// Вие четете...

Управлението

Къде е истината?

Soc19„Защо не чуваме истината, защото не я говорим.“

Къде е истината?

Сред античните общества робството е било приемано като нещо естествено, особено сред „богоизбраните” народи. Например в Тората има много текстове, които говорят за съществуването на робството като морален казус. Броени години след налагането на християнството през 313 г., като официална религия във Византия, император Константин Велики през 321 г. издава указ за премахване и освобождаване на робите. Християнството не е приемало поробването на хора, което е нещо съвсем естествено за юдеизма.
Тайната е сила и може би точно в това се състои силата на тайните общества. Защо например, книгата Талмуда също е една огромна тайна? Ами може би точно в това е същността, тя е просто само за посветените.
Първото издание на Талмуда е така нареченото Венецианско издание. Това издание се счита и за най-пълното и е издадено през 1520 г. В него било отбелязано, че всеки човек от не юдейски произход, изучаващ Талмуда, заслужава смърт. Анти християнските нападки в това издание, предизвикали реакциите на църквата, както и на всички християни. Най-после станало ясно, че юдеите, наистина ги считали за по-нисши, но по-важното е, за врагове. И това било написано черно на бяло.
Имало е и следващи издания, но в тях не била допусната грешката на първото. Те били силно орязани и там където били поместени ругатни срещу Христос и християните, било оставено празно място и специален знак, който подсказвал на равините, устно да преподават на учениците си. В Талмуда има текстове, от които на човек могат да му настръхнат косите. Тези правила не са художествена измислица, а са реално изучавани.
В Енциклопедията на юдеизма, издадена в Ерусалим през 1983 г се казва: „В цялата световна литература няма произведение, което може да се сравни с Талмуда, с това велико свидетелство на еврейския гений, в което е събран духовния труд на повече от три хиляди еврейски мъдреци от разни страни и епохи”. И въпреки, че Талмуда е „велико свидетелство”, то не може да се прочете свободно, освен ако човек не е един от тях.
Според много изследователи на юдеизма, това е една крайно човеконенавистна и човеконелюбива идеология, която насажда нетолерантност и верска нетърпимост към всичко не юдейско. По този повод доктор Израил Шаак в книгата си „Еврейска история, еврейска религия” пише „Юдеизмът е пропит с много дълбока ненавист към християнството, в съчетание с неговото непознаване.”; „Само името на Христос било за евреите символ на всичко, към което те изпитват отвращение, и тази традиция продължава да съществува. Към религиозното учение на християните евреите изпитват същото отвращение.”
Извода е ясен, юдеизмът и талмудизмът е в фундаментално противоречие с християнството, защото според тяхното учение Бог има свои избраници, които трябва да властват над всички народи, ако се наложи с лъжи, измами, убийства и ограбвания, и този избран народ са именно те.
Според християнството всички народи и човеци са равни пред Господ, насилието и ограбването са изключени и всеки, които приеме Христос в сърцето си и живее според неговите завети ще спаси душата си. Освен това християнството не крие своето Свещено Писание, докато юдеизма упорито крие най-важните си свещени книги – Талмуда. Православието никога не е формирало тайни общества за „избрани”, докато юдеиството и инспирираните от него анти християнски ереси непрекъснато образуват такива. Те всички имат една и съща не християнска основа.
На фона на анти християнската теза на юдеизма се откроява естественото човеколюбие на едно антично общество, в която робството не само че не е естествено състояние, но не се и толерира. За доказателство на горното твърдение може да ни послужи поведението на древно българската държава, просъществувала от X – XV век на Волга, като последната голяма империя на българите, наричана Велика България.
През 1223 г. българите спрели ордите на монголите, което е и единственото поражение на Чингис хан. Българския хан Челебир разбил войските на монголите и пленил 4000 войници. Тук интересното е, че вместо да ги пороби, както правели всички други, българския хан ги заменил за същия брой овце. Тази битка и по-точно постъпката на българския хан останала в историята, като „овчата битка”. Независимо, къде и в кой период от историята се е намирала българската държава, българите винаги са отхвърляли робството като неприемливо, но това не им е помогнало да не бъдат роби през по-голямата част от съществуването си.
Сблъсъкът на принципите между човеколюбието на Христос и Неговата църква с не християнските идеи на юдеизма за власт и над целия материален свят протича през различни етапи и преминава от земите на Библейския свят, като достига през Европа чак до Америка. Като основен принцип на юдеизма се очертава поробването на не юдеите. Оказва се, че да поробват другите народи е била и е висша тяхна цел.
През седми век, търговията с роби е било основно занимание на един съседен на българите народ. Според „Еврейска енциклопедия” през 679 г. хазарите били юдеизирани, но трябва да се отбележи, че само управляващия елит са изповядвали юдеизма. По това време хазарите владеели търговията с роби, според изследването на Кубилина, авторка на „Пътя на змията”. Изследването е проведено през 1962 г. в американския град Ню Амстердам, тоест Ню Йорк.
По сведенията на хрониста Йбрахим Якуба, след юдеизирането си Хазарският каганат се е превърнал в една разбойническа държава, която преживява главно от търговия с роби, посредничество, лихварство и събиране на дългове.
Завладявайки за кратко Киевска Рус, хазарите през 965 – 969 г. княз Светослав ги разбива, превземайки тяхната столицата Итил. В резултат на което юдеите от хазарски произход се преселили в посока на Западна Европа. Именно те, които били наречени „ашкенази”, са от тюркски произход. В превод „ашкенази” означава престорен, тоест тези хора се смесват с основния етнос и от вътре завземат властта.
Тези хора са приели юдеизма през VII век и така са увеличили броя на „богоизбраните”, според чийто религия те са солта на Земята и имат право да ограбват другите народи, изповядващи друга религия. Юдеизма е идеология, която предполага безмилостно отношение към различните, ограбването и поробването им говори, че тя се е издигнала до нивото на религия на „богоизбраните”. Идеята за „богоизбраност” се приема от една малка част от хората, наричаща себе си елит.
Вече стана ясно, че юдеизираните хазари заселват днешна Европа в следващите векове, смесвайки се с населяващите я народи. Но това не е всичко, те живеят много добре сред народа приемник, като за начало бързо овладяват финансите на държавата. В книгата си „Еврейското наследство”, Дон Кон Шербок пише „В Испания еврейската общност реализирала най-големите си постижения.” Постиженията не са в сферата на земеделието, а както той пише по нататък „През следващите два века еврейската общност в християнска Европа все повече се занимавала с лихварство”.
Според същия автор още през XIII век в Полша била издадена грамота, с която евреите получавали правна защита. Подобна грамота била издадена и в Литва. Но нека да видим какво пише Шербок „С тези грамоти полските и литовските владетели създали сравнително сигурна основа за еврейските общини. В тази обстановка полските евреи ставали данъчни чиновници, бирници, управители на имения на благородници. Някои евреи също давали земя под наем и надзиравали разни дейности, като земеделие, жътва, занаятчийство и износ.”
Подобно нещо се случва не само в Полша и Литва, същото се случва в Италия, Германия и Холандия. Английското правителство не се е интересувало, нито пък се е намесвало в частните и религиозните им работи. Завземането на финансите и властта не е само в Европа, това се случвало и в Османската империя, където голяма част от великите везири, а може би и не малка част от султаните са именно престорени мюсюлмани, тоест „ашкеназита”. Има нещо общо между исляма и юдеизма, а то е че и едните и другите се стремят към грабителство и поробване на другите народи, не изповядващи техните религии. Затова няма защо да се чудим за зверствата и трите синджира роби, налагането на исляма с огън и меч по българските земи.
Ако в Европейските държави управляващия елит изповядва юдеизма, съвсем разбираема е реакцията им по отношение на поробването на православна България. Те са гледали съвсем благосклонно, дори са поощрявани унищожението на православния свят. Това унищожение на християнска България продължава почти пет века, защо Европейските християнски държави не застават в защитата й, а поддържат вероломствата, ограбването и унищожението на един християнски народ от друг не християнски. Не съвпадат ли идеите изложени в Корана с тези в Талмуда, принципите на юдеизма с ислямизма?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар