на логиката на социално поведение на своя народ реално ще бъде безвластна, тоест нейните действия няма да водят до очакваните резултати. С други думи, концепцията (системата възгледи) на управление на обществото е длъжна да съответства обективно на действащата в обществото логика на социално поведение на цялото множество хора в различните социални слоеве.

2. Ако логиката на социалното поведение на абсолютното болшинство хора в обществото се е изменила, то по-рано използваната концепция на управление в такова ново общество вече не ще работи. Нужна е нова, която би съответствала на новата логика на социално поведение на хората.

3. Западната наука нищо не предлага за изход от глобалната криза. Те нямат нова концепция. „Задкулисието“ търси изходи от създадената ситуация. Един от тези изходи според тяхното виждане се явява намирането на някакъв „авторитет – вожд“ на световно ниво на „авторитетност“. В качеството на възможен вариант те разглеждат „появата“ на месия – наследник на И. Христос (второ пришествие). За това работят съответните книги, тип „Свещената загадка“.

4. Но вече има такава концепция! Това е КОБ (концепция за обществена безопасност). Тя е цялостна, дълговременна и открита за всички членове на обществото. Тя решава главната задача – обезпечава устойчиво по предсказуемост развитие на държавата. И за сега няма друга по-всеобхватна концепция. Незнайно защо и до сега върви нейното премълчаване.

5. Защо върви нейното премълчаване? Причините са няколко. Но що се отнася до официалната наука, отговорът е такъв:

Какво значи да се признае КОБ? Това значи да се подпише пълната несъстоятелност на всички наши академични науки. Това значи, че всички отечествени „авторитети на науките“ трябва да поставят под съмнение своето материално и „морално“ благополучие. Това е страх за извършеното със страната, защото неграмотните политици се опират на неграмотни, но затова титулувани академици. И при „разбора“ политиците обезателно ще покажат с пръст тези учени, които са им давали съвети.

Учените и управленческите „елити“ са длъжни да разберат това ясно за себе си. А КОБ се разпространява бързо, особено в студентската среда. Ако „елита“ не разбира произходящото и мисли, че нищо не се случва, то той дълбоко греши.

„Много неща за нас са непонятни – казва Кузма Прутков – не затова, че понятията ни са слаби, но затова, че не всички неща влизат в кръга на нашите понятия“. Оттук извода е прост – на „елита“ е необходимо да разширява кръга си на понятия.

А „елита“ затваря очи и формира у себе си илюзията за обективността, което поражда илюзия за управление. Но помнете – резултатът от всичко ще бъде не илюзорен, а напълно реален и позорен за вас. И вашето разочарование също ще бъде реално. И да не кажете после, че не сте чули.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар