// Вие четете...

Черно море

Кога замръзва Черно море?

„Ученият е учен навсякъде, кралят е крал само в кралството си.“

Ледова обстановка на Черно море.

Северозападната част на морето, в хладната половина на годината се намира под влияние на континентален, полярен и доста често срещащия се арктически въздух. Тук от декември до февруари средно месечните температури на въздуха достигат до – 2,5 ºС, абсолютния минимум до – 2,7 ºС, а броя на дните без затопляне средно се колебаят около 40 – 60.
В южната част на морето отрицателни месечни температури на въздуха отсъстват, като средно число, само 1 – 2 дни са без затопляне. Тези резки различия в термичните условия служат, като причина за относително голямата ледовитост на северозападната част на морето и за пълното отсъствие на лед в югоизточната му част.
Ледообразуването започва в прибрежната опреснена зона на северозападната част на морето. В зависимост от географското разположение на мястото и характера на атмосферните явления ледообразуването може да започне в първата декада на ноември или да закъснее до края на декември, а понякога и да отсъства въобще. В нормални зими, границата на неподвижния лед в месеца на най-голямото му развитие (февруари) преминава от лимана на река Днестър към Тендровската коса на отдалечение от брега на 2 – 5 мили.
Краят на плаващия лед обхваща по-обширно пространство от северозападната част на морето между носовете Мидия и Танхаркут на отдалечение от брега по траверса на остров Березан, почти на 20 мили. В сурови зими в северната част на морето границите на плаващия лед достига на значителни разстояния в открито море.
В западната част на морето границата на неподвижния лед следва очертанието на брега, като може да достигне нос Ерегли. В студени зими ледът в тези граници създава сериозни затруднения на корабоплаването. На българския бряг тази граница може да достигне до 1 км.
Морето се очиства от леда приблизително през март, и е в зависимост от времето на настъпване на топлите дни. В Черно море ледът има строго локален характер, малка мощност и сравнително неголяма продължителност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар