// Вие четете...

Поведенчески модели

Към какво се стремят жените?

„Който няма деца, не знае какво е любов.“

Към какво се стремят жените?

Индивидът изгражда своя живот съгласно целите, които желае да постигне, така че много трудно би могъл да се издигне над равнището, което самият той определя. Ако например най-високият стремеж на субекта е да бъде професионален футболист, малко вероятно е той да се превърне в интелектуалец или да посвети живота си на висшата еволюция на човешкото същество.
Идеалните цели са вероятностен израз на степента на реализация, до която ще стигне човешкото същество, тъй като не притежава по-възвишени стремежи. Това означава, че не е възможно да се издигне моралното и етично ниво на човечеството, без преди това да се е променила неговата ценностна система. Докато хората не притежават по-висши идеали в полза на обществото, може да се твърди, че световният мир ще бъде само една утопия, а еволюцията на вътрешната природа на човека – нещо непознато.
От особена важност е да се определят идеалните цели на жената, защото тя формира бъдещите поколения, поради което им предава собствените си схеми.
Кой е най-високият идеал или най-високата цел, която една жена може да постигне в живота? Основната цел на този въпрос е да се види дали жената притежава непреходни ценности относно един идеален модел на женска реализация, с други думи, дали знае каква трябва да е жената, успяла да се осъществи във висша степен като такава и в какво се състои този съвършен модел.
Резултатите от този въпрос са отчайващо бедни и показват категорично, че жената не притежава непреходни ценности. Ето някои от отговорите на въпроса: „Да създаде семейство, да има професия, деца.“; „Да има семейство и деца, но да бъде независима от тях.“, „Да има професия, да бъде независима и да стане майка.“; „Да се омъжи и да има деца.“; „Да се реализира като майка, съпруга и професионално.“; „Да се развие като личност и да бъде щастлива, доколкото е възможно, като създаде семейство и постигне успех в професията.“; „Да се изяви в професията, да се реализира като жена, майка и съпруга.“; „Да стане майка и да има нормално семейство.“; „Да създаде семейство и да направи щастливи мъжа и децата си.“; „Да има професия, да бъде съпруга и майка.“; „Да се реализира като дъщеря, съпруга и майка.“; „Най-високият идеал и най-високата цел, която може да постигне една жена в живота, е да има деца.“; „Да има добра работа и деца.“ и т.н.
От отговорите става ясно, че най-голямото постижение, което жената си представя, не се отнася до собственото й развитие, а е свързано тясно с мъжа. Тя не успява да види своята реализация като нещо индивидуално и автономно, което да й помогне да се развие като личност, а я свежда до брака, децата и в отделни случаи до професията.
Домът и децата са свързани с мъжа, а професионалната изява обикновено отразява желанието на жената да компенсира собствената си генитална „непълноценност“ с приемането на престижна роля, каквато е професията. За нея това означава да се издигне до нивото на мъжа, като той също й служи за отправна точка.
Нейните стремежи не се отнасят до индивидуалното й израстване и развитие; целите й не са присъщи и изключителни за женския пол, а са структурирани спрямо мъжа.
Не се забелязват мотивации, които да превъзмогват собственото „аз“, тоест, не лични идеали в полза на обществото.
Истината е, че единственото, към което жената се стреми, е да се омъжи, да има деца и да упражнява някоя дейност или професия, която да компенсира чувството й за малоценност. Това чувство не се отнася до някаква реална малоценност на жената, а е свързано предимно с изискванията, наложени й от обществото. Тя самата не знае към какво по-стойностно, значително и важно нещо да се стреми.
Прави впечатление и фактът, че бракът се визуализира като цел, а не като средство, чрез което тя би могла да постигне някаква реализация.
Възможно ли е някой да не прецени страшните последици от факта, че най-високата цел на жената е да се омъжи? Какво бъдеще очаква човечеството, ако това положение не се промени?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар