// Вие четете...

Нестандартни размишления

Кой и как заробва света?

„Човекът се познава по това, което го обкръжава.“

Кой и как заробва света?

„И видях друг звяр, който възлизаше от земята… Той упражняваше всичката власт на първия звяр в негово присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр…“
Вторият звяр са тези, които са в услуга на първия звяр – правителствата, принадлежащи на илюминатите и оръжието им Уолстрийт. Още веднъж да повторим коментара на Süddeutsche Zeitung за президентските избори през 2000 г.: „Все едно е дали Джордж У. Буш или Ал Тор ще стане президент – шеф на емисионната банка е Алан Грийнспан…“
„И вършеше големи знамения, дотам щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците…“
Това подозрително прилича на ядрен взрив. Кой взриви първата атомна бомба? Американците, по нареждане на кръг от хора, които управляват американското правителство илюминатите.
„И позволи му да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовият образ да продума: също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ…“
Това изказване също е относително ясно: образ, който се движи и може да говори – телевизор и компютър! Посочете ми народ, който да не обожава телевизора, респективно компютъра. Нека си представим пророк Йоан, който в бъдещето вижда съвременните хора, седнали втренчени пред телевизора или пред монитора на работно място. Как би го описал на хората от своето време? Той вижда хората на бъдещето, които се покланят на образа, който се движи и говори. Телевизорът е най-важният инструмент на световните завоеватели. И всеки знае къде се намират инженерите на общественото мнение, които коват днешния свят: в страната на Уолстрийт – в Съединените щати.
„И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, ако не носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестотин шестдесет и шест.“
Този последен откъс трябва да бъде обяснен многостранно: Числото 6 в Кабала, както и при картите „Таро“ (номер „6“ – „Влюбените“), символизира изкушението, пътят от духовното към материалното, докато 9, числото на мъдростта, символизира пътя на материята обратно към духа.
Северноамериканските индианци „хопи“ имат пророчество, в което се казва: „Никой няма да може да купува или да продава, ако няма знака на мечката. Когато той излезе на бял свят, Третата голяма война ще е наближила.“

Знакът на мечката. А „пръчковият код“ изглежда така.

Представете си как преди няколко стотин години индианец има видение с бар-код, който е неизвестен за него, вследствие на което го описва като следи от меча лапа. Бар-кодът на всяка стока е съставен от различни линии, които според дебелината и разстоянието помежду си изразяват определено число и се разпознава чрез него в бинарната числова система. Виждате дванадесетте по-къси двойни линии, подобни на следи от мечешки нокти, шест – отляво и шест – отдясно. Към тях се прибавят ТРИ по-дълги – лявата външна, дясната външна и една по средата. Ако потърсите между късите линии числото „6“ (две тънки чертички) и ги сравните с дългите двойни линии, ще видите, че те също изразяват числото 6, но под тях не пише нищо. Трите дълги двойни линии ги има и остават еднакви във всеки бар-код по света, само късите се променят. Следователно компютърът винаги прочита 666.
Западният свят (и преди всичко САЩ) вече не може да съществува без линеен код, съответно да купува без кредитни карти. Скоро хората ще имат имплантиран бар-код на ръката или на челото си. Защо точно там? Защото чипът трябва да се активира от малка батерия, нещо като топлинна помпа, която се зарежда от редуването на студено и топло. Ръката и челото са двете места, които най-често са изложени на температурните промени в тялото и те практически са най-удобни за лесно личностно разпознаване.
Интересното е, че най-големият световен компютър, с който са свързани всички останали, се намира в Брюксел и е наречен „La Bete“ (The Beast), „звярът“.
666 има връзка с кредитните карти, т.е. с банките и парите. Това се потвърждава от факта, че номерът на Световната банка е 666 или, например, че картите на Австралийската национална банка съдържат числото 666. Новите американски кредитни карти днес имат пред-номер 666. Olivetti-Computer-Systems Р 6060 използват числа, които започват с 666. Навсякъде в САЩ компютърните квитанции имат една група сиви точки, които окръжават числото 666. На всеки израелски лотариен билет е напечатано 666. Презокеанският телефонен номер на Израел е 666 и т.н.
Кои са хората, които въведоха кредитната система и вече използват лазерната татуировка? Вероятно се досещате, че става дума за частните международни банкери! Те въведоха системата на Федералния резерв в САЩ през 1913 г.; те управляват Уолстрийт и чрез Уолстрийт заличават или превземат принципи, дори цели държави.
Тези господа, които заробват света със системата на сложната лихва, ще използват изкуствено предизвикания срив на банките (евентуално чрез война или под предлог за нов терористичен удар), за да заместят валутата в брой с пластмасовите пари и така да положат следващата отсечка към единното световно правителство и Новия световен ред. Как ще бъде постигнато? Ами много просто. Ще има инфлация и за да може икономическият живот да продължи, ще бъдат печатани пари – по начина, известен от миналото. Или ще бъде въведена нова водеща валута (може би евро-долар), някаква комбинация между евро и долар. Аргументът ще е, че новите пари не могат да бъдат отпечатани достатъчно бързо, за да се разпространят навсякъде (човечеството чувствително се е увеличило след последния банков крах…). Нека си спомним въвеждането на еврото, по-точно колко траеше подготовката за него… Ще бъде направено перфектното предложение: cashless society, безкасово общество с виртуални пари (или пластмасови пари = кредитни карти)! Тъй като така и така всеки притежател на влог има кредитна карта, постоянно ще се повтаря, че няма причина търговският живот да не продължи, ако изцяло се въведе заплащане с карти. Няма защо да се притесняваме за обичайния курс на валутата, отговорност за нея носят нашите шефове (Big Brother) от Уолстрийт. Както сполучливо гласеше една реклама на банка: „Вие живейте, оставете останалото на нас.“ Малко по малко Откровението на Йоан ще се изпълни…
Нека обаче погледнем следните редове: „…ако не носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.“
Нумерологията е пресмятане на букви и думи. Доколкото разбираме, става дума за число, равнозначно на име (на звяра). В Кабала всяка буква има цифрова равностойност. Всички числа и всички букви имат свое значение или характер. Ако човек знае смисъла на числата, пресмятайки, може да предвиди съдбата. Тъй като има различни цифрови ключове, съществуват и различни варианти на интерпретация. Единият от ключовете например е пресмятане на буквите съобразно последователността им в азбуката (а=1, с=3, и=21). Ако умножим тази стойност по шест (числото на материята, а=6, с=18, и=126) ще получим следното разкодиране:

Освен предложения вариант, съществуват и други числови ключове, които водят до невероятно интересни резултати! Нумерологично могат да бъдат разкодирани имена на фирми или дори „WWW“ от уеб-сайтовете в Интернет. „W“-то в Кабала съответства на числото 6 и следователно символично ние винаги пишем 666, когато посещаваме някой сайт (например www.amadeus-verlag.com). Символното съдържание е същото, както и при бар-кода с трите удължени черти – 666 винаги е налице!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар