// Вие четете...

Поведенчески модели

Като десетте божи заповеди.

„Който има власт над своята страст, той е господар.“

Като десетте божи заповеди.

Моделът на женственост не следва някакъв произволен избор, а е свързан пряко с качествата, с които природата е дарила жената. Тя трябва да прояви и използва това, което е в самата нея, а не да приема една изкуствено създадена схема. Поради това предлаганият модел не е препоръка и начин за успех, нито добронамерен съвет, а най-сериозно предупреждение. Жената трябва да отвори очи и да осъзнае вътрешната си очевидност, потискана от обществото и от собственото й безволие. За тази цел тя трябва да се отвори към собствената си същност.
Всяка жена трябва да избере дали да действа фалшиво и карикатурно, или да даде път в себе си на естествения архетип на вечно женственото, който все още не се е проявил като такъв в историята на човечеството.
Накратко, силата на истински женственото се състои в следното:
1) Жената трябва да се освободи посредством рефлективното си съзнание от схващането, че любовните ласки са греховни, и да ги замени с убеждението, че либидото е неспецифична енергия, която зависи от човешкото поведение.
2) Да оценява своето желание за любовни ласки равностойно на тази на мъжа, като осъзнае, че и двамата притежават еднакво значими психически и биологически качества.
3) Да развие собственото си „Аз“, като си постави цели, отделни от тези на мъжа, които водят към нейната индивидуална реализация.
4) Да се откаже от съревнованието с мъжете, защото не е нужно да доказва равностойността си с тях, като ги надминава или подценява, достатъчно е да подтикне собственото си израстване.
5) Да придобие достатъчна зрялост и увереност в себе си, за да намери по собствен избор, вътрешна преценка и на своя отговорност правилната хомеостаза, която да й позволи истинско любовно удовлетворение.
6) Да поддържа подходяща хигиена на въображението и емоциите, като осъзнае, че деструктивните идеи и агресивните чувства замърсяват либидото. Тези отрицателни сили губят мощ в същата степен, в каквато се засилва хармоничното и уравновесено развитие на Аза.
7) Да разбере, че истинската сила на жената е в мъдрото използване на принципа ИН, допълваща противоположност на ЯН или на мъжката енергия, и че същността на женственото е гъвкавостта, способността да отстъпва, активната и преобразяваща рецептивност, благостта, нежността и ненатрапчивата убедителност.
8) Да регулира умело между личностните отношения, като възприема останалите като личности, чиито чувства и мисли трябва да уважава и чиито очаквания и права са толкова основателни, колкото и нейните. Това поведение се ражда със непрекъснатото практикуване на съпричастността, като жената се научи да се поставя емоционално на мястото на другите.
9) Да се освободи от мъжката опека, като разбере, че жената притежава в себе си изключителни качества, с които е способна да си проправи път в живота, да реализира желанията си и да има една цветуща и щастлива съдба.
10) Да се откаже от опитите си да използва мъжа като инструмент за реализация на собствените си цели.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар