// Вие четете...

Управлението

Кой и защо обявява война на Бога?

Soc6„Разкажи тайната си на своя слуга и той ще ти стане господар.“

Кой и защо обявява война на Бога?

Според самите масони, учението за масонството се корени още от дълбока древност, което по своята същност е свръх познание. Това познание се е предавало на „посветените” през вековете. Всъщност кои са се считали за посветени? Това са мистична раса от просветени, които вярват, че могат и стават богове и затова не им е необходимо християнството. В корените на масонството е и учение според което пътя към безсмъртието не е приемането на вярата в Христос, а е знанието, чрез разум и познание ставаш божествен. Според него моралът няма значение, защото не се отразява на „божествената” им същност, което придобиваш чрез магическото просветление на познанието. Ти си Бог и няма нужда да спазваш правила, защото ти ги създаваш.
Наистина подобно обществено положение е доста примамливо и е много по привлекателно от не атрактивните постулати на християнството. Християнството и неговите правила изискват човек да бъде морален, което означава да не правиш на другите това, което не искаш те да правят на теб. Колко по-приятно е да се чувстваш богат и да правиш това което ти се иска, без значение дали може да нараниш някого. Друго е да имаш власт над другите хора, да ги управляваш, да ги манипулираш, караш ги да правят това което искаш. Изглежда това е отговора на въпроса, защо тогава толкова много хора се стремят към тези тайни общества.
Привържениците на учението за „знанието” са създали такава система от правила, при които извратеността да се счита и приема за нещо нормално, които имат за цел да затъмнят всички идеи за морал и религия. Именно те са авторите на максимата „Целта оправдава средствата”. За тайните общества, английската историчка от миналия век Уебстър казва „Концепцията на тайните общества, разглеждаща човека като Бог, който не се нуждае от откровение и никакво друго напътствие свише, освен собствената му природа. И тъй като тази природа е божествена, всичко което произлиза от нея е похвално, а онези действия според християнството са грехове, не бива да бъдат осъждани”.
Масонството е тайно общество, което крие истинските си цели и същност. То има йерархична структура, поддържа едни и същи ритуали и символика, като разликата между различните нива е отчетлива. Тази общност не е безобиден клуб на богаташи, тя е мощна верига от атеисти и поклонници на Сатаната, противници на Бога, които чрез интернационалните си политически връзки и силата на обща банкова система организират и провеждат определени събития от рода на кризи, преврати, революции. Целите им са да се намесват в управлението на държавите, да се рушат моралните устои на православната християнска общност. В резултат овладяват материалните ценности, с което хората стават все по-зависими финансово и административно.
Да, интересен е въпроса защо масоните от своето съществуване водят битка с християнската църква? Отговор на този въпрос ни дава масонския водач Лафарг, който на конгрес, през 1863 г. обявява целите на „клуба”: „Война на Бога, ненавист към Бога! Целият прогрес се състои в това! Трябва да се пробие небето като хартиен свод! Да се постигне тържество над Бога!”
Не е трудно да се разбере за какво става въпрос, но нека да видим какво още масоните са замислили в програмните си цели. Думите са на масонския автор дьо Контельо през 1863 г.: „Като цяло тя (има се предвид битката) е била и винаги ще бъде борба срещу църквата и християнската религия. Всички тайни общества имат почти идентични ритуали. Те образуват верига и се пресъздават едно от друго.”
За тези тайни общества, изключително важни са ритуалите за приемане в масонските ложи, клетвите за смъртното наказание, за този който разгласи масонските тайни, както и този на когото се кланят масоните. Ето как капитан Морган, бивш масон, описва даването на клетва за мълчание: „На всички, на които аз най-тържествено и искрено обещавам и се заклевам, без най-малкото усукване, мълчалива уговорка или душевно извъртане, обвързан под заплахата от наказание, не по-малко от това да ми бъде прерязано гърлото, езикът ми да бъде изтръгнат из корен.” По-нататък текста продължава като приеманите за братя масони се заклеват да не правят нищо лошо на своите братя, да се подчиняват безпрекословно на всеки знак и заповед на по-висше стоящ масон.
Всъщност за какво точно става въпрос, а именно може ли човек да бъде Бог? Тази идея е характерна за всички секти и тайни общества, по което те лесно могат да бъдат разпознати. Тя преминава през развитието на цели течения в човешката култура като рационализма и просвещението, които всъщност елиминират Бога и обявяват тържеството на човешкия разум над него. Тази идея съблазнява мислещия, интелигентния човек, защото чрез нея на обществото се обяснява прогреса и еволюцията на човечеството. С развитието на науката и технологиите, на хората им се струва, че е възможно човечеството да постигне безсмъртие, тоест че ще бъде възможно човек да промени правилата на живота.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар