// Вие четете...

Роли в живота

Кога постъпваме правилно?

Хората в своето поведение са различни и всеки постъпва по различен начин, независимо дали е по чужда идея или по нечии съвет, но има едно задължително условие, което е в основата на дилемата, така ли да постъпя или по друг начин и това е оправданието за направения избор от собствената ни съвет. Ако нашето поведение е продиктувано от едни или други обстоятелства, то решението трябва задължително да отговаря на изискването за оправдание на същото това решение от собствената ни съвест.
Решенията са едно от най-честите неща, които съпровождат нашия живот. Сред хората има такива, които вземат своите решения изключително бързо, даже без да се съобразяват какъв ще е резултата. Техните решения се базират основно на две опорни точки, едната е, че те желаят, а другата задължително е оправданието на собствената им съвест. Има и други на които им е необходимо дълго време да изследват последствията от своите решения, те сверяват, проверяват, разпитват и накрая преценяват, за разлика от първите, те в повечето случаи, ако не са се заблудили, вземат правилните решения. Но при тях изключително важна роля играе, в името и на което вършат всичко, е именно последвалият тяхното решение резултат да отговаря на изискванията на собствената им съвест.
Отново стигаме до извода, че има два вида избор, правилен и неправилен, а изборът зависи от нашият опит и ролята, която сме си избрали да играем в живота. Затова изборът всички нас ни интересува и е постоянна тема за разговори, но знаем за него далече не всичко.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар