// Вие четете...

Чувства и власт

Кой е идеалният вариант?

„Ако не покажеш на жена си недостатъците й, ще ги намери у тебе.“

Кой е идеалният вариант?

В днешно време, когато много двойки живеят заедно преди да са сключили брак, тяхната несъвместимост по отношение на нуждата от свобода вероятно ще проличи още преди да са предприели стъпки за легализиране на положението си. И това е много подходящ момент да приложат метода на кръга на компромиса – в този случай можем да го наречем предбрачен. И ако се окаже, че и двамата партньори имат силна нужда от свобода, по-добре ще е да не сключват брак. Защото в противен случай обикновено ще стигнат до развод или пък ще останат да живеят заедно, но бракът им ще е само проформа, лишен от дълбоко удовлетворителното усещане за съвместимост. Защото за разлика от случаите, когато двамата партньори имат силна нужда от власт, по отношение на личната свобода за тях е невъзможно да обединят усилията си, за да я увеличат. Пълно безсмислие е да се очаква, че двама силно свободолюбиви хора могат да споделят един с друг свободата си. Именно поради тази причина кръгът на компромиса не може да е от полза за решаване на конфликтите в подобни връзки. Хората със силна лична нужда от свобода не желаят да се ограничават в кръг с когото и да било – на тях всеки кръг ще им се струва като затвор.
Следователно в най-успешните и щастливи бракове партньорите споделят средно силна нужда за оцеляване, силна нужда от любов и усещане за привързаност, слаби нужди от власт и лична свобода и, в идеалния вариант, силна нужда от удоволствие чрез усвояване на нови познания и забавления. Всяко отклонение от този не твърде често срещан съвършен образец налага водене на преговори за постигане на съвместимост на личните нужди. Колкото по-големи са различията, толкова повече преговори за компромис са необходими. Независимо дали вече сте семейни или тепърва търсите своя партньор в живота, тази информация ви дава ясна представа къде биха могли да възникнат трудности и проблеми. Въоръжени с нея, двойките, които искат да имат по-добър брак, могат да водят успешни преговори, като използват кръга на компромиса. Доказано е, че неудовлетворителните взаимоотношения в брака са най-често срещаната причина за човешкото нещастие.
До времето, когато ще се почувствате готови да встъпите в брак, за първи път или отново, вече сигурно ще имате изградена някаква представа за този тип между личностни взаимоотношения и връзки. Това е така, защото на всяко човешко същество му е присъщо след навлизането в пубертета да започне, съзнателно или несъзнателно, да си търси подходящ партньор за живота. И неизбежно ще сравнявате и ще преценявате всяка ваша интимна връзка с представата си за идеалните взаимоотношения в тази сфера – представа, която още преди години се е оформила и е залегнала като стойностен модел във вашата база данни. Но ако вие лично сте властолюбив човек, който държи да има външния контрол над поведението на другите хора, то в същността на вашата представа за идеалната между личностна връзка ще е, какво вашият партньорът може да ви даде или да направи за вас. Но ако сте възприели като идеална именно такава връзка, в чийто център са очакванията ви какво ще получите от другия, вие лишавате сами себе си от възможността да откриете и да имате онова, от което наистина имате нужда, а именно дълбоко удовлетворителна връзка, изградена на базата на това какво всеки от партньорите прави за другия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар