// Вие четете...

Истината е в избора

Лесното, понякога е по-трудно!

Ако възприемем своите мисли като реална действителност ние ще се доближим до разбирането за взаимната свързаност между тях. Както по-рано беше вече казано, че ние живеем в две реалности, едната реалност съответстваща на нашите мисли, чувства и възгледи, и истинската, реална действителност на местата, вещите и събитията. Тъй като човек не успява да раздели въображаемото от реалното, ние основно се опитваме да се съобразяваме с външния свят, нашият вътрешен свят главно се използва за да отрази промените случващи се около нас.
Въпросът е какво се случва, ако човек престане да реагира на промените на ставащото около него? Ами всеки от нас най-вероятно може да си представи какво би могло да му се случи, ако престане да мисли, но не трябва да забравя най- важното, че нашето съзнание има огромна сила и играе решаваща роля във всички аспекти на живота, то е и причината за нашия успех и нашия провал.
Всъщност мисълта е енергия и размишлявайки ние използваме огромна част от нея. Мисълта постоянно се опитва да се прояви в някаква форма, като тя може да бъде изразявана по различен начин и да търси своето проявление. В края на краищата мисълта получава своя материализиран еквивалент. Мисълта възниква спонтанно, проблясва, може да съществува само няколко секунди, но е възможно и да завладее нашето съзнание за дълго време, при това без да има външни събития или явления от реалната действителност.
Понякога една единствена, единична мисъл не притежаваща голяма сила, повторена много пъти може да придобие определена концентрация и насоченост, да придобие по-голяма мощ и колкото по-голям е броят на повторение, толкова по-голяма е нейната енергия.
Възникването на определена мисъл може да бъде отражение на външен фактор, но тя може да възникне и вследствие на изграден аналогичен модел, тоест подсъзнателно. Що се отнася до външния фактор, това най-често са хората близки до нас самите. Ние бързо възприемаме техния модел, тоест приемаме техните мисли за свои, което е качество, в едни хора в повече развито, а в други, този начин на мислене не се възприема. Нашите убеждения, страхове, надежди грижи, възгледи и желания, всяка наша мисъл, оказват влияние на нас самите, на околните и на заобикалящия ни свят.
Много хора не обръщат внимание на своите мисли, не обръщат внимание на това как работи техния мозък, защо на едни обстоятелства обръщат по-голямо внимание, а други отхвърлят като ненужни. Стигаме отново до извода, че върху нашето мислене важна роля играят външните фактори и събития. Човек е по-лесно да възприеме чуждото мислене, отколкото да се довери на собственото. Трябва да повторим, че чуждото мислене, изключително лесно се възприема за свое.
Има хора, които предпочитат да възприемат идеите и решенията на други, вече успели хора, постигнали онова към което всички се стремим. Те бързо прилагат техните решенията, възможно най-близко да моментната ситуация и постигат успехи. Но техните резултати не са плод на тяхното мислене, те са резултат от възползване от чужди мисли, за сметка на енергията изразходвана от други хора.
Ако искаме обаче да развиваме нашето мислене, да постигнем живот изпълнен с успехи, трябва само да следим потока от мисли, които протичат в нашия ум и да ги насочваме в правилната посока. Нашия живот е изцяло в нашите ръце, така че трябва само да се вгледаме в начина по които живеем. За да бъдат позитивни резултатите, трябва да е позитивно и нашето мислене, не може да се постигне успех с постоянно негативно мислене, не може чрез нашите негативни мисли да си представим позитивния въображаем образ, които да се превърне в реално събитие, в реална действителност, нещо за което единствено и достатъчно условие е позитивното мислене.
Ясно е, че трябва да правим разлика между позитивно мислене и желание за постигане на определено събитие, само едно желание не е достатъчно, освен нагласата си за позитивното мислене трябва да променим и начина си на мислене, тоест да не се надяваме, че ако следваме нечии модел ще се постигне желания резултат. Ако следваме нечии, чужд модел ще се окаже, че нито мястото, нито времето и ред други неща не са същите, затова ще трябва да положим повече усилия в насочване на собственото си мислене.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар