// Вие четете...

Истината е в избора

Кога се формира и как да използваме базата си данни?

Кога и как се формира базата данни?

Интересен в въпросът, кога започва процесът на натрупване на данни в нашата база, казано по друг начин, кога в нашето под съзнание се сформират механизмите, които ни формират, като хора, тоест оформя се начина ни на мислене, а именно той ни определя, както и типа на нашия характер.
Най-вероятно това е заложено в нашия генетичен код, който ние не сме в състояние да променим. Следва процесът на автоматичното формиране на новия човек, който получава всичко от своите родители до момента на своя съзнателен живот. Кога точно това се случва, ами за всеки това е различно, според натрупаните данни, както по отношение на тяхното количество, така и по отношение на тяхното качество, тоест външните събития и фактори оказват своето въздействие. Дали това въздействие ще е с положителен или с отрицателен знак, зависи именно от външната среда, но и ние също притежаваме същите възможности за въздействие на обкръжаващата ни действителност.
Както родителите влияят на своето дете, така и то оказва своето въздействие върху тях, даже и да вземем момента на появата му в утробата на своята майка. Светът около него става друг, вече нищо не е същото, промяната в мисленето на родителите и близките е неизбежна, а те в края на краищата са външен свят за него. Вътрешния свят, съществуващ в нашето съзнание и външния свят, отразяван от него са взаимно зависими и си влияят с еднаква степен, самото взаимодействие го изисква, но както става ясно то не винаги е в едно и също време.

Какво може нашата база данни?

Нашето под съзнание притежава възможности, които много често човек не осъзнава, но въпреки това те дават своите плодове. При някои, тези възможности са в повече, при други са съвсем малко, но и в двата случая те съществуват.
Когато човек изпадне в ситуация, за която няма никаква идея, не може да намери в своята база, модел за действие, на помощ се явява неговата интуиция. Способността да се използват подсказаните от интуицията идеи е една от главните тайни на успеха и е показател за изключителните качества на базата, тоест на под съзнанието.
Хората от групата на създаващи идеи, откриватели, изобретатели основно използват своята интуиция за случващото се, за което никой не е изработил модел за действие. Следвайки своята интуиция тези хора намират правилните решения, имат страхотни хрумвания, прозрения, вследствие на което намират най-краткия път да стигнат от желаното до реалното.
Хората, които винаги се оказват на подходящото място в подходящото време и на които необичайно често им се случват хубави неща, не са просто късметлии, те просто са развили шесто чувство за това, какво и кога трябва да се направи. Интуицията им позволява да видят повече от видимото и да открият пред себе си нови възможности, именно от нея те черпят необходимите им знания, а също и указания кога и как да ги използват.
Нашите всекидневни съзнателни мисли могат да съдържат знание и разбиране само за личните ни преживявания и умения, но под съзнателните ни мисли са свързани с цялата система и по този начин те имат достъп до пълната информация съдържаща се в базата данни. Точно интуицията е тази, която ни осигурява достъпа до нея.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар