// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Кога Любовта я няма?

НЯМА БОГ.

Вървял Учителят на Бялата ложа със своите ученици. По пътя срещнал Учителя на Черното братство с неговите ученици! Учителят на Черната ложа поздравил:
– Няма Бог!
Учителят на Бялата ложа отговорил:
– Няма Бог! – и след това всеки продължил по пътя си.
Учудени учениците на Бялата ложа попитали Учителя си, защо така е отговорил, това противоречало на тяхната вяра. А той им отговорил:
– Бог е в хармонията! В споровете и караниците Любовта я няма.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар