// Вие четете...

Стихийни бедствия

Колко са опасни градушките?

Градушката е само една от разновидностите на валежи, падащи от облаците. Това са ледени кристални ядра на снега, които са покрити с ледена корица, имащи преди всичко сферична форма. Ледената корица се образува при движението на снежните ядра вътре в облака, където наред с ледените кристали се намират и капки преохладена вода. Сблъсквайки се с тях, снежните ядра се покриват със слой лед, увеличават своя размер и тегло. Този процес може многократно да се повтаря и тогава, и вследствие на което ледената сфера става многослойна. Понякога върху ледената повърхност замръзват снежинки и ледените зърна придобиват причудливи форми, но по-често ледените зърна са неголеми по размер с нееднородна структура и имащи форма на топче.

Валежи от град може да има само от облаци с определена форма – от така наречените купесто дъждовни облаци, с които е свързано и явлението гръмотевична буря. Тези облаци притежават голяма вертикална мощ, чиито връх може да достигне височина над 10 км, вътре в тях се наблюдават силни възходящи потоци със скорост няколко десетки метра в секунда. Те са способни да повдигат капки облачна влага високо към върха, до нива, където температурата на облачния въздух е много ниска ( – 20, – 40ºС ). Водните капки замръзват, превръщайки се в блокчета лед, където образуват ледени кристали, после се слепват с преохладени капки вода и замръзват, в крайна сметка се формира град. Падайки надолу в подоблачния слой с голяма скорост (по някога превишаваща 15 м/с), ледените късове не успяват да се разтопят, не зависимо от високата температура на въздуха над земната повърхност.
Какви размери достигат ледените късове?
В зависимост от времето на пребиваване на ледените късове в облака и дължината на пътя до повърхността на земята техните размери могат да бъдат много различни, от няколко милиметра до няколко сантиметра. Има случаи, където ледени късове са достигали в диаметър 12 см и тегло 700 гр. В тропическите райони купесто дъждовните облаци имат много голяма вертикална мощ и ледените късове, слепвайки се един за друг могат да достигнат гигантски размери с тегло по-голямо от килограм.
Падането на град преди всичко се наблюдава при бури, но не може да се твърди, че при всяка буря ще падне град. Статистиката показва, че в средните и умерените ширини падане на град се наблюдава 8 – 10 пъти по-рядко в сравнение с възникване на гръмотевични бури. В някои географски райони повтаряемостта на падане на градушка е значително по-голяма. Най-големи щети падането на град нанася на земеделието. Падайки в тясна полоса с ширина няколко километра и дължина около 100 и повече километра, градушката унищожава посевите на зърнените култури, пречупва лозите и клонките на дърветата, стеблата на царевицата и слънчогледа, унищожава тютюневите и зеленчуковите насаждения, поврежда плодовете в овощните градини. От ударите на ледените късове умират домашните птици и други дребни животни. Има случаи и на пострадали хора, постройки, автомобили, промишлени обекти и съоръжения. И така, падането на град, представлява напълно реална опасност, както за растенията и животните, така, и за сградите, и транспортните средства. За щастие, падането на град с размери на ледените късове по-големи от 1 см са доволно рядко. Падането на град с по-малки размери, но в по-големи количества е в състояние да нанесе сериозни щети на земеделието. Има случаи, когато за броени минути, слоят от ледени късчета може да достигне няколко сантиметра.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар