// Вие четете...

Управлението

Кой кого управлява?

„Никога не се придържай към определено поведение. Всичко зависи от случая.“

„Клетник”

„Клетникът“ е подчинен – манипулатор, който винаги се старае да бъде по-далеч от началството. Използва един и същ метод – „Но на мен не са ми казали”, „Нищо не знаех за това”. Такъв служител има следните принципи в работата „ден да мине, друг да дойде” и „колкото по-малко знаеш, толкова по-добре”.

„Клетникът” никога не проявява инициатива. На всеки въпрос той се старае да отговаря многозначително и неясно, така че след това, ако го попитат да отговори „Но аз не разбрах”.
Такива служители могат да бъдат управлявани само строго и взискателно. Ако ръководителят е възложил задача на „Клетника” не трябва от нехайство да пропусне да го попита какво е разбрал. Трябва да му се определи конкретен срок за предаване на работата и това да се проконтролира. За неизпълнение трябва да бъде наказан.

„Да не съм академик”

За този тип служители е много изгодно да минават за ограничени, а понякога дори и за глупави. Те винаги се прикриват, „не съм длъжен всичко да знам” и т.н. Такъв тип манипулатор разчита на това, че ръководителят ще го освободи от изпълнението на работата, като реши, че е по-лесно да я свърши сам, отколкото да му обяснява. Манипулаторът се надява на съчувствие и го получава.

„Познавач на желания”

Всеки човек има своите слабости. Манипулаторът „Познавач на желания” умело определя точката, където да приложи своята сила. Той може да разчита единствено на своята точност. Като знае каква слабост има неговия ръководител, той може да завземе управлението. И през това време, докато шефът му се отдава на удоволствията, той удовлетворява собствените си желания.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар