// Вие четете...

Нестандартни размишления

Като богове от космоса.

„Не е трудно да се направи, трудно е да се измисли.“

Като богове от космоса.

Древните документи разказват и за генетичните интервенции на „сириусяните“ тук на Земята, за да ускорят развитието ни.
Племето на догоните, живеещо в Мали, Африка, вече повече от 700 години разполага със знания, които за NASA станаха факт едва през 1970 г., и то единствено благодарение на съвременните технологии. От 700 години догоните знаят, че до Сириус, вляво от пояса на Орион, има втора малка звезда, която го обикаля веднъж за 50 години. Според тях тя е изградена от най-гъстата материя във вселената. Тъй като телескопите ни не бяха забелязали подобно космическо тяло, етнолозите смятаха историята за мит. През 1970 г. в крайна сметка попаднахме на малка бяла планета-джудже, която се оказа невероятно тежка със своите 55 кг на кубичен сантиметър и обикаля Сириус за 50,1 години.
Когато учени посетиха догоните, за да разберат откъде са узнали за нея, те отговорили, че преди около 700 години при тях се приземил космически кораб, чиито екипаж изкопал голяма яма и я напълнил с вода; от кораба изскочили амфибии, доплували до брега и разказали на догоните тайни за космоса. Според казаното, на Сириус живеели два типа раси – едните били амфибии, а другите, които днес ние наричаме Homo sapiens, достигали до четири метра височина.
Ацтеките също имат подобни предания. Според тях преди много хилядолетия на езерото Титикака се приземили космически кораби, от тях излезли рибоподобни хора, потопили се във водата, доплували до брега и разказали същите неща, както и при догоните.
Говорим за амфибии от Сириус, тоест за същества, които могат да живеят и под вода, но нека си припомним изследванията на Ернст Мулдашев за атлантите в пещерите-самадхи – как изглеждаха те?
Те имаха клепачи, пригодени за бързо плуване под вода, плавателни ципи на ръцете и краката и вентилоподобен нос, характерен за делфините…
Възможно ли е атлантите не само да са имали контакти със Сириус, но по времето на Атлантида планетата ни да е била сириусянска колония?
Текстове от езерото Титикака също разказват, че Виракохас, както инките наричат космическите пътници, притежавали плавателни ципи – подобно на Манко Капак, създателят на перуанския град Куско. Той е рисуван с плавателна ципа.
Нека добавим, че в текстовете от Атлантида, които попадат в ръцете на тамплиерите, се говори и за същества, съответно извънземни, които не били дошли от Сириус и изглеждали различно от нас.
Документите разказват за епохата преди Атлантида, наричана при тях още Лемурия.
Хората, живели тогава, са високи на ръст и са силно развити технологично. Те воювали с жителите на другите континенти – наследниците на предходните цивилизации – и се стремят да поробят лемурийците. Когато употребили технологиите за добиване на енергия за унищожение, се стигнало до пропукване на земната кора, изтичане на голямо количество лава и гигантски потоп. Следствията от катастрофата водят до изместване на полюсите.
Почти всички жители на Земята са заличени. Малка част оцелява в планините. Други били евакуирани от чуждите същества с космически кораби.
В текстовете от саркофазите не се съобщава нищо по-определено за въпросните същества: „От пребиваването си на чуждоземните кораби на съществата, чиито лик не напомняше този на създателя ни (от Сириус) или на нашия собствен… оцелелите хора разбраха, че не бяха единствените в тази вселена. Въз основа на духовния опит и знанието, че съществата, конто ги бяха спасили (като богове от космоса), бяха различни от тях и притежаваха значително по-високо технологично ниво, те изградиха култура, която бе по законите на нашия пра-създател, когото те наричаха Бог.“

Изображение 51: Каменната пирамида е открита преди трийсет години в Еквадор. Тя е точно копие на пирамидата, изобразена върху доларовата банкнота. Според слуховете би трябвало да има три такива: едната – собственост на семейство Ротшилд, втората – в Музея на вещиците в Брюксел и това тук е третата. От долната страна на пирамидата е изобразено съзвездието Орион и има следния надпис: „Оттук дойде синът на създателя.“

Откъде са идвали тези същества? Може би от Орион? Това се подкрепя от следният артефакт – всъщност поредният, който бърка в очите на археолозите:
И така се стига до ново преселение на народите. Ние познаваме този период като Атлантида и нека отбележим, че тя не е само континент, а цяла епоха. Населени са били не само сушата, намираща се насред Атлантическия океан, а и други части на земното кълбо. Островният континент между Южна Америка и Африка е приютявал най-развитата по онова време цивилизация. По-късно той малко по малко потъва.
Представете си: през 12 век деветимата рицари седят на светлината на свещи и маслени лампи. Около тях има пръснати пра-древни текстове; те научават за някакво космическо поле на духа, за извънземни и т.н.
Нека видим какво още откриват тамплиерите в текстовете от Атлантида и се насочим към… Тайното знание на тамплиерите.
Това, което ще прочетете на следващите страници, не е измислица, а е взето от текстовете на саркофазите. Малка част от него е публикувано от Хелга Хофман-Шмит след смъртта на тамплиера, който ги съхранява – засега само в собствено издание с извънредно малък тираж, за да го направи достъпно за инсайдери и членове на ложи. Част от изнесената информация е извадка от документите, друга е почерпена от личните разговори на Ян ван Хелсинг с Великия приор на Австрийските рицари, както и с един Велик майстор на масонска ложа, който също има достъп до знанието.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар